Ceny za informace

Sazebník úhrad nákladů spojených s poskytováním informací

platný od 1.1.2012 do 31.12.2012

1. hodinová sazba práce:

při mimořádně rozsáhlém vyhledávání informace (včetně odvodů a režie) 150,- Kč

2. kopírování textů:

1 kopie A4 jednostranná ……………1,- Kč
1 kopie A4 oboustranná …………….2,- Kč

3. kopírování mapových podkladů:

podíl ceny dodavatele

4. poskytnutí textových dat na disketě nebo CD:

dle aktuální pořizovací ceny zakoupeného nosiče nebo na nosič poskytnutý přímo žadatelem

5. odeslání poštou:

10,- Kč balné + aktuální poštovnéSdílet článek