Komise Projektu Zdravé město Adamov a místní Agendy 21

 • je poradním orgánem Rady města
 • se bude vyslovovat ke koncepčním i operativním otázkám, které mohou mít vliv na zdraví, udržitelný rozvoj a kvalitu života ve městě
 • je pověřena odborným a manažerským dohledem nad realizací Projektu zdravého města (PZM) a Místní agendy21 (MA21) v daném obci
 • by měla být složena tak, aby v ní byly zastoupeny subjekty náležící k veřejné správě, neziskovému i podnikatelskému sektoru

Rada města Adamova na své 1. schůzi ve volebním období 2014 – 2018 dne 10. 11. 2014 na základě § 102 odst. 2 písm. h) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů zřídila jako svůj iniciativní a poradní orgán Komisi Projektu Zdravé město Adamov a místní Agendy 21.

Seznam členů Komise Projektu Zdravé město Adamov a místní Agendy 21


předseda:

 • RNDr. Karel Truhlář, Plotní 15, Adamov

členové:

 • Mgr. Dobra Moserová

 • Mgr. Lenka Dohová

 • Zlatuše Němcová

 • Ing. Vladimír Bílý

 • Lukáš Malý

 • Komise Projektu Zdravé město Adamov a místní Agendy 21


Sdílet článek