Úhrady plateb

POPLATKOVÉ OBDOBÍ 2017

Zastupitelstvo města Adamova na svém 15. zasedání konaném dne 14. 12. 2016 schválilo výši sazby poplatku za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů, a to 600,- Kč za osobu. Tato sazba je platná od 1. 1. 2017. Ostatní výše sazeb poplatků zůstávají nezměněny. Úhrady v hotovosti na pokladně budou možné od 18. 1. 2017.

Informace pro platbu v hotovosti na pokladně:
PLATBA ZA ODPAD SE NEPROVÁDÍ HROMADNĚ ZA RODINU ANI BYT, ALE ZA OSOBU. Z TOHOTO DŮVODU JE NUTNÉ NAHLÁSIT NA POKLADNĚ VŠECHNY OSOBY, ZA KTERÉ CHCETE ÚHRADU PROVÉST. Úhradu je možné provádět za jednotlivé členy rodiny postupně, nejpozději však do 30. 6. 2017.

Název poplatku splatnost sazba poplatku
za 1. psa za druhého a každého dalšího psa
téhož držitele
poznámka
POPLATEK ZE PSŮ ( SS 1341002017)
rodinný dům 30.6.2017 300,- Kč 450,- Kč
30.6.2017 150,- Kč 225,- Kč důchodce
ostatní místa 30.6.2017 700,- Kč 1000,- Kč
30.6.2017 200,- Kč 300,- Kč důchodce

KOMUNÁLNÍ ODPAD ( SS 1340002017)
30.6.2017 600,- Kč za poplatníka stanoveného v OZV č. 1/2016

ZAHRÁDKY ( SS 10122131)
31.1.2017 výše dle uzavřené smlouvy

Poplatky je možné uhradit:

 • v hotovosti na pokladně Městského úřadu Adamov v úřední hodiny
  - pondělí a středa 8:00 – 12:00, 13:00 – 17:00 hod
  - úterý 8:00 – 12:00 hod, 13:00 – 14:00 hod, čtvrtek a pátek ZAVŘENO
 • složenkou nebo převodem na účet města:
  číslo účtu: 19-1360055309/0800
  variabilní symbol
  = rodné číslo poplatníka (slouží k identifikaci poplatníka)
  specifický symbol = viz. výše uvedené poplatkyPři platbě za více poplatníků jedním příkazem oznamte správci poplatku na jeho e-mailovou adresu: [email protected], identifikační údaje (jméno, příjmení, RČ) poplatníků, za které je platba provedena! PŘESNÉ UDÁVÁNÍ VARIABILNÍCH A SPECIFICKÝCH SYMBOLŮ JE NEZBYTNÉ PRO IDENTIFIKACI ZASLANÝCH PLATEB. V OPAČNÉM PŘÍPADĚ BUDOU EVIDOVÁNY NA ÚČTU NEJASNÝCH PLATEB.


Plán svozu odpadů na rok 2017

Plán svozu odpadů na rok 2017

Oznamujeme občanům, že svoz odpadů v městě Adamově bude i nadále provádět společnost AVE CZ odpadové hospodářství s. r. o., která vyhrála výběrové řízení.

Číst více