Zprávy z radnice

Zprávy z radnice - jednání 67. Rady města

Na 67. schůzi Rady města Adamova konané dne 6. 9. 2017 vzala Rada města na vědomí předložený zápis z 30. zasedání Kulturně informační komise konaného dne 15. 8. 2017 a zápis z 22. zasedání komise Projektu Zdravé město Adamov a místní Agendy 21 konaného dne 28. 8. 2017.

Číst více

Zprávy z radnice - jednání 19. Zastupitelstva

Na 19. jednání Zastupitelstva města Adamova konaném dne 16. 8. 2017 vzalo Zastupitelstvo města Adamova na vědomí zápis z 18. jednání Finančního výboru konaného dne 14. 8. 2017.

Číst více

Zprávy z radnice - jednání 66. Rady města

Na 66. schůzi Rady města Adamova konané dne 16. 8. 2017 byl vzat na vědomí zápis ze 14. zasedání Sportovní komise, které se konalo dne 3. 8. 2017. Rada města schválila položkové znění Rozpočtového opatření č. 3/2017 a změna rozpisu rozpočtu č. 10/2017.

Číst více

Zprávy z radnice - jednání 65. Rady města

Na 65. schůzi Rady města Adamova konané dne 2. 8. 2017 byla schválena varianta projektového řešení stavby „Sadová, rozšíření parkovacích míst“ včetně dodatku ke Smlouvě o dílo uzavřené se zhotovitelem projektové dokumentace.

Číst více

Zprávy z radnice - jednání 63. Rady města

Na 63. schůzi Rady města Adamova konané dne 12. 7. 2017 vzala Rada města na vědomí předložené zápisy z 29. zasedání Kulturně informační komise konaného dne 20. 6. 2017 a z 21. zasedání komise Projektu zdravé město Adamov a místní Agendy 21 konaného dne 19. 6. 2017.

Číst více

Zprávy z radnice - jednání 64. Rady města

Na 64. schůzi Rady města Adamova konané dne 18. 7. 2017 byla uzavřena se společností E.ON Distribuce, a. s. Smlouva o připojení k distribuční soustavě z napěťové hladiny NN a se společností E.ON Energie, a. s. byl uzavřen Dodatek č. 7 ke Smlouvě o sdružených službách dodávky elektřiny zajišťující dodávku elektřiny pro nově zrekonstruovaný areál koupaliště.

Číst více

Zprávy z radnice - jednání 18. Zastupitelstva

Na 18. jednání Zastupitelstva města Adamova konaném dne 26. 6. 2017 vzalo Zastupitelstvo města Adamova na vědomí zápisy ze 17. jednání Finančního výboru konaného dne 21. 6. 2017 a z 11. jednání Kontrolního výboru konaného dne 5. 6. 2017.

Číst více

Zprávy z radnice - jednání 62. Rady města

Na 62. schůzi Rady města Adamova konané dne 26. 6. 2017 vzala Rada města na vědomí předložený zápis ze 7. jednání Komise sociální a výchovně vzdělávací konaného dne 24. 6. 2017.

Číst více

Zprávy z radnice - jednání 61. Rady města

Na 61. schůzi Rady města Adamova konané dne 7. 6. 2017 vzala Rada města na vědomí předložený zápis z 28. zasedání Kulturně informační komise konaného dne 16. 5. 2017.

Číst více

Zprávy z radnice - jednání 60. Rady města

Na 60. schůzi Rady města Adamova konané dne 15. 5. 2017 vzala Rada města na vědomí předložený zápis z 13. schůze likvidační komise konané dne 3. 5. 2017.

Číst více

Zprávy z radnice - jednání 58. Rady města

Na 58. schůzi Rady města Adamova konané dne 19. 4. 2017 vzala Rada města na vědomí předložené zápisy z 6. jednání Komise sociální a výchovně vzdělávací konaného dne 29. 3. 2017 a z 26. zasedání Kulturně informační komise konaného dne 21. 3. 2017.

Číst více

Zprávy z radnice - jednání 17. Zastupitelstva

Na 17. jednání Zastupitelstva města Adamova, konaném dne 3. 5. 2017 byly vzaty na vědomí zápisy z 16. jednání Finančního výboru konaného dne 26. 4. 2017 a z 10. jednání Kontrolního výboru konaného dne 6. 3. 2017.

Číst více

Zprávy z radnice - jednání 59. Rady města

Na 59. schůzi Rady města Adamova konané dne 3. 5. 2017 vzala Rada města na vědomí předložený zápis z 27. zasedání Kulturně informační komise, které se konalo dne 18. 4. 2017.

Číst více

Zprávy z radnice - jednání 57. Rady města

Na 57. schůzi Rady města Adamova konané dne 20. 3. 2017 schválila Rada města Dodatek č. 1 ke Smlouvě o dílo na zhotovení žádosti o dotaci na projekt „Rozšíření odborné výuky ZŠ Ronovská v Adamově“ se společností RENARDS dotační, s. r. o.

Číst více

Zprávy z radnice - jednání 16. Zastupitelstva

Na 16. jednání Zastupitelstva města Adamova, konaném dne 27. 2. 2017, byl vzat na vědomí zápis z 15. jednání Finančního výboru konaného dne 22. 2. 2017.

Číst více

Zprávy z radnice - jednání 56. Rady města

Na 56. schůzi Rady města Adamova konané dne 27. 2. 2017 vzala Rada města Adamova na vědomí zápisy z 5. schůze Komise MHD konané dne 1. 2. 2017 a z 25. zasedání Kulturně informační komise konaného dne 16. 2. 2017. Dále vzala na vědomí zápis z 25. jednání komise PZMA a MA21 a schválila Plán zlepšování Projektu Zdravé město Adamov a místní Agendy 21 za rok 2016 a na rok 2017.

Číst více

Zprávy z radnice - jednání 55. Rady města

Na 55. schůzi Rady města Adamova konané dne 9. 2. 2017 vzala Rada města Adamova na vědomí zápis z 24. zasedání Kulturně informační komise konaného dne 17. 1. 2017 a zápisy z 12. a 13. zasedání Sportovní komise konaných ve dnech 12. 1. 2017 a 2. 2. 2017.

Číst více

Zprávy z radnice - jednání 54. Rady města

Na 54. schůzi Rady města Adamova konané dne 16. 1. 2017 vzala Rada města Adamova na vědomí zápis z 23. zasedání Kulturně informační komise konaného dne 23. 12. 2016 a schválila vnitřní předpis č. 1/2017 Pravidla pro přijímání a vyřizování stížností a petic, s účinností od 17. 1. 2017.

Číst více

Zprávy z radnice - jednání 15. Zastupitelstva

Na 15. jednání Zastupitelstva města Adamova, konaném dne 14. 12. 2016, byl vzat na vědomí zápis ze 14. jednání Finančního výboru konaného dne 12. 12. 2016 a zápis z 9. jednání Kontrolního výboru konaného dne 28. 11. 2016.

Číst více

Zprávy z radnice - jednání 53. Rady města

Na 53. schůzi Rady města Adamova konané dne 14. 12. 2016 vzala Rada města Adamova na vědomí zápis z 12. schůze likvidační komise konané dne 21. 11. 2016 a zápis z 19. zasedání komise Projektu Zdravé město Adamov a místní Agendy 21 konaného dne 28. 11. 2016.

Číst více