Otázky a odpovědi

Komunální odpady | Odpovídá: Ing. Radek Malý
komunální odpad, separovaný odpad, sběrný dvůr, svozové dny

Přidat nový příspěvek

Platba za popelnice
OD: Jan Adamovský (adamovak@post.cz)
18.06.2014 15:53
Dobrý den. V posledních týdnech a měsících jsem zaznamenal několik navzájem protichůdných informací. Město Adamov se ve svém zpravodaji chlubilo pozitivní zprávou, že občané města stále zvyšují procento tříděného odpadu. Před pár týdny proběhla éterem novinka, že se chystá uzákonění zvýšení daně za netříděný odpad, což by u nás v Adamově byl logický nesmysl, když se jeho množství nejspíš snižuje. Dnes se objevila na webu iDNES další jobovka, že bude povinné třídit i kov a zbytky potravin, takže netříděného odpadu znovu významně ubude. V souvislosti s tím bych rád město varoval, že pokud v příštím roce budu opět platit větší částku za odpad, přestanu třídit i to, co třídím dnes. S pozdravem občan Adamova
Odpověď: Platba za popelnice
OD: Ing. Radek Malý
14.08.2014 14:31
Dobrý den. Ke zprávám na zpravodajských webech je těžké se vyjádřit, neboť tzv. "zaručené" zprávy s protichůdným obsahem celkem pravidelně střídají jedna druhou. Nicméně město Adamov zastává názor, že třídění odpadů je užitečné a správné, a proto jej bude na území města nadále podporovat a prosazovat. V současné době probíhá projekt "hnědých" kontejnerů sloužících k ukládání biologicky rozložitelného komunálního odpadu společně s přípravou st. úpravy mezideponie Kolonka (prostor u tunýlku). V posledním čtvrtletí letošního roku bude na jednání zastupitelstva předložen návrh na snížení místního poplatku za svoz a likvidaci odpadu na úroveň r. 2012.
Tříděný odpad
OD: Miriam Poláková
12.04.2014 13:40
Dobrý den, zajímá mě, k čemu složí třídění odpadu, když pracovníci svozu - "popeláři" vše vysypávají do jednoho vozu! Pytle s odpadky, které byly vedle kontejnerů na ul. Komenského a již se nevešly do plných kontejnerů smíšeného odpadu naházely do žlutého kontejneru na plasty a ten potom následně celý vysypali do stejného vozu jako předtím smíšený. Ptám se proto, jaký smysl má třídění odpadu, když vše je poté vysypáno na jednu hromadu přímo před našimi okny?! Pominu, že jsme byli k třídění vábeni mimojiné vidinou levnějších ročních poplatků za komunální odpad a došlo k pravému opaku - tedy zdražení.
Svoz velkoobjemovým kontejnerem
OD: Roman Petržela
02.03.2014 21:11
Dobrý den.Bude prosím Vás i letos jakožto každý rok probíhat po Adamově svoz odpadu velkoobjemovými kontejnery? Děkuji Petržela
nefunkční popelnice
OD: Pavel Bureš (pavel.bures@bz-podlahy.cz)
26.09.2013 23:26
Dobrý den, na ulici Družstevní u bloku 10/11 jsou již delší dobu odstaveny dva kontejnery na směsný odpad jako nefunkční. Zajímalo by mě, zda by nebylo lepší tyto vyměnit či nechat opravit místo odstavení ke zdi. Děkuji za odpověď
Přistavení velkoobjemového kontejneru
OD: Lenka Paráková, dr. (parakova@atlas.cz)
20.08.2013 10:35
Dobrý den, chci poprosit o informaci. Lze prostřednictvím MÚ objednat přistavení velkoobjemového kontejneru na ulici Osvobození, pod "starou školu"? Pokud si kontejner zajistím sama je třeba předchozí nahlášení na MÚ apod? Umístění/odvoz kontejneru by byl nejspíše v pátek/pondělí. Děkuji za zprávu.
Odpověď: Přistavení velkoobjemového kontejneru
OD: Ing. Radek Malý
20.08.2013 14:22
Dobrý den. Přistavení kontejneru prostřednictvím MěÚ není možné. Kontejner si musíte objednat sama. Umístění kontejneru na vozovku spadá do správního řízení. Proto doporučuji osobní návštěvu na MěÚ u pana Ševčíka - IOP, v budově U kostela 1. S pozdravem Havíř
Kontejnery na plast a papír
OD: Stanislav
08.04.2013 00:18
K příspěvku pana Prokopa: Máte pravdu, že kontejnery jsou často plné, takže nezbývá než papír a plasty vyhodit do obyčejného kontejneru. Částečně je ale tento problém způsoben tím, že někteří lidé PET láhve nesešlápnou a krabice nerozřežou. Bylo by dobré, kdyby město občany na toto upozornilo (třeba ve zpravodaji + samolepkami na kontejnerech).
Odpověď: Kontejnery na plast a papír
OD: Ing. Radek Malý
11.04.2013 13:48
Dobrý den. Jak jsem již uvedl, upozornění na sešlapování apod. je na samolepkách, které jsou na kontejnerech. Je jen na vůli občanů jestli budou podle tohoto doporučení postupovat. Havíř
Kontejnery na plast a papír
OD: Miloš Prokop
04.04.2013 09:18
Dobrý den, v posledním vydání adamovského zpravodaje se objevila výzva za zvýšení objemu tříděného odpadu. Sice je to dobrá myšlenka, ale kontrastuje s pravidelně plnými kontejnery na papír a plast, které se nachází u panelových domů v horní části ulice Sadová. Bylo by možné zvýšit jejich počet, případně je častěji vyvážet? Děkuji
Odpověď: Kontejnery na plast a papír
OD: Ing. Radek Malý
11.04.2013 12:36
Dobrý den. Propagace na třídění odpadu bude pokračovat i v dalších číslech zpravodaje. V letních měsících je pravidelně upravován odvoz tříděného odpadu na 1x týdně. Přeplněnosti kontejnerů by také pomohlo, kdyby ten kdo vyhazuje tříděný odpad, např. PET lahve tyto sešlápl a v případě papírových krabic totéž. Samolepky, které na toto upozorňují jsou umístěny na kontejnerech. V tomto smyslu budou publikovány některé části propagace v dalších číslech zpravodaje města.
Vánoční stromky
OD: Petr
15.01.2013 11:19
Dobrý den, každý rok řešíme otázku kam s vysloužilým vánočním stromkem. Když ho dám k popelnicím, tak ho popeláři odmítají odvézt, kam teda s ním? Děkuju za odpověď.
Odpověď: Vánoční stromky
OD: Ing. Radek Malý
15.01.2013 13:11
Dobrý den. Stromky jako každý rok odváží začátkem týdne od míst na komunální odpad naše tech. skupina. S pozdravem Havíř
hnědé popelnice na bioodpad
OD: Agata Cahová (Agata.Cahova@seznam.cz)
04.11.2012 09:27
Dobrý den, chtěla bych se zeptat, jestli by bylo možné zavést v Adamově tzv.”hnědé popelnice” na třídění bioodpadu. Už teď někteří lidé třídí bioodpad a nosí ho na zahrádky, ale ne všichni mají tu možnost. Podle informací z médií je uložení netříděného odpadu na skládku dražší než uložení bioodpadu do kompostárny ke zpracování. Pokud je likvidace tříděného bioodpadu levnější také v prostředí Adamova, byla by škoda této možnosti nevyužívat. Uvažovali jste o pořízení hnědých popelnic? Předem děkuji za odpověď Mgr. Agata Cahová
ještě nádoby na sklo
OD: Kanta Antonín (tonasumik@seznam.cz)
21.07.2011 21:00
Taktéž na ulici Družstevní byly nádoby v koncové části ulice odstraněny a myslím i dle rozhovoru s dalšími obyvateli, že toto řešení i rozhodnutí bylo velmi, velmi nešťastné. Ne vždy co je ekonomické musí být ekologické a platí to i obráceně. Škoda
Odpověď: ještě nádoby na sklo
OD: Ing. Radek Malý
03.08.2011 08:38
Dobrý den. Počet míst s nádobami na sklo byl po instalaci zvonů redukován z důvodu, který jsem již uvedl . Do budoucna podle možností rozpočtu na r. 2012 budeme postupně zvony doplňovat, abychom vyšli občanům při třídění odpadů co nejvíc vstříc. S pozdravem Havíř.
Koše na ulici Komenského
OD: Iveta Bartoníková
12.07.2011 06:45
Dobrý den chtěla bych se zeptat jestli bx nebylo možno dát kolem ulice Komenského více košů zvláště v zadní části je tam jen jeden a to opravdi nestačí. Děkuji za odpověď
Odpověď: Koše na ulici Komenského
OD: Ing. Radek Malý
13.07.2011 07:11
Dobrý den. Situaci prověříme a provedeme eventuelní doplnění. S pozdravem Havíř.
Nádoby na sklo
OD: Klíma
23.06.2011 13:33
Dobrý den. Pod ulicí Blažkovou u komunikace vedoucí na ul.P.Jilemnického byly dvě nádoby na sklo.Jedna na barevné a druhá na bílé.Teď tam není nic.Proč?A na začátku ul.P.Jilemnického je jen zvon na jeden druh skla.Proč?Nechápu...
Odpověď: Nádoby na sklo
OD: Ing. Radek Malý
24.06.2011 13:50
Dobrý den. Nádoby na sklo, které byly rozmístěny ve městě byly nahrazeny tzv. zvony. Tyto zvony dostalo město jako výpůjčku, tzn. zdarma do užívání. Bohužel oproti původnímu záměru dát na každé stanoviště oba druhy je počet omezen. Budeme se snažit, aby v příštím roce byly zvony doplněny.
kontejnery plast a papír
OD: Marie Klepárníková
30.03.2011 14:18
Dobrý den, chtěla jsem se zeptat, jestli by nebylo možné přidat na ulici opletalova 38 ještě alespoň jeden kontejner na plast a papír, protože jeden kontejner nestačí a vždy jsou lidé nuceni to dávat vedle, pokud chtějí třídit odpad. Děkuji Klepárníková
Odpadky
OD: Martina Rédová (martina.redova@googlemail.com)
20.03.2011 20:45
Dobrý den, dnes jsem se po cestě lesem z ulice Ronovská k nádraží po dlouhé době nemusela soustředit na zmrzlý povrch a měla jsem v plánu kochat se okolní jarní krajinou. Zůstala jsem ovšem naprosto paralyzována, když jsem pohlédla na stráň po levé straně okolo lesní studánky směrem k nádraží. Lesní podrost už není pod horou odpadků vůbec patrný! Dovolím si tvrdit, že tato katastrofa asi nebude - vzhledem ke kvantitě - dílem nevychovaných adolescentů a tudíž by mě eminentně zajímalo, kdo má toto bezostyšné ničení krajiny na svědomí a zároveň bych tímto chtěla urgentně požádat vedení města o zjednání nápravy. S pozdravem, Martina Rédová
Odpověď: Odpadky
OD: Ing. Radek Malý
22.03.2011 12:52
Dobrý den. Tato stráň je jak možná nevíte, část bývalého "smeťáku". Sice byla tato lokalita před mnoha lety rekultivována, ale odpadky se stále ještě objevují na povrchu.Tyto pozemky nepatří městu Adamov, ale Mendelově univerzitě v Brně jako lesní pozemek. Město pravidelně tuto oblast zařazuje do brigád v rámci akce " Zdravé město", aby odpadky na nějaký čas zmizely. S pozdravem Havíř.
Komunalni odpad
OD: Michal Trachta
21.01.2011 06:25
Dobry den, jako loni i letos prosim o zverejneni jaka je vyse poplatku za svoz komunalniho odpadu na rok 2011, termin, do kdy ma byt uhrazen a cislo uctu, na ktery muzu poplatek odeslat (popripade jaky variabilni symbol pouzit). Na strankach adamov.cz jsou neaktualni udaje. Dekuji.
Odpověď: Komunalni odpad
OD: Ing. Radek Malý
21.01.2011 07:58
Dobrý den. Údaje o placení poplatku za svoz komunálního odpadu se nemění vyjma termínu placení, který bude neprodleně aktualizován. Pěkný den. Havíř
Nové kontejnery na ul. P. Jilemnického
OD: Michal Večeře
19.08.2010 09:23
Dobrý den, chtěl bych touto cestu dodatečně poděkovat za nový velkoobjemový kontejner na papír na ul. P. Jilemnického, který je myslím velmi dobře využitý a moc tu scházel. Děkuji.
Objemný odpad - Kolonka
OD: Helena Šlesingerová (helena_slesingerova@atlas.cz)
26.04.2010 07:04
Dobrý den, mohla bych se zeptat, z jakého důvodu není do akcí sběru velkoobjemového odpadu zahrnována část města Kolonka a do žádné ulice této části města není kontejner na velkoobjemový odpad přistavován? (viz rozmístění kontejnerů pro sběr velkoobjemového odpadu 19. - 24.4.2010)? Děkuji za odpověď.
Odpověď: Objemný odpad - Kolonka
OD: Ing. Radek Malý
26.04.2010 09:28
Dobrý den. Kolonka má ve své blízkosti sběrný dvůr ve firmě GAMA, který je k dispozici 3 x týdně i v odpoledních hodinách celoročně. Občané města zde mohou ukládat věci určené do odpadu bezplatně. Z tohoto důvodu nebyly velkoobjemové kontejnery rozmístěny také na Kolonce. Pěkný den Havíř.
Odpadkové koše
OD: Kristýna Kučerová (akik.kika@centrum.cz)
10.03.2010 09:08
Dobrý den, bylo by možné na ulici Ronovskou nainstalovat odpodkové koše? Děkuji za kladné vyjádření. S pozdravem Kristýna Kučerová
Komunální odpad
OD: Michal Trachta
18.01.2010 09:43
Dobry den, jako loni i letos prosim o zverejneni jaka je vyse poplatku za svoz komunalniho odpadu na rok 2010, termin, do kdy ma byt uhrazen a cislo uctu, na ktery muzu poplatek odeslat (popripade jaky variabilni symbol pouzit). Dekuji.
Odpověď: Komunální odpad
OD: Ing. Radek Malý
18.01.2010 14:42
Dobrý den. Poplatek na rok 2010 je ve výši 500,- Kč / fyzickou osobu s trvalým pobytem v Adamově se splatností jednorázově do 31.3. nebo ve dvou stejných splátkách do 31.3. a do 30.9. kalendářního roku. Platbu je možné provést v hotovosti na pokladně MěÚ nebo na účet č. 19-1360055309/0800, VS = rodné číslo poplatníka, za kterého je poplatek odváděn. V případě úhrady za více poplatníků jednou částkou je nutné sdělit správci poplatku jméno, příjmení a datum narození osob, za které je poplatek odveden. Havíř
Komunální odpady
OD: Karla Pokorná (kajik.pok@seznam.cz)
15.01.2009 19:31
Dobrý den, chtěla bych se zeptat, zda víte kdy budou k dispozici velkokapacitní kontejnery na ulici Ronovská. Předem děkuji za odpověd. Karla Pokorná
Odpověď: Komunální odpady
OD: Ing. Monika Hrubá
16.01.2009 12:26
Dobrý den, na letošní rok zatím nejsou stanoveny termíny přistavení velkokapacitních kontejnerů v Adamově. V loňském roce byly kontejnery přistavovány v měsících březen/duben, v letošním roce bude svoz probíhat pravděpodobně ve stejném období. Harmonogram přistavení kontejnerů bude zveřejněn ve zpravodaji.
Komunální odpady
OD: Michal Trachta
16.12.2008 12:51
Dobry den. Prosim o informaci, jaka je vyse poplatku za svoz komunalniho odpadu na rok 2009, termin, do kdy ma byt uhrazen a cislo uctu, na ktery muzu poplatek odeslat (popripade jaky variabilni symbol pouzit). Nepodarilo se mi tuto informaci na strankach Adamova nalezt. Dekuji.
Odpověď: Komunální odpady
OD: Ing. Monika Hrubá
17.12.2008 13:03
Dobrý den. Sazba místního poplatku na poplatkové období 2009 byla schválena zastupitelstvem města Adamova teprve 15.12.2008, proto tato informace nemůže být ještě na stránkách města. Poplatek na rok 2009 je ve výši 500,- Kč / fyzickou osobu s trvalým pobytem v Adamově se splatností jednorázově do 31.3. nebo ve dvou stejných splátkách do 31.3. a do 30.9. kalendářního roku. Platbu je možné provést v hotovosti na pokladně MěÚ (od poloviny ledna 2009) nebo na účet č. 19-1360055309/0800, VS = rodné číslo poplatníka, za kterého je poplatek odváděn. V případě úhrady za více poplatníků jednou částkou je nutné sdělit správci poplatku jméno, příjmení a datum narození osob, za které je poplatek odveden. Veškeré podrobné informace týkající se místních poplatků budou zveřejněny ve zpravodaji.


(anonymní příspěvky nejsou zobrazovány)