Zdravé město

Město Adamov
Člen Národní sítě Zdravých měst ČR (členství od 2007)
Zastupitelstvo města Adamova na svém 7. zasedání dne 26. dubna 2007 schválilo vstup Města Adamova do Národní sítě zdravých měst ČR:

Koordinátor Projektu Zdravé město a místní Agendy 21

Mgr. Dobra Moserová, Městský úřad Adamov, Pod Horkou 2, 679 04 Adamov
tel. 516 499 624, 602 788 015, e-mail: [email protected]

Politik Projektu Zdravé město a místní Agendy 21

RNDr. Karel Truhlář, Městský úřad, Pod Horkou 2, 679 04 Adamov
tel: 777 113 748, e-mail: [email protected]

V roce 1988 iniciovala OSN - Světová zdravotní organizace (WHO) mezinárodní Projekt Zdravé město (WHO Healthy Cities Project), ke kterému přizvala nejvýznamnější evropské metropole. Za patnáct let trvání projektu vzniklo v Evropě 1300 Zdravých měst ve 31 zemích. Zdravá města realizují místní Agendy 21, jsou součástí Evropské kampaně udržitelných měst a obcí (Aalborgská charta). Po roce 1989 se myšlenky uvedeného projektu začaly realizovat i ve městech České republiky. V roce 1994 vytvořilo jedenáct aktivních měst asociaci s názvem Národní síť Zdravých měst České republiky (NSZM ČR). Od roku 2003 je asociace otevřena všem formám municipalit. Asociaci dnes tvoří více než 100 měst, obcí, mikroregionů a krajů.
Ve Zdravých městech, obcích a regionech můžete najít praktickou ukázku, co v praxi znamenají pojmy místní Agenda 21 (podpora udržitelného rozvoje na místní úrovni a v partnerské spolupráci s občany) i LEHAP (místní akční plán zdraví a životního prostředí)
- a zejména celková "dobrá správa věcí veřejných" (good governance).
Zdravá města, obce a regiony se promyšleně snaží utvářet město (obec, region) jako kvalitní a příjemné místo pro život ve spolupráci s obyvateli. Věří, že lidé budou svou komunitu i krajinu považovat za svůj domov a budou o ně také takto pečovat.
NSZM ČR získala titul Světový projekt EXPO 2000 za svoji metodiku.
V roce 2001 obdržela NSZM ČR jako čtrnáctá z 30ti národních sítí v Evropě certifikát kvality OSN-WHO, kterým WHO akredituje národní sítě vůči mezinárodním standardům.
V roce 2003 získala NSZM ČR za svoji činnost Cenu ministra životního prostředí ČR.
V roce 2004 získala NSZM akreditaci Ministerstva vnitra jako Vzdělávací instituce pro veřejnou správu.
V roce 2006 získala NSZM za Cenu ministerstva vnitra za svůj info-systém DataPlán.
Světová zdravotní organizace (WHO) řadí NSZM mezi nejúspěšnější sítě Zdravých měst.

Podrobné informace o činnosti NSZM ČR je možno shlédnout na adrese www.nszm.cz

Základní informace o místní Agendě 21 naleznete v tomto odkazu: ma21.cenia.cz/

Mezi základní aktivity Zdravých měst náleží komunitní plánování. Tímto pojmem se rozumí proces, který je zaměřen na řešení problémů města, jenž vychází z názorů veřejnosti. Příslušný dokument se nazývá "Plán zdraví a kvality života" a zahrnuje široké spektrum oblastí, které mají vztah ke kvalitě života a zdraví obyvatel - od životního stylu a zdravotní prevence přes životní prostředí až po volný čas, sport, kulturu, dopravu či bydlení. Tento plán bývá zaměřen na krátké období a je průběžně aktualizován. Je jedním z důležitých podkladů strategického plánu rozvoje města, který pokrývá vývoj města ve výhledu zhruba deseti let.
Aby mohl být komunitní plán vytvořen, je třeba získat nejen vyjádření občanů k rozvoji města či financování zájmových aktivit, ale je třeba se také dozvědět, jakým způsobem budou občané za podpory vedení města k plnění vytčených cílů přispívat. K tomuto účelu se organizují setkání s veřejností, která by měla být zdrojem informací o názorech občanů na zlepšování podmínek života ve městě a která by měla napomáhat k vytvoření vztahu občanů k obsahu sestaveného komunitního plánu.


Dětské rybářské závody u splavu a zábavné odpoledne na Sklaďáku

Dětské rybářské závody u splavu a zábavné odpoledne na Sklaďáku

V sobotu 3.6.2017 od 7:00 jste všichni zváni na Dětské rybářské závody v Adamově u splavu. Od 14:00 hod následuje zábavné odpoledne na Sklaďáku pro všechny bez rozdílu generací. Tradiční rybářské občerstvení, zábavné hry, hasičská lanovka, policejní vybavení, skákací hrady, mini-disco a mnoho jiného v rámci moderovaného odpoledne. Hudba k poslechu i k tanci do pozdního večera zajištěna.

Číst více

Jarní úklid města občany

Jarní úklid města občany

Město Adamov prostřednictvím Komisí Zdravého města Adamova & MA21 a sportovní děkuje všem občanům, kteří se zapojili do jarní úklidové brigády.

Číst více


Setkání se starostou města

Setkání se starostou města

Komise PZMA a MA21 srdečně zve občany našeho města, seniory a obyvatele DPS na další pravidelné Setkání se starostou města Adamova dne 6. 4. 2017 v 9.00 hodin ve společenské místnosti Domu s pečovatelskou službou, Komenského 1.

Číst více

Za Adamov čistější

Za Adamov čistější

Komise Projektu Zdravé město Adamov a místní Agendy 21 vás srdečně zve na úklidovou brigádu v úterý 11. 4. 2017 od 17 hodin.

Číst více

Halový turnaj fotbalových starších žáků

Halový turnaj fotbalových starších žáků

„O pohár předsedy Komise PZMA a MA21“

Číst více

Halový turnaj starších žáků

Halový turnaj starších žáků

v sobotu 4.3.2017 ve Sportovní hale Osvobození 9, Adamov

Číst více

Škola vaření - RECEPTY

Škola vaření - RECEPTY

Na základní škole Komenského se v učebně cvičného bytu v úterý 11. 10. uskutečnil Den zdraví. Pro žáky druhého stupně připravila Komise projektu Zdravé město Adamov a místní Agendy 21 ve spolupráci se ZŠ a MŠ Adamov soutěž týmů v přípravě zdravých jídel podle určeného zadání.

Číst více

Fórum 2016

Fórum 2016

Dne 21. 11. 2016 rozhodla na své 51. schůzi Rada města Adamova o výběru 10 TOP problémů města Adamova, kterými se bude v následujícím období zabývat a schválila garanty odpovědné za jejich řešení.

Číst více

Dny zdraví 2016 v Domě s pečovatelskou službou v Adamově

Dny zdraví 2016 v Domě s pečovatelskou službou v Adamově

Kompenzační pomůcky, tak zněl název tematické přednášky o zdravotních pomůckách, které přispívají k podpoře funkčních schopností, zmírnění či kompenzaci postižení a zapojení člověka do běžného života.

Číst více

Vycházka ke Kulatému dubu

Vycházka ke Kulatému dubu

Na poslední listopadovou sobotu připravila komise PZMA&MA21 pro veřejnost vycházku k torzu Kulatého dubu. Zúčastnila se jí zhruba dvacítka zájemců, převážně členů turistického oddílu Spartaku. Věkové zastoupení bylo rozmanité, od dětí až po řádově sedmdesátileté.

Číst více

Mikulášský běh do vrchu

Mikulášský běh do vrchu

Dne 3.12.2016 se konal šestý ročník „Mikulášského běhu do vrchu Adamovská Vlásenka 2016“. Běhu se zúčastnilo 77 běžců, což je o devět běžců méně než při loňském rekordním ročníku. Jako nejmladší byl oceněn Eduard Bouzek, jako nejstarší Radoslav Tomášek. Za umělecký dojem získali ocenění Batman, Spiderman, Čertíci, Mikuláš a Horolezci. Radek Janků v masce Čápa zdolal Vlásenku dvakrát, nejenom během, ale i na horském kole. Ocenění se vzdal ve prospěch dalších závodníků, především dětí.

Číst více

6. Mikulášský běh do vrchu – Adamovská vlásenka 2016

6. Mikulášský běh do vrchu – Adamovská vlásenka 2016

Komise PZMA a MA21, Oddíl orientačního běhu Spartak Adamov, MKM Adamov, SDH Adamov a Město Adamov vás srdečně zve na 6. ročník Mikulášský běh do vrchu - Adamovská vlásenka. Hasiči stejně jako loni připraví pro návštěvníky guláš podávaný z polní kuchyně.

Číst více

Vycházka k torzu Kulatého dubu

Vycházka k torzu Kulatého dubu

Komise PZMA&MA21 pokračuje v seriálu vycházek do okolí Adamova k objektům, k nimž v současné době nevede turisticky značená cesta. Tentokrát to bude na místo, které se nachází téměř uprostřed mezi obcemi Březina, Kanice a Babice.

Číst více

Pyšníme se svým okolím

Pyšníme se svým okolím

Stejně jako v minulých obdobích, tak i letos, při příležitosti již 5. ročníku, převzala záštitu nad touto společenskou akcí Komise PZMA & MA 21 a na den 10. 11. 2016 v 17.30 hodin do Městského kulturního střediska na společné setkání s vedením města a se členy komise písemně pozvala zástupce všech SVJ, kteří během roku 2016 úzce spolupracovali s Městem Adamov a zapojili se do projektu údržby veřejné zeleně a chodníků v okolí bytových domů.

Číst více

Dny zdraví

Dny zdraví

Srdečně zveme všechny obyvatele města, zvlášť seniory a osoby se zdravotním postižením na akce ke Dni zdraví.

Číst více

Výsledky ankety k problémům z Fóra 2016

Výsledky ankety k problémům z Fóra 2016

V prvních deseti dnech října se mohli občané města vyjádřit hlasováním k problémům, které byly po diskusi vybrány zhruba 65 účastníky nedávného Fóra 2016. Měli k tomu k dispozici anketní lístky, na nichž mohli označit maximálně dva ze seznamu 12 problémů. Hlasovací lístky byly vytisknuty v počtu asi 2 300 kusů a byly distribuovány do adamovských domácností prostřednictvím Adamovského zpravodaje. Ankety se tedy mohl převážně zúčastnit pouze jeden reprezentant rodiny.

Číst více

Poděkování za brigádu

Poděkování za brigádu

Přes poměrně chladné a sychravé počasí dostavilo se ke dvěma stanovištím na Horce u kabin Spartaku a na Ptačině u hodin na ulici Družstevní asi 75 dobrovolníků, aby pomohli podpořit akci „Za Adamov čistější“, kterou každoročně vyhlašuje Komise PZMA a MA21 ve spolupráci se Sportovní komisí, tentokrát v rámci kampaně „Dny zdraví“.

Číst více

Pyšníme se svým okolím

Pyšníme se svým okolím

Vyhlášení ankety „Pyšníme se svým okolím“ se uskuteční ve čtvrtek 10. listopadu 2016 v prostorách Městského kulturního střediska Adamov, Opletalova 22. Začátek akce je v 17:30 hodin.

Číst více