Zprávy z radnice

Zprávy z radnice - jednání 75. Rady města

Na 75. schůzi Rady města Adamova konané dne 29. 12. 2017 byl uzavřen Dodatek č. 4 k servisní smlouvě programového vybavení CODEXIS uzavřené s firmou ATLAS Consulting spol. s r. o.

Číst více

Zprávy z radnice - jednání 22. Zastupitelstva města

Na 22. jednání Zastupitelstva města Adamova, konaném dne 13. 12. 2017, byl vzat na vědomí zápis z 21. jednání Finančního výboru konaného dne 11. 12. 2017 a zápis z 13. jednání Kontrolního výboru konaného dne 20. 11. 2017.

Číst více

Zprávy z radnice - jednání 74. Rady města

Na 74. schůzi Rady města Adamova konané dne 13. 12. 2017 byla se společností BAZENSERVIS, s. r. o. uzavřena Servisní smlouva na servisní služby na zařízení bazénové technologie na akci „Koupaliště Adamov“.

Číst více

Zprávy z radnice - jednání 73. Rady města

Na 73. schůzi Rady města Adamova konané dne 6. 12. 2017 vzala Rada města na vědomí předložený zápis z 33. zasedání Kulturně informační komise konaného dne 16. 11. 2017 a zápis z 15. zasedání Sportovní komise, která se konala dne 16. 11. 2017.

Číst více

Zprávy z radnice - jednání 72. Rady města

Na 72. schůzi Rady města Adamova konané dne 22. 11. 2017 vzala Rada města na vědomí předložený zápis z 16. schůze Likvidační komise konané dne 30. 10. 2017, zápis z 6. schůze Komise MHD konané dne 9. 11. 2017 a zápis z 24. zasedání komise Projektu Zdravé město Adamov a místní Agendy 21.

Číst více

Zprávy z radnice - jednání 21. Zastupitelstva města

Na 21. jednání Zastupitelstva města Adamova, konaném dne 30. 10. 2017, byl vzat na vědomí zápis z 20. jednání Finančního výboru konaného dne 25. 10. 2017 a zápis z 12. jednání Kontrolního výboru konaného dne 25. 10. 2017.

Číst více

Zprávy z radnice - jednání 71. Rady města

Na 71. schůzi Rady města Adamova konané dne 6. 11. 2017 byla uzavřena smlouva se společností E.ON Distribuce a. s. na připojení k distribuční soustavě z napěťové hladiny NN.

Číst více

Zprávy z radnice - jednání 70. Rady města

Na 70. schůzi Rady města Adamova konané dne 30. 10. 2017 vzala Rada města na vědomí předložený zápis z 32. zasedání Kulturně informační komise konaného dne 17. 10. 2017.

Číst více

Zprávy z radnice - jednání 69. Rady města

Na 69. schůzi Rady města Adamova konané dne 11. 10. 2017 vzala Rada města na vědomí předložené zápisy z 31. zasedání Kulturně informační komise konaného dne 19. 9. 2017, z 23. zasedání komise Projektu Zdravé město Adamov a místní Agendy 21 konaného dne 18. 9. 2017 a ze 14. a 15. schůze likvidační komise, které se konaly ve dnech 4. 9. 2017 a 9. 10.2017.

Číst více

Zprávy z radnice - jednání 68. Rady města

Na 68. schůzi Rady města Adamova konané dne 20. 9. 2017 byla v souladu se zněním Pravidel pro hospodaření s byty v majetku Města Adamova vyřazena žádost o pronájem bytu z důvodu pominutí důvodu zařazení žadatele do pořadí žádostí.

Číst více

Zprávy z radnice - jednání 20. Zastupitelstva

Na 20. jednání Zastupitelstva města Adamova, konaném dne 20. 9. 2017, byl vzat na vědomí zápis z 19. jednání Finančního výboru konaného dne 18. 9. 2017.

Číst více

Zprávy z radnice - jednání 67. Rady města

Na 67. schůzi Rady města Adamova konané dne 6. 9. 2017 vzala Rada města na vědomí předložený zápis z 30. zasedání Kulturně informační komise konaného dne 15. 8. 2017 a zápis z 22. zasedání komise Projektu Zdravé město Adamov a místní Agendy 21 konaného dne 28. 8. 2017.

Číst více

Zprávy z radnice - jednání 19. Zastupitelstva

Na 19. jednání Zastupitelstva města Adamova konaném dne 16. 8. 2017 vzalo Zastupitelstvo města Adamova na vědomí zápis z 18. jednání Finančního výboru konaného dne 14. 8. 2017.

Číst více

Zprávy z radnice - jednání 66. Rady města

Na 66. schůzi Rady města Adamova konané dne 16. 8. 2017 byl vzat na vědomí zápis ze 14. zasedání Sportovní komise, které se konalo dne 3. 8. 2017. Rada města schválila položkové znění Rozpočtového opatření č. 3/2017 a změna rozpisu rozpočtu č. 10/2017.

Číst více

Zprávy z radnice - jednání 65. Rady města

Na 65. schůzi Rady města Adamova konané dne 2. 8. 2017 byla schválena varianta projektového řešení stavby „Sadová, rozšíření parkovacích míst“ včetně dodatku ke Smlouvě o dílo uzavřené se zhotovitelem projektové dokumentace.

Číst více

Zprávy z radnice - jednání 63. Rady města

Na 63. schůzi Rady města Adamova konané dne 12. 7. 2017 vzala Rada města na vědomí předložené zápisy z 29. zasedání Kulturně informační komise konaného dne 20. 6. 2017 a z 21. zasedání komise Projektu zdravé město Adamov a místní Agendy 21 konaného dne 19. 6. 2017.

Číst více

Zprávy z radnice - jednání 64. Rady města

Na 64. schůzi Rady města Adamova konané dne 18. 7. 2017 byla uzavřena se společností E.ON Distribuce, a. s. Smlouva o připojení k distribuční soustavě z napěťové hladiny NN a se společností E.ON Energie, a. s. byl uzavřen Dodatek č. 7 ke Smlouvě o sdružených službách dodávky elektřiny zajišťující dodávku elektřiny pro nově zrekonstruovaný areál koupaliště.

Číst více

Zprávy z radnice - jednání 18. Zastupitelstva

Na 18. jednání Zastupitelstva města Adamova konaném dne 26. 6. 2017 vzalo Zastupitelstvo města Adamova na vědomí zápisy ze 17. jednání Finančního výboru konaného dne 21. 6. 2017 a z 11. jednání Kontrolního výboru konaného dne 5. 6. 2017.

Číst více

Zprávy z radnice - jednání 62. Rady města

Na 62. schůzi Rady města Adamova konané dne 26. 6. 2017 vzala Rada města na vědomí předložený zápis ze 7. jednání Komise sociální a výchovně vzdělávací konaného dne 24. 6. 2017.

Číst více

Zprávy z radnice - jednání 61. Rady města

Na 61. schůzi Rady města Adamova konané dne 7. 6. 2017 vzala Rada města na vědomí předložený zápis z 28. zasedání Kulturně informační komise konaného dne 16. 5. 2017.

Číst více