Kampaň Cesty k adamovským studánkám

Přehled studánek
Bažatní/U Kalichu/Na Doubské
Bažantí studánka
Rozbor vody 2014
Kančí
Kančí studánka
Rozbor vody 2014
Křížová
Křížová studánka
Mufloní
Mufloní studánka
Nad Doubskou
Studánka Nad Doubskou
Rozbor vody 2014
Rozbor vody 2017
Pod Doubskou/U Aničky
Studánka Pod Doubskou/U Aničky
Rozbor vody 2014
Pod Hrádkem
Studánka Pod Hrádkem
Rozbor vody 2015
Rozbor vody 2017
Pod Jasanem
Studánka Pod Jasanem
Rozbor vody 2014
Pod Novým hradem
Studánka Pod Novým hradem
Ptačí
Ptačí svatyně
Rozbor vody 2015
Rozbor vody 2014
Slučí
Slučí studánka
Rozbor vody 2015
Troubky u hutě
Troubka u hutě
Rozbor vody troubky velké 2015
Rozbor vody troubky malé 2015
Rozbor vody troubky velké 2017
Rozbor vody troubky malé 2017
U Huberta
Studánka U Huberta
U Kukačky
Studánka U Kukačky
U Psa
Psí studánka
Rozbor vody 2014
U Sedmi dubů
Studánka U Sedmi dubů
Rozbor vody 2015
Rozbor vody 2017
U Srnce
Studának U Srnce
Vítečkova
Vítečkova studánka
Zdrávas Maria
Studánka Zdrávas Maria

Ukazatele rozboru vody - PDF

Leták Cesty k Adamovským studánkám

V druhém pololetí roku 2016 komise vydala také leták s mapkou studánek v adamovském okolí. Leták je zdarma k dispozici na chodbě a pokladně Městského úřadu Adamov a v Městském kulturním středisku na Ptačině. Můžete si jej také stáhnout jako obrázek do svého počítače z příloh na této stránce.


Studánka Pod Novým hradem v soutěži částečně uspěla

Studánka Pod Novým hradem v soutěži částečně uspěla

Ve středu 2. srpna byly vyhlášeny výsledky soutěže o obnovu té studánky v šesti krajích, která získá největší počet hlasů od jejích návštěvníků. Studánka Pod Novým hradem získala podporu vyjádřenou více než 2 tisíci hlasy. Děkujeme proto vám všem, kteří jste se zasláním hlasu o tento úspěch zasloužili.

Číst více

Pětice nových testů studánkových vod

Pětice nových testů studánkových vod

Za zcela vyhovující vodu lze označit pouze tu ze studánky Pod Hrádkem. S výhradou v tvrdosti pak z tróbek u Františčiny hutě.

Číst více

Vycházka ke studánce Pod Hradem

Vycházka ke studánce Pod Hradem

Členové komise PZMA & MA21 a další příznivci turistiky se vydali ke studánce Pod Hradem, aby se u ní vyfotili, a přispěli tak body do soutěže o obnovu studánky. Aby byla cesta k cíli zajímavější, zvolili netradiční cestu přes Purkyňovu vyhlídku nad svitavským údolím.

Číst více

Dejte studánce Pod Novým hradem hlasováním šanci na opravu

Dejte studánce Pod Novým hradem hlasováním šanci na opravu

Odborníky z Českého svazu ochránců přírody bylo letos v šesti krajích České republiky vytipováno celkem 18 studánek, které potřebují zrekonstruovat. Jednou z nich je Adamovu blízká studánka Pod Novým hradem, která před několika lety „ztratila“ vodu.

Číst více

Vycházka ke Kulatému dubu

Vycházka ke Kulatému dubu

Na poslední listopadovou sobotu připravila komise PZMA&MA21 pro veřejnost vycházku k torzu Kulatého dubu. Zúčastnila se jí zhruba dvacítka zájemců, převážně členů turistického oddílu Spartaku. Věkové zastoupení bylo rozmanité, od dětí až po řádově sedmdesátileté.

Číst více

Reportáž z vycházky ke studánkám Josefovského údolí

Reportáž z vycházky ke studánkám Josefovského údolí

V sobotu 19. března uspořádala komise PZMA&MA21 již třetí vycházku po studánkách v okolí města. Tentokrát to byly studánky, které se nacházejí v Josefovském údolí, akce proběhla v rámci dlouhodobé kampaně Cesty k adamovským studánkám.

Číst více

Za studánkami Josefovského údolí

Za studánkami Josefovského údolí

V sobotu 19. března pořádá komise PZMA&MA21 další vycházku, jež navazuje na kampaň Cesty k adamovským studánkám.

Číst více

Fotoreportáž z vycházky k Vranovu

Fotoreportáž z vycházky k Vranovu

V sobotu 21. listopadu zorganizovala komise PZMA&MA21 vycházku k méně navštěvovaným zajímavým místům, která se nacházejí nedaleko našeho města.

Číst více

Vyhodnocení soutěže Cesty k adamovským studánkám

Vyhodnocení soutěže Cesty k adamovským studánkám

Výhercem fotografické soutěže je Radek Kolář, jeho fotografie jste mohli vidět vystavené spolu s ostatními v předsálí MKS. Fotografie použijeme v plánovaných tiskových materiálech ke kampani, výherci srdečně gratulujeme!

Číst více

Fotografická soutěž

Fotografická soutěž

Termín k zaslání fotografií do soutěže Cesty k adamovským studánkám se prodlužuje do 10. 9. 2015.

Číst více

Pitnou vodu má nejen Ptačí svatyně

Pitnou vodu má nejen Ptačí svatyně

Pitná voda teče také z obou zdrojů v Josefově nedaleko Františčiny hutě, ze studánky Pod Hrádkem a s drobnou výhradou i ze studánky poblíž palouku „Sedm dubů“.

Číst více

Post scriptum kampaně

Post scriptum kampaně

Skončila série článků, v nichž jsme si v minulých měsících představili celkem 18 upravených zdrojů vody – studánek, které se nacházejí v okolí Adamova zhruba ve vzdáleností do 1 hodiny chůze.

Číst více

Vyhlášení soutěže

Vyhlášení soutěže

Na závěr naší kampaně seznamující se studánkami v okolí Adamova vyhlašujeme ve spolupráci s MKS soutěž o nejhezčí fotografii, na které je zachycena některá ze studánek, které byly v minulých číslech Zpravodaje představeny. Fotografie budou anonymně vystaveny v září společně s fotografiemi s tématem Dovolená 2015 – soutěž o nejzajímavější snímek z letošní dovolené.

Číst více

Vítečkova studánka a Zdrávas Maria

Vítečkova studánka a Zdrávas Maria

Za posledními dvěma studánkami našich Cest se vydáme do blízkosti Vranova. Nejsou od Adamova příliš vzdálené, ale protože k nim musíme od řeky Svitavy vystoupat přes 200 výškových metrů, zabere nám chůze k nim přibližně hodinu.

Číst více

Výherci soutěže z minulého čísla

Výherci soutěže z minulého čísla

Z 15 účastníků soutěže, kteří všichni správně odpověděli, že se jednalo o studánku Zdrávas Maria byli vylosováni tito čtyři: Svatava Buříková, Kristýna Čápová, Eduard Severa a Jan Severa. Všem výhercům gratulujeme, pro cenu se mohou dostavit opět na Městský úřad Adamov (tel. 516 499 624, 602 788 015).

Číst více

Soutěž o ceny

Soutěž o ceny

Na správnou odpověď z minulého kola soutěže jaké letopočty jsou uvedeny na Slučí studánce odpověděli správně Romana Haluzová, Michaela Kavanová, Milan Čáp a Vladimír Kotas.

Číst více

Slučí studánka, Tróbka a ?

Slučí studánka, Tróbka a ?

V této sérii studánek se budeme věnovat těm, které najdeme ve svahu hřbetu vypínajícím se mezi řekou Svitavou a Křtinským potokem, jemuž vévodí Alexandrova rozhledna. Celkem se zde poblíž Adamova nacházejí tři upravené zdroje vyvěrající vody. Všechny leží na katastru města, resp. těsně při jeho hranici, což je celkem překvapující vzhledem k faktu, že katastrální území města je relativně malé.

Číst více

Soutěž o ceny

Soutěž o ceny

Správná odpověď z minulého kola soutěže byla „Muflon“, což dokládá snímek, který nám zaslala výherkyně Romana Haluzová.

Číst více

Studánka „Pod Hrádkem“ a Mufloní studánka

Studánka „Pod Hrádkem“ a Mufloní studánka

Obě studánky, které si v tomto článku představíme, leží poblíž cesty vyznačené žlutou turistickou značkou. Je třeba ale upozornit na skutečnost, že Adamovem jdou trasy značené žlutou barvou dvě. Jedna z nich vede z Máchova pomníku přes Smetanovo náměstí a náměstí Práce na Vranov. Nás dnes bude zajímat ta trasa, která je přivedena do Adamova z Babic a prochází městem přes vlakové nádraží a sídliště Ptačinu.

Číst více