Aktuality z města Aktuality z města

Upozornění na podomní prodejce energií. Lžou dokonce o dohodě s vedením města

Starosta města Adamova upozorňuje občany na zvýšený výskyt telefonních hovorů občanům Adamova, které se odkazují na dohodu se starostou města a snaží se domluvit pozvání do bytu za účelem prověření energií. Tím se prodejci vyhnou odpovědnosti za porušení nařízení města Adamova, které hovoří o zakázaném podomním prodeji služeb a zboží na území města. V případě, že dojde k telefonické dohodě, nemůže poté Městská policie vykázat prodejce z bytu nebo domu, neboť došlo k pozvání ze strany zájemce. Starosta města zdůrazňuje, že město Adamov žádnou dohodu s jakoukoliv společností nemá a z tohoto důvodu žádá občany Adamova, aby pečlivě zvážili umožnění vstupu cizích osob do svých domů a bytů.

Číst více
Zpráva o uplatňování Územního plánu Adamov s pokyny pro zpracování návrhů změn

Zpráva o uplatňování Územního plánu Adamov s pokyny pro zpracování návrhů změn

Město Adamov v souladu s § 55 zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu, přistoupilo k vyhodnocení Územního plánu Adamov.

Číst více
Výluka vlaků v období od 28. 7. do 27. 8. 2016

Výluka vlaků v období od 28. 7. do 27. 8. 2016

Vážení cestující, provozovatel dráhy SŽDC, s.o. informuje, že z důvodu rekonstrukce nástupišť v železniční stanici Brno hlavní nádraží a traťových kolejí v úseku Brno hlavní nádraží – Brno-Židenice je nutné v období od 11. 6. do 11. 9. 2016 upravit organizaci dopravy a jízdní řády vlaků.

Číst více
Hledáme posily do našeho týmu Policie ČR

Hledáme posily do našeho týmu Policie ČR

Hledáš smysluplnou a odpovědnou práci? Nejsi lhostejný/á ke svému okolí? Nehledej a přijď mezi nás!

Číst více
Adamovský infokanál - videoreportáž - červenec 2016

Adamovský infokanál - videoreportáž - červenec 2016

Město Adamov umístilo na webové stránky další videoreportáž z dění ve městě Adamově v měsíci červenci. Nalaďte si celé vysílání rozšířené o textovou část i ve Vaší televizi. Časy vysílání videoreportáží jsou uvedeny uvnitř článku.

Číst více
Zahájení stavebních prací – Hybešova

Zahájení stavebních prací – Hybešova

Upozorňujeme občany, že od druhé poloviny 29. týdne 2016 budou zahájeny stavební práce spojené s opravou povrchu části komunikace na ulici Hybešova (kolem Valentových). Prosíme, aby v úseku stavby byli procházející obezřetní a aby dodržovali pokynů stavby. Při docházce na vlakové spojení počítejte s časovou rezervou kvůli možným ztíženým podmínkám při průchodu stavenistěm. Odbor SMM

Číst více
Nabídka práce

Nabídka práce

Společnost ADAVAK, s.r.o. hledá vhodného kandidáta na pracovní pozici "Samostatná účetní pro SVJ".

Číst více
Adamovský infokanál - videoreportáž - červen 2016

Adamovský infokanál - videoreportáž - červen 2016

Město Adamov umístilo na webové stránky další videoreportáž z dění ve městě Adamově v měsíci červnu. Nalaďte si celé vysílání rozšířené o textovou část i ve Vaší televizi. Časy vysílání videoreportáží jsou uvedeny uvnitř článku.

Číst více
Nové výsadby okrasné zeleně

Nové výsadby okrasné zeleně

V rámci naplňování záměru postupně vhodně doplnit a rozšířit plochy okrasné zeleně na území města byly v uplynulých týdnech realizovány výsadby v níže uvedených lokalitách.

Číst více
Oprava veřejného osvětlení na ul. Hybešova

Oprava veřejného osvětlení na ul. Hybešova

Odbor správy majetku města upozorňuje občany, že z důvodu havarijního stavu části soustavy veřejného osvětlení na ulici Hybešova byla zahájena generální oprava dosluhující větve VO v úseku od křižovatky ulic Hybešova a Kolonie po začátek ocelové lávky přes železniční koridor naproti žel. nádraží.

Číst více
Údržba zeleně s ohleduplností

Údržba zeleně s ohleduplností

Vážení občané, děkujeme Vám za průběžné provádění údržby pozemků v zastavěné části města, kterou přispíváte ke zvelebení Adamova a zlepšení životních podmínek v něm.

Číst více
Výluka vlaků v období od 27. 6. do 27. 7. 2016

Výluka vlaků v období od 27. 6. do 27. 7. 2016

Vážení cestující, provozovatel dráhy SŽDC, s.o. informuje, že z důvodu rekonstrukce nástupišť v železniční stanici Brno hlavní nádraží a traťových kolejí v úseku Brno hlavní nádraží – Brno-Židenice je nutné v období od 11. 6. do 11. 9. 2016 upravit organizaci dopravy a jízdní řády vlaků.

Číst více
12. zasedání Zastupitelstva města Adamova

12. zasedání Zastupitelstva města Adamova

Starosta města svolává 12. zasedání Zastupitelstva města Adamova, které se bude konat ve středu dne 29. června 2016 v 15.30 hodin v budově Městského úřadu v Adamově. Na toto veřejné zasedání zve starosta města všechny občany Adamova.

Číst více
Elektronická evidence tržeb

Elektronická evidence tržeb

Od 1. prosince 2016 vzniká pro podnikající fyzické a právnické osoby, které přijímají platby v hotovosti, nová povinnost, a to elektronická evidence tržeb.

Číst více
Volný byt v Domě s pečovatelskou službou na ulici Komenského 1

Volný byt v Domě s pečovatelskou službou na ulici Komenského 1

V souladu s Pravidly pro poskytování nájmů v Domě s pečovatelskou službou v majetku Města Adamova informujeme občany, že v Domě s pečovatelskou službou v Adamově na ulici Komenského 1 se uvolnil jeden byt, který je bezbariérový. Jedná se o byt č. 01 v 1. nadpodlaží velikosti 1 + 1 .

Číst více
Rozpis stomatologické LSPP na 2. pololetí 2016

Rozpis stomatologické LSPP na 2. pololetí 2016

Zabezpečení stomatologické lékařské služby první pomoci na 2. pololetí 2016

Číst více
Provoz ordinací o prázdninách

Provoz ordinací o prázdninách

Rozpis dovolených během letních prázdnin v Adamově.

Číst více
Informace – volby 2016

Informace – volby 2016

Na základě rozhodnutí prezidenta republiky ze dne 21.4.2016, zveřejněné ve Sbírce zákonů č. 138/2016 Sb., jsou vyhlášeny volby do Senátu Parlamentu České republiky a volby do zastupitelstev krajů. Konání voleb se uskuteční ve dnech 7. – 8. října 2016.

Číst více
Oznámení o přerušení dodávky elektrické energie

Oznámení o přerušení dodávky elektrické energie

Společnost E.ON Distribuce, a.s. oznamuje dočasné přerušení dodávky elektrické energie dne 1. 7. 2016.

Číst více
Výzva k údržbě zeleně

Výzva k údržbě zeleně

Vyzýváme všechny vlastníky, správce nebo uživatele pozemků v k. ú. Adamov, aby v souladu s Obecně závaznou vyhláškou č. 4/2012 O udržování čistoty a pořádku ve městě Adamově provedli nejpozději do 30. 6. 2016 údržbu pozemků posekáním a následným odstraněním posekané trávy.

Číst více

Volnočasové aktuality Volnočasové aktuality

III. PRÁZDNINOVÝ VÝLET:  STEZKA V OBLACÍCH - DOLNÍ MORAVA

III. PRÁZDNINOVÝ VÝLET: STEZKA V OBLACÍCH - DOLNÍ MORAVA

Už jste se někdy procházeli v oblacích? 6. srpna 2016 máte jedinečnou příležitost Váš sen uskutečnit na Dolní Moravě, kde byla postavena unikátní vyhlídková stavba nesoucí název Stezka v oblacích.

Číst více
01/-15/07/2016 POHÁDKOVÝ SVĚT MARTY ZVĚŘINOVÉ

01/-15/07/2016 POHÁDKOVÝ SVĚT MARTY ZVĚŘINOVÉ

První část výstavy prací paní Marty Zvěřinové, kterou jsme nazvali "Pohádkový svět M.Z." skončila. Ale výstava jako taková nekončí, navštívit ji můžete ještě v první polovině srpna, kdy výstava pokračuje. Obrázky doplňují malované kamínky, které si na výstavě můžete zakoupit.

Číst více
08/07/2016 ADAMOVSKÉ MEDOBRANÍ

08/07/2016 ADAMOVSKÉ MEDOBRANÍ

Pokračujeme v příjemné tradici pořádání adamovského medobraní spolu s Rudolfem a Zdeňkou Rybářovými. I tentokrát bylo odpoledne vyplněno spoustou informací o včelách, včelaření, medu a včelích produktech. Povídání doplňovaly ukázky z praxe.

Číst více
20/07/2016 II. PRÁZDNINOVÝ VÝLET

20/07/2016 II. PRÁZDNINOVÝ VÝLET

Druhý prázdninový výlet nás zavedl do Boskovic, do židovské čtvrti a na židovský hřbitov.

Číst více
Opět úspěšná sezóna šipkařů 2015/2016

Opět úspěšná sezóna šipkařů 2015/2016

Obě Adamovská družstva zakončila sezónu 2015/2016. DC HORNETS pod vedením Zdeňky Dudíkové reprezentovali Martin Réda, Aleš Mrva, Jaromír Bednařík, Ivo Tretera, Tomáš Antl, Lukáš Daněk, Stanislav Kořínek, Bedřich Konečný. DC HURRICANE pod vedením Milana Dudíka st. reprezentovali Martin Šeba, Miroslav Dobrovolný, Antonín Kišner, Milan Dudík ml., Jaromír Pořízek, Roman Mikeš, Lukáš Zbojek a Martina Čapková.

Číst více
II. PRÁZDNINOVÝ VÝLET - BOSKOVICE

II. PRÁZDNINOVÝ VÝLET - BOSKOVICE

20. července 2016 se vypravíme na druhý prázdninový výlet do Boskovic. Navštívíme židovské město, synagogu...

Číst více
"Vaříme"

"Vaříme"

Ve čtvrtek 21. 7. 2016 si v MKM společně připravíme rozmanité druhy zeleninových salátů. S sebou si přineste různé druhy zeleniny (rajčata, okurky, zelí, různé druhy salátů.…) Ingredience k dochucení salátů budou v klubu připraveny. Začátek v 9:30 hodin.

Číst více
Změna provozní doby o prázdninách

Změna provozní doby o prázdninách

Nízkoprahové zařízení pro děti a mládež Zlatá zastávka oznamuje změnu provozní doby o prázdninách: PONDĚLÍ – PÁTEK od 10:00 do 17:00

Číst více
Malujeme na kameny

Malujeme na kameny

Ve středu 13. 7. 2016 na terase před MKM. S sebou si přineste: temperové barvy a štětečky. Začátek v 16:00 hodin.

Číst více
Informace o uzavření knihovny MKS v době prázdnin

Informace o uzavření knihovny MKS v době prázdnin

MKS Adamov oznamuje termín uzavření knihovny. Knihovna MKS Adamov bude uzavřena od 18. července do 21. srpna 2016.

Číst více
Tvořivá dílna

Tvořivá dílna

Dne 7. 7. 2016 budeme vyrábět papírová ozdobná akvária. K jejich výrobě budete potřebovat temperové barvy, štětečky a větší papírovou krabici. Tvoříme v prostorách MKM od 14:30 hodin.

Číst více
Vodní přestřelka

Vodní přestřelka

Zveme všechny malé i velké na „bitvu s vodními pistolkami“. Akce bude probíhat dne 1. 7. 2016 na terase před MKM. Vodní pistolky a děla s sebou. Začátek ve 14:30 hodin

Číst více
Ohlédnutí za slavnostní prohlídkou kostela

Ohlédnutí za slavnostní prohlídkou kostela

V pátek 17.června 2016 se konala slavnostní prohlídka kostela, jeho okolí a Světelského oltáře. Za organizátory děkujeme za účast všem návštěvníkům. Stejně tak dětem z mateřské školy Komenského 6 pod vedením paní Markové a Hlouškové za kulturní vystoupení, které ozvučil pan Miroslav Svědínek.

Číst více
Letní noc Adamov 2016

Letní noc Adamov 2016

Dne 1.7.2016 se koná na Ptačině na hřišti Ronovská od 19:00 hod letní noc. Vystoupí kapely Dick O´Brass, Lee Banda, Třetí zuby.a Karel & My s dětským sborem. Vstup zdarma.

Číst více
I. PRÁZDNINOVÝ VÝLET: PEKLO - ČERTOVINA, POHÁDKOVÁ VESNIČKA

I. PRÁZDNINOVÝ VÝLET: PEKLO - ČERTOVINA, POHÁDKOVÁ VESNIČKA

Také pro letošní léto připravuje MKS výlety pro děti i dospělé. První je připraven hned na začátek prázdnin, na 2. července t.r.

Číst více
10. kolo Ajeto Adamov - FK Rudná 2:0

10. kolo Ajeto Adamov - FK Rudná 2:0

Branky: Čuvin, Svaťa

Číst více
Předposlední zápas Spartaku Adamov v letošním ročníku tenisové soutěže

Předposlední zápas Spartaku Adamov v letošním ročníku tenisové soutěže

Předposlední zápas letošní tenisové soutěže družstev se odehrál v sobotu 18.6. na kurtech CEMO Mokrá – Horákov.

Číst více
"PŘI KÁVĚ O KÁVĚ, JEJÍM PĚSTOVÁNÍ, ZPRACOVÁNÍ, PŘÍPRAVĚ I KONZUMACI..."

"PŘI KÁVĚ O KÁVĚ, JEJÍM PĚSTOVÁNÍ, ZPRACOVÁNÍ, PŘÍPRAVĚ I KONZUMACI..."

27. června 2016 - v tento den máte během dne kávu zakázanou... To abyste se mohli těšit na večer při lahodné kávě připravené rukou odborníka – baristy z firmy Live Coffee Brno – Adama Troubila. Dozvíte se spoustu zajímavostí o pěstování, zpracování, přípravě i konzumaci tohoto oblíbeného nápoje a nezapomeneme na jeho správné pojmenování.

Číst více
Ohlédnutí za letošní Nocí kostelů

Ohlédnutí za letošní Nocí kostelů

V pátek 10.června 2016 se díky několika dobrovolníkům z řad farníků a díky finanční podpoře Města Adamova konala v našem kostele sv. Barbory již tradiční zvyklost - Noc kostelů.

Číst více
"PACHATELÉ SE VRACÍ NA MÍSTO ČINU" – záchranář FILIP CHLÁDEK se vrátil pomáhat potřebným do Keni...

"PACHATELÉ SE VRACÍ NA MÍSTO ČINU" – záchranář FILIP CHLÁDEK se vrátil pomáhat potřebným do Keni...

Měsíc v africké nemocnici osmatřicetiletý Filip Chládek z Letovic strávil už před čtyřmi lety. Zašíval a obvazoval rány po zranění mačetou, pomáhal, kde bylo potřeba. Na chirurgii, na zubním a porodním oddělení nebo v laboratoři. Nyní se vrátil z keňské nemocnice Itibo podruhé. A vy máte možnost vidět fotografie z tohoto pobytu doplněné vyprávěním o práci záchranáře.

Číst více

Rychlé odkazy

Nejbližší události


  • POHÁDKOVÁ PRÁZDNINOVÁ TERASA

  • Výstava: POHÁDKOVÝ SVĚT MARTY ZVĚŘINOVÉ

  • II. liga malé kopané: AJETO Adamov - St.B Jabloňany

  • BIOGRAF LÁSKA: TEORIE TYGRA 26. SRPNA 2016

  • STEZKA V OBLACÍCH - DOLNÍ MORAVA JEŠTĚ I 27. SRPNA 2016

  • "ŠEST TANEČNÍCH HODIN V ŠESTI TÝDNECH" - divadelní představení

  • O PRÁZDNINÁCH DO DIVADLA...

  • II. liga malé kopané: AJETO Adamov - AC Kozárov

  • II. liga malé kopané: AJETO Adamov - DKS KOPEČEK Rájec
Kalendář všech akcí