Sociální práce na obci

Sociální práce podporuje sociální změnu, řešení problémů v mezilidských vztazích a posílení a osvobození lidí za účelem naplnění jejich osobního blaha. Užívaje teorií lidského chování a sociálních systémů, sociální práce zasahuje tam, kde se lidé dostávají do kontaktu se svým prostředím. Pro sociální práci jsou klíčové principy lidských práv a společenské spravedlnosti.“ (Matoušek, 2007)

Od 1. 1. 2012 byly v důsledku sociální reformy převedeny agendy dávek pomoci v hmotné nouzi, příspěvku na péči a dávky pro zdravotně postižené, které až dosud vyplácely pověřené obecní úřady a obecní úřady obcí s rozšířenou působností na Úřady práce České republiky.
Realizaci činnosti sociální práce na obci však nadále uložil jak zákon č. 108/2006 Sb., o sociálních službách, ve znění pozdějších předpisů, tak zákon č. 111/2006 Sb., o pomoci v hmotné nouzi, ve znění pozdějších předpisů a základním cílem metod sociální práce na obci tak zůstala zejména podpora „sociálního fungování“ klienta.
Výkon sociální práce spočívá zejména v těchto činnostech:

 • poskytuje bezplatně základní sociální poradenství, na které má každá osoba nárok
 • spolupracuje s orgány sociálně-právní ochrany dětí a zajišťuje v rámci zákonem stanovených povinností výkon této práce na obci
 • vykonává sociální práci v rámci sociálních služeb jako jeden z možných nástrojů realizace pomoci
 • provádí depistáže jako základní nástroj pro vědomé, cíle a včasné vyhledávání jedinců, kteří by mohli být ohroženi sociálním vyloučením
 • spolupracuje zejména s úřadem práce při řešení situace hmotné nouze osob a používá metody a postupy, které daná osoba potřebuje
 • navrhuje ve spolupráci s touto osobou řešení východiska z krizové situace a pomáhá jí řešit svoji situaci i s jinými organizacemi
 • provádí tedy přímou sociální práce s klientem zaměřenou na jeho změnu
 • vede u klienta Standardizovaný záznam sociálního pracovníka v Jednotném informačním systému
 • provádí sociální šetření v rámci výkonu agendy sociální práce na obci
 • spolupracuje s dalšími státními, samosprávnými či neziskovými institucemi
 • v rámci své činnosti se řídí předpisy v oblasti sociální práce na obci a vnitřními předpisy úřadu, dodržuje etické zásady sociálního pracovníka a zachovává o všech osobních údajů mlčenlivost.


Kontakt na odbor sociálních a správních věcí:

Městský úřad Adamov
odbor sociálních a správních věcí
Pod Horkou 101/2, 679 04 Adamov

Mgr. Simona Tichá, sociální pracovník
tel. 516 499 625, mob. 605 206 656
e-mail: [email protected]

Mgr. Dobra Moserová, vedoucí odboru
tel. 516 499 624, mob. 602 788 015
e-mail: [email protected]


Služba Family Point je tu pro širokou veřejnost

Služba Family Point je tu pro širokou veřejnost

Co je to Family Point? Je to místo, kde můžete v důstojném a přátelském prostředí pečovat o děti, ale také získat kontakty na organizace poskytující poradenství v obtížných životních situacích.

Číst více