Zprávy z radnice

Zprávy z radnice - jednání 61. Rady města

Na 61. schůzi Rady města Adamova konané dne 7. 6. 2017 vzala Rada města na vědomí předložený zápis z 28. zasedání Kulturně informační komise konaného dne 16. 5. 2017.

Číst více

Zprávy z radnice - jednání 60. Rady města

Na 60. schůzi Rady města Adamova konané dne 15. 5. 2017 vzala Rada města na vědomí předložený zápis z 13. schůze likvidační komise konané dne 3. 5. 2017.

Číst více

Zprávy z radnice - jednání 58. Rady města

Na 58. schůzi Rady města Adamova konané dne 19. 4. 2017 vzala Rada města na vědomí předložené zápisy z 6. jednání Komise sociální a výchovně vzdělávací konaného dne 29. 3. 2017 a z 26. zasedání Kulturně informační komise konaného dne 21. 3. 2017.

Číst více

Zprávy z radnice - jednání 17. Zastupitelstva

Na 17. jednání Zastupitelstva města Adamova, konaném dne 3. 5. 2017 byly vzaty na vědomí zápisy z 16. jednání Finančního výboru konaného dne 26. 4. 2017 a z 10. jednání Kontrolního výboru konaného dne 6. 3. 2017.

Číst více

Zprávy z radnice - jednání 59. Rady města

Na 59. schůzi Rady města Adamova konané dne 3. 5. 2017 vzala Rada města na vědomí předložený zápis z 27. zasedání Kulturně informační komise, které se konalo dne 18. 4. 2017.

Číst více

Zprávy z radnice - jednání 57. Rady města

Na 57. schůzi Rady města Adamova konané dne 20. 3. 2017 schválila Rada města Dodatek č. 1 ke Smlouvě o dílo na zhotovení žádosti o dotaci na projekt „Rozšíření odborné výuky ZŠ Ronovská v Adamově“ se společností RENARDS dotační, s. r. o.

Číst více

Zprávy z radnice - jednání 16. Zastupitelstva

Na 16. jednání Zastupitelstva města Adamova, konaném dne 27. 2. 2017, byl vzat na vědomí zápis z 15. jednání Finančního výboru konaného dne 22. 2. 2017.

Číst více

Zprávy z radnice - jednání 56. Rady města

Na 56. schůzi Rady města Adamova konané dne 27. 2. 2017 vzala Rada města Adamova na vědomí zápisy z 5. schůze Komise MHD konané dne 1. 2. 2017 a z 25. zasedání Kulturně informační komise konaného dne 16. 2. 2017. Dále vzala na vědomí zápis z 25. jednání komise PZMA a MA21 a schválila Plán zlepšování Projektu Zdravé město Adamov a místní Agendy 21 za rok 2016 a na rok 2017.

Číst více

Zprávy z radnice - jednání 55. Rady města

Na 55. schůzi Rady města Adamova konané dne 9. 2. 2017 vzala Rada města Adamova na vědomí zápis z 24. zasedání Kulturně informační komise konaného dne 17. 1. 2017 a zápisy z 12. a 13. zasedání Sportovní komise konaných ve dnech 12. 1. 2017 a 2. 2. 2017.

Číst více

Zprávy z radnice - jednání 54. Rady města

Na 54. schůzi Rady města Adamova konané dne 16. 1. 2017 vzala Rada města Adamova na vědomí zápis z 23. zasedání Kulturně informační komise konaného dne 23. 12. 2016 a schválila vnitřní předpis č. 1/2017 Pravidla pro přijímání a vyřizování stížností a petic, s účinností od 17. 1. 2017.

Číst více

Zprávy z radnice - jednání 15. Zastupitelstva

Na 15. jednání Zastupitelstva města Adamova, konaném dne 14. 12. 2016, byl vzat na vědomí zápis ze 14. jednání Finančního výboru konaného dne 12. 12. 2016 a zápis z 9. jednání Kontrolního výboru konaného dne 28. 11. 2016.

Číst více

Zprávy z radnice - jednání 53. Rady města

Na 53. schůzi Rady města Adamova konané dne 14. 12. 2016 vzala Rada města Adamova na vědomí zápis z 12. schůze likvidační komise konané dne 21. 11. 2016 a zápis z 19. zasedání komise Projektu Zdravé město Adamov a místní Agendy 21 konaného dne 28. 11. 2016.

Číst více

Zprávy z radnice - jednání 52. Rady města

Na 52. schůzi Rady města Adamova konané dne 5. 12. 2016 byly předloženy zápisy z 22. zasedání Kulturně informační komise ze dne 15. 11. 2016, z 11. zasedání Sportovní komise ze dne 22. 11. 2016 a ze 4. schůze Komise MHD ze dne 14. 11. 2016. Rada města Adamova vzala tyto zápisy na vědomí.

Číst více

Zprávy z radnice - jednání 51. Rady města

Na 51. schůzi Rady města Adamova konané dne 21. 11. 2016 byly předloženy zápisy z 21. zasedání Kulturně informační komise ze dne 18. 10. 2016 a z 18. zasedání komise Projektu Zdravé město Adamov a místní Agendy 21 ze dne 5. 10. 2016. Rada města Adamova vzala oba zápisy na vědomí.

Číst více

Zprávy z radnice - jednání 14. Zastupitelstva

Na 14. jednání Zastupitelstva města Adamova, konaném dne 31. 10. 2016, byl vzat na vědomí zápis z 13. jednání Finančního výboru konaného dne 26. 10. 2016 a zápis z 8. jednání Kontrolního výboru konaného dne 3. 10. 2016.

Číst více

Zprávy z radnice - jednání 50. Rady města

Na 50. schůzi Rady města Adamova konané dne 31. 10. 2016 byly Komisí Projektu Zdravé město Adamov a místní Agendy 21 předloženy veřejnou anketou ověřené problémy vzešlé z Fóra 2016 konaného dne 20. 9. 2016.

Číst více

Zprávy z radnice - jednání 49. Rady města

Na 49. schůzi Rady města Adamova konané dne 21. 10. 2016 vzala Rada města Adamova na vědomí zápis z 20. zasedání Kulturně informační komise ze dne 20. 9. 2016 a zápis z 16. a 17. zasedání komise Projektu Zdravé město Adamov a místní Agendy 21, které se konaly ve dnech 12. 9. 2016 a 10. 10. 2016.

Číst více

Zprávy z radnice - jednání 48. Rady města

Na 48. schůzi Rady města Adamova konané dne 21. 9. 2016 doporučila Rada města Adamova Zastupitelstvu města Adamova schválit Smlouvu o budoucí směnné smlouvě mezi Městem Adamovem a Římskokatolickou farností Adamov na směnu pozemku ve vlastnictví farnosti dotčeného rozšířením ulice Osvobození pod kostelem za pozemek města o stejné výměře.

Číst více

Zprávy z radnice - jednání 13. Zastupitelstva

Na 13. jednání Zastupitelstva města Adamova, konaném dne 21. 9. 2016, byl vzat na vědomí zápis z 12. jednání Finančního výboru konaného dne 19. 9. 2016.

Číst více

Zprávy z radnice - jednání 47. Rady města

Na 47. schůzi Rady města Adamova konané dne 12. 9. 2016 vzala Rada města na vědomí zápis z 19. zasedání Kulturně informační komise, které se konalo dne 23. 8. 2016.

Číst více