Plán zlepšování

Projekt Zdravé město Adamov a místní Agenda 21 (PZMA&MA21)

1. Pravidelně aktualizovat údaje na stránkách NSZM a v ma21.cenia.cz
zodpovědnost: koordinátor MA 21
termín: průběžně během roku
indikátor plnění: kontrola 1x za 2 měsíce

2. Zveřejnění aktivity zdravého města v místních a regionálních denících, na webových stránkách města, na sociální síti Facebook a v infokanálu Adamov

zodpovědnost: koordinátor MA21 a předseda komise PZMA&MA21
termín: průběžně během roku
indikátor plnění: kontrola 1x za půl roku

3. Realizovat celostátní osvětové kampaní Den země a Dny zdraví
zodpovědnost: koordinátor MA21 a předseda komise PZMA&MA21
termín: duben, září nebo říjen
indikátor plnění: realizace akcí

4. Zajistit účast politika a koordinátora MA 21 na akcích Národní sítě Zdravých měst, jarní, letní nebo podzimní školy NSZM
zodpovědnost: koordinátor MA 21 a předseda komise PZMA&MA21
termín: podle pozvánek
indikátor plnění: účast na alespoň jedné akci

5. Spolupracovat i nadále se Zdravým Jihomoravským krajem a dalšími municipalitami
zodpovědnost: koordinátor MA 21 a předseda komise PZMA&MA21
termín: průběžně během roku dle pozvánek
indikátor plnění: kontakt s koordinátorkou

6. Zpracovat tištěný propagační materiál o práci Komise PZMA a MA21 včetně výstupů z předchozích veřejných fór

zodpovědnost: koordinátor MA 21 a předseda komise PZMA&MA21
termín: září
indikátor plnění: vytvoření propagačního letáku

7. Zabývat se pravidelně stavem řešení problémů vznesených na Veřejném fóru a na lístcích ověřovací ankety a seznamovat veřejnost s tímto stavem

zodpovědnost: koordinátor MA 21 a předseda komise PZMA&MA21
termín: čtvrtletně
indikátor plnění: zveřejněné zprávy Zpravodaj, web