Město Adamov

Na těchto stránkách naleznete potřebné informace a aktuality nejenom o chodu města Adamov a činnosti městského úřadu, ale i dalších organizacích zřizovaných městem či politických představitelích města.

Město Adamov leží na Drahanské vrchovině ve vidlici hlubokých a úzkých zalesněných údolí řeky Svitavy a Křtinského potoka a na jejich svazích 13 km severně od okraje Brna a 7 km jižně od Blanska na železniční trati Brno–Česká Třebová. Náleží do okresu Blansko v brněnském kraji. Východně od Adamova se rozkládá atraktivní chráněná krajinná oblast Moravský kras. Dno údolí v centru města se nachází v nadmořské výšce 258 metrů, zatímco obytná zástavba šplhá nad 300 metrů.

Obec Adamov byla povýšena na město tehdejším Jihomoravským krajským národním výborem v Brně dne 1. července 1964. Město Adamov je orgánem územní samosprávy, své záležitosti spravuje samostatně, řídí se jen zákony a obecně závaznými právními předpisy vydanými ústředními orgány k jejich provedení. Souběžně vykonává státní správu v rozsahu "pověřeného úřadu", přičemž se řídí zákony a ostatními obecně závaznými právními předpisy a v jejich mezích usneseními vlády a směrnicemi ústředních orgánů státní správy.

Městský úřad tvoří starosta, místostarosta, tajemník městského úřadu a další pracovníci. V čele městského úřadu je starosta. Pro jednotlivé úseky činnosti úřadu jsou zřízeny odbory.


Cirkus CARNEVAL

Cirkus CARNEVAL

Do města Adamova zavítá cirkus CARNEVAL. Na hřišti Ronovská proběhnou vystoupení ve čtvrtek 10. srpna 2017 v 17 hodin a v pátek 11. srpna 2017 v 17 hodin. V programu uvidíte kowbojské rodeo, cvičené pejsky, možna přijde i kouzelnik. O humor a dobrou náladu se postará klaun Pepo. Cena vstupného je 150Kč dospělí a 100kč pro děti.

Číst více

Halový turnaj fotbalových mladších žáků

Halový turnaj fotbalových mladších žáků

„O pohár předsedy Komise PZMA a MA21“

Číst více

Upozornění

Upozornění

Městský úřad v Adamově bude ve dnech 1.9. - 4.9.2015 uzavřen

Číst více