Projekt Zdravé město a místní Agenda 21

Město Adamov
Člen Národní sítě Zdravých měst ČR (členství od 2007)
Zastupitelstvo města Adamova na svém 7. zasedání dne 26. dubna 2007 schválilo vstup Města Adamova do Národní sítě zdravých měst ČR:

Koordinátor Projektu Zdravé město a místní Agendy 21

Mgr. Dobra Moserová, Městský úřad Adamov, Pod Horkou 2, 679 04 Adamov
tel. 516 499 624, 602 788 015, e-mail: [email protected]

Politik Projektu Zdravé město a místní Agendy 21

RNDr. Karel Truhlář, Městský úřad, Pod Horkou 2, 679 04 Adamov
tel: 777 113 748, e-mail: [email protected]

V roce 1988 iniciovala OSN - Světová zdravotní organizace (WHO) mezinárodní Projekt Zdravé město (WHO Healthy Cities Project), ke kterému přizvala nejvýznamnější evropské metropole. Za patnáct let trvání projektu vzniklo v Evropě 1300 Zdravých měst ve 31 zemích. Zdravá města realizují místní Agendy 21, jsou součástí Evropské kampaně udržitelných měst a obcí (Aalborgská charta). Po roce 1989 se myšlenky uvedeného projektu začaly realizovat i ve městech České republiky. V roce 1994 vytvořilo jedenáct aktivních měst asociaci s názvem Národní síť Zdravých měst České republiky (NSZM ČR). Od roku 2003 je asociace otevřena všem formám municipalit. Asociaci dnes tvoří více než 100 měst, obcí, mikroregionů a krajů.
Ve Zdravých městech, obcích a regionech můžete najít praktickou ukázku, co v praxi znamenají pojmy místní Agenda 21 (podpora udržitelného rozvoje na místní úrovni a v partnerské spolupráci s občany) i LEHAP (místní akční plán zdraví a životního prostředí)
- a zejména celková "dobrá správa věcí veřejných" (good governance).
Zdravá města, obce a regiony se promyšleně snaží utvářet město (obec, region) jako kvalitní a příjemné místo pro život ve spolupráci s obyvateli. Věří, že lidé budou svou komunitu i krajinu považovat za svůj domov a budou o ně také takto pečovat.
NSZM ČR získala titul Světový projekt EXPO 2000 za svoji metodiku.
V roce 2001 obdržela NSZM ČR jako čtrnáctá z 30ti národních sítí v Evropě certifikát kvality OSN-WHO, kterým WHO akredituje národní sítě vůči mezinárodním standardům.
V roce 2003 získala NSZM ČR za svoji činnost Cenu ministra životního prostředí ČR.
V roce 2004 získala NSZM akreditaci Ministerstva vnitra jako Vzdělávací instituce pro veřejnou správu.
V roce 2006 získala NSZM za Cenu ministerstva vnitra za svůj info-systém DataPlán.
Světová zdravotní organizace (WHO) řadí NSZM mezi nejúspěšnější sítě Zdravých měst.

Podrobné informace o činnosti NSZM ČR je možno shlédnout na adrese www.nszm.cz

Základní informace o místní Agendě 21 naleznete v tomto odkazu: ma21.cenia.cz/

Mezi základní aktivity Zdravých měst náleží komunitní plánování. Tímto pojmem se rozumí proces, který je zaměřen na řešení problémů města, jenž vychází z názorů veřejnosti. Příslušný dokument se nazývá "Plán zdraví a kvality života" a zahrnuje široké spektrum oblastí, které mají vztah ke kvalitě života a zdraví obyvatel - od životního stylu a zdravotní prevence přes životní prostředí až po volný čas, sport, kulturu, dopravu či bydlení. Tento plán bývá zaměřen na krátké období a je průběžně aktualizován. Je jedním z důležitých podkladů strategického plánu rozvoje města, který pokrývá vývoj města ve výhledu zhruba deseti let.
Aby mohl být komunitní plán vytvořen, je třeba získat nejen vyjádření občanů k rozvoji města či financování zájmových aktivit, ale je třeba se také dozvědět, jakým způsobem budou občané za podpory vedení města k plnění vytčených cílů přispívat. K tomuto účelu se organizují setkání s veřejností, která by měla být zdrojem informací o názorech občanů na zlepšování podmínek života ve městě a která by měla napomáhat k vytvoření vztahu občanů k obsahu sestaveného komunitního plánu.Přiložené souborySdílet článek