Ikona - Aktuality z města Aktuality z města

Adamovský infokanál - videoreportáž - duben 2024

Adamovský infokanál - videoreportáž - duben 2024

Město Adamov umístilo na webové stránky další videoreportáž z dění ve městě Adamově. Nalaďte si celé vysílání rozšířené o textovou část i ve Vaší televizi. Časy vysílání videoreportáží jsou uvedeny uvnitř článku.

Číst více
Parkovací dům Sadová – 1. etapa

Parkovací dům Sadová – 1. etapa

Zveřejňujeme část záznamu z 60. kontrolního dne stavby – 16.5.2024.

Číst více
Oznámení společnosti EG.D, a.s.

Oznámení společnosti EG.D, a.s.

Společnost EG.D, a.s. oznamuje, že z důvodu plánovaných prací na zařízení distribuční soustavy – rekonstrukcí, oprav, údržbových a revizních prací bude dne 22. 5. 2024 v době od 8.00 hodin do 14.30 hodin přerušena dodávka elektrické energie na ulicích Osvobození. Podrobnější informace naleznete v příloze tohoto článku.

Číst více
Rozšíření městského kamerového dohlížecího systému

Rozšíření městského kamerového dohlížecího systému

Městská policie oznamuje občanům, že došlo k rozšíření městského kamerového dohlížecího systému (MKDS), který je využíván strážníky MP Adamov jako technická podpora k plnění jejich úkolů. Účelem rozšíření tohoto MKDS je zejména zvýšení bezpečnosti občanů a ochrana majetku. Kamery pořizují nepřetržitý záznam a tento je dále využíván strážníky MP Adamov v případech, kdy je to nutné k projednání podezření ze spáchání přestupu apod. Jednotlivé kamerové body jsou viditelně označeny tabulkou s piktogramem kamery.

Číst více
Parkovací dům Sadová – 1. etapa

Parkovací dům Sadová – 1. etapa

Přinášíme aktuality z 59. kontrolního dne stavby – 9.5.2024. O aktuálním dění je veřejnost informována zveřejňováním zápisů z jednotlivých kontrolních dní. Nyní přinášíme informace, které jsou zejména pro občany z ulice Sadová zásadní. Proto jim věnujeme samostatný článek tak, aby nezapadly v běžně zveřejňovaných informacích a mohlo by dojít k jejich přehlédnutí.

Číst více
Vítání občánků

Vítání občánků

V sobotu dne 1. června 2024 proběhne v obřadní síni MěÚ Adamov vítání občánků. Rodiče, kteří mají zájem o slavnostní uvítání svého dítěte do života a nejsou zatím přihlášeni, mohou tak učinit nejpozději do 13. května 2024 osobně na matrice MěÚ Adamov u matrikářky pí. Lenky Malákové nebo na tel. číslech 516 499 633, 773 990 472 nebo na e-mail: [email protected].

Číst více

Oznámení pro členy okrskových volebních komisí

První zasedání okrskových volebních komisí pro volby do Evropského parlamentu 2024 se koná ve středu dne 15. května 2024 v době od 15:00 hodin v zasedací místnosti Městského úřadu Adamov, Pod Horkou 101/2, 1. patro. Na tomto zasedání bude vylosován předseda a místopředseda okrskové volební komise a složen slib všech jejích členů. Na zasedání bezprostředně navazuje v 16:00 hodin školení, které provede zástupce ČSÚ. Účast všech delegovaných i jmenovaných členů je nutná, prosím o dochvilnost! Náhradní školení se nekoná!

Číst více
Sečení travnatých ploch na Novém hřbitově

Sečení travnatých ploch na Novém hřbitově

V době od 13. 5. 2024 – 14. 5. 2024 bude probíhat sečení v areálu nového hřbitova v Adamově III. Prosíme všechny nájemce hrobových míst, aby odstranili drobné předměty a nářadí, které mají uloženy za hroby. Děkujeme za pochopení.

Číst více
Přidejte se k nám a zapojte se do oslav válečných hrdinů!

Přidejte se k nám a zapojte se do oslav válečných hrdinů!

Milí přátelé, oslavme společně výročí osvobození a ukončení druhé světové války v Evropě v letošním roce trochu netradičně. Naši hrdinové si to zaslouží!

Číst více

Výzva a upozornění pro občany

Při prověřování záhadně se opakujících zažívacích problémů psů zejména na ul. P. Jilemnického bylo zjištěno, že za bytovými domy se nachází různé zbytky potravin, které sem opakovaně vyhazují obyvatelé bytových domů přímo ze svých bytů.

Číst více

Nabídka letní brigády

Město Adamov nabízí letní brigádu ve čtyřech turnusech v průběhu července a srpna.

Číst více
Česká pošta informuje

Česká pošta informuje

Dovolujeme si Vás informovat o dočasné změně hodin pro veřejnost pošty Adamov 1.Rozsah hodin pro veřejnost bude omezen na nezbytně nutnou dobu v pondělí 29. 4. 2024 z provozních důvodů. Upravená otevírací doba provozovny 11:00–12:00,13:00–17:00.

Číst více
Adamovský infokanál - videoreportáž - březen 2024

Adamovský infokanál - videoreportáž - březen 2024

Město Adamov umístilo na webové stránky další videoreportáž z dění ve městě Adamově. Nalaďte si celé vysílání rozšířené o textovou část i ve Vaší televizi. Časy vysílání videoreportáží jsou uvedeny uvnitř článku.

Číst více
11. zasedání Zastupitelstva města Adamova

11. zasedání Zastupitelstva města Adamova

Starosta města svolává 11. zasedání Zastupitelstva města Adamova, které se koná v pondělí 29. dubna 2024 v 16:30 hodin v zasedací místnosti Městského úřadu v Adamově. Na toto veřejné zasedání zve starosta města všechny občany Adamova.

Číst více
Oznámení společnosti EG.D, a.s.

Oznámení společnosti EG.D, a.s.

Společnost EG.D, a.s. oznamuje, že z důvodu plánovaných prací na zařízení distribuční soustavy – rekonstrukcí, oprav, údržbových a revizních prací bude dne 6. 5. 2024 v době od 7.30 hodin do 13.30 hodin přerušena dodávka elektrické energie na ulicích Nádražní, Osvobození, Blažkova, Dvořákova, Fibichova, Mírová, Neumannova, Opletalova. Podrobnější informace naleznete v příloze tohoto článku.

Číst více
ŠLP informuje

ŠLP informuje

Restaurování studánky Ptačí svatyně v roce 2024.

Číst více
Jak jsme se v roce 2023 podíleli na ochraně životního prostředí?

Jak jsme se v roce 2023 podíleli na ochraně životního prostředí?

Díky obyvatelům se naše Město Adamov může za rok 2023 pochlubit výsledky sběru vysloužilého elektrozařízení předaného ke zpětnému odběru společnosti Elektrowin o celkové hmotnosti 5,08 t. Každý obyvatel tak odevzdal průměrně 1,12 kg spotřebičů. Ušetřili jsme tak spotřebu elektřiny a snížili produkci skleníkových plynů. Nespotřebovali jsme ropu, železnou rudu, měď a hliník, které jsou potřebné pro průmyslovou výrobu. Nahradili jsme je právě recyklací odevzdaných spotřebičů.

Číst více
Změna provozní doby Sběrného dvora Gama J+P

Změna provozní doby Sběrného dvora Gama J+P

Upozorňujeme na změnu provozní doby Sběrného dvora Gama J+P, s.r.o. Aktuální provozní doba od 1. 4. 2024 do 30. 11. 2024 v PO, ST a PÁ od 10:00 – 18:00 hodin.

Číst více
Záměr pronájmu nebytových prostor

Záměr pronájmu nebytových prostor

Odbor správy majetku Městského úřadu Adamov oznamuje občanům možnost pronájmu nebytových prostor.

Číst více
Harmonogram přistavení velkoobjemových kontejnerů

Harmonogram přistavení velkoobjemových kontejnerů

Oznamujeme občanům města Adamova, že od 27. května 2024 do 1. června 2024 budou ve městě Adamově přistaveny velkoobjemové kontejnery pro uložení objemného odpadu.

Číst více

Ikona - Volnočasové aktuality Volnočasové aktuality

ANDĚL PÁNĚ V HUDEBNÍM DIVADLE V KARLÍNĚ

ANDĚL PÁNĚ V HUDEBNÍM DIVADLE V KARLÍNĚ

Konečně se blíží termín našeho výletu do Prahy na pohádkový muzikál Anděl Páně. Po několika změnách termínu tak oslavíme MDD opravdu výjimečně. Zájezd se koná 1. června 2024, představení je uváděno v Hudebním divadle v Karlíně od 15 hodin, jeho délka je 3 hodiny vč. přestávky.

Číst více
VÝSTAVA PRACÍ MIROSLAVA KUČERY "JAK ZPRACOVÁVÁM PALIVOVÉ DŘÍVÍ II"

VÝSTAVA PRACÍ MIROSLAVA KUČERY "JAK ZPRACOVÁVÁM PALIVOVÉ DŘÍVÍ II"

Podruhé vás na výstavu svých prací, které vznikají při zpracování palivového dříví zve Miroslav Kučera, jehož výstavu připravuje MKS Adamov v termínu od 31. května do 8. června 2024 v přísálí v MKS na Ptačině. Vernisáž výstavy, na kterou jste srdečně zváni, se koná v pátek 31. května v 17.30 hodin. Výstavu uvede PhDr. Petr Šuleř. Výstavu finančně podporuje město Adamov.

Číst více
TVOŘIVÉ ODPOLEDNE PRO DĚTI S VÝTVARNICÍ LAĎKOU

TVOŘIVÉ ODPOLEDNE PRO DĚTI S VÝTVARNICÍ LAĎKOU

V květnu se v adamovském kulturním středisku bude konat výstava obrázků učitelky a výtvarnice v jedné osobě - paní Laďky Kotačkové. Pro děti ze školní družiny i ostatní dětské zájemce připravujeme "tvořivou hodinku", a to v pátek 31. května 2024 od 13:30 hodin v MKS na Ptačině. Děti si budou moci nejen prohlédnout obrázky zářící barvami, ale společně si zhotoví obrázek pro radost. Nutné je se na akci přihlásit předem, a to na tel. 607 518 104.

Číst více
Za adamovskou školní družinou přijel kouzelník...

Za adamovskou školní družinou přijel kouzelník...

23/05/2024 Kouzla a triky vyplnily čtvrteční odpoledne dětem ze školní družiny v Adamově.

Číst více
Beseda s tanečníkem a porotcem Janem Tománkem

Beseda s tanečníkem a porotcem Janem Tománkem

Hostem setkání /22.5.2024/ byl tanečník a letos opět porotce soutěže StarDance Jan Tománek s dcerou Nelou a jejím tanečním partnerem. Ve velice příjemné atmosféře jsme poslouchali povídání o soutěži samotné, jejím zákulisí, ale také o životě, snech a přáních našeho hosta. Krásné bylo vystoupení Nely a jejího tanečníka, které Jan doplnil o zajímavosti o kostýmech, obutí atd.

Číst více
Open turnaj v pétanque v Adamově u řeky

Open turnaj v pétanque v Adamově u řeky

V neděli 19. května se odehrál druhý letošní open turnaj v pétanque v Adamově u řeky.

Číst více
Fotbal muži: FK Adamov - TJ Sokol Lažánky

Fotbal muži: FK Adamov - TJ Sokol Lažánky

Pozvánka na utkání 27. kola III. třídy okresní soutěže mužů OFS Blansko.

Číst více
Devět křížů v MDB

Devět křížů v MDB

Potřetí jsme se vydali do Brna, Městského divadla Brno na muzikál Devět křížů. Užili jsme si skvělý výkon Libora Matouše a Světlany Janotové, ale také Petra Štěpána, Jana Apolenáře, Lenky Bartolšicové, Rastislava Gajdoše a dalších.

Číst více
Práce s chytrým telefonem

Práce s chytrým telefonem

Seminář pro seniory zaměřený na práci s chytrým telefonem se dnes /20.5./ konal v MKS. Šestnáct zájemců se právě snaží seznámit se vším, co telefon umí a co nám může nabídnout. Akci realizuje společnost Moudrá sovička.

Číst více
ZMĚNA TERMÍNU - PŘEDNÁŠKY ING ALEŠE SVOBODY

ZMĚNA TERMÍNU - PŘEDNÁŠKY ING ALEŠE SVOBODY

Znalec brněnského podzemí a náš dlouholetý spolupracovník se do Adamova vrací s přednáškou, kterou jste již před řádkou let mohli navštívit. Proto pokud si rádi znovu vyslechnete povídání doplněné promítáním fotografií, přijměte pozvání v PONDĚLÍ 27. května 2024 v 18:00 hodin do MKS na Ptačině na přednášku pod názvem: Kostnice. Vstupné 50 Kč.

Číst více

Výsledky 2023/2024

Přinášíme aktuální výsledky fotbalových soutěží.

Číst více
ZÁJEZD DO TERMÁLNÍCH LÁZNÍ GYOR

ZÁJEZD DO TERMÁLNÍCH LÁZNÍ GYOR

Květen a prosinec jsou měsíce, kdy se vydáváme do termálních lázní Győr. Letos je zájezd plánován na 25. května 2024. Opět záleží jen na vás, zda v lázních pobudete celý den, nebo jestli se vydáte na nákupy či kávičku do centra tohoto města. Cena zájezdu: 700 Kč / zahrnuje příspěvek na dopravu + vstupné. Podmínkou pro realizaci zájezdu je min. 40 zájemců.

Číst více
Ohlédnutí za vycházkou Pilské údolí

Ohlédnutí za vycházkou Pilské údolí

SPARTAK ADAMOV, z.s., turistický oddíl KČT – ohlédnutí za vycházkou „Pilské údolí“.

Číst více
Vycházka Podluží

Vycházka Podluží

Spartak Adamov,z.s., turistický oddíl KČT zve členy oddílu a všechny příznivce pobytu v přírodě na turistickou akci Podluží. Vycházka se uskuteční v sobotu 22. 6. 2024.

Číst více
Vycházka okolím Adamova

Vycházka okolím Adamova

Spartak Adamov,z.s., turistický oddíl KČT zve členy oddílu a všechny příznivce pobytu v přírodě na turistickou akci Vycházka okolím Adamova. Vycházka se uskuteční na počest 60. výročí povýšení Adamova na město v sobotu 8. 6. 2024

Číst více
Kuličkiáda 2024

Kuličkiáda 2024

15. května na Sklaďáku v Adamově proběhl v pořadí druhý ročník Kuličkiády. Akce se velmi vydařila! Majitelé počasí nám zařídili krásné počasí, takže nám tentokrát nepršelo jako loni.

Číst více
DEN OTEVŘENÝCH DVEŘÍ TAKÉ V MKS ADAMOV...

DEN OTEVŘENÝCH DVEŘÍ TAKÉ V MKS ADAMOV...

V pátek 24. května 2024 můžete využít dne otevřených dveří na Městském úřadě Adamov, v obou školních budovách, hasičské zbrojnici, Dětském klubu mládeže a také v Městském kulturním středisku Adamov. V budově kulturního střediska /Opletalova 22/ si můžete v čase od 10 do 18 hodin prohlédnout prostory a fotodokumentaci mapující cca 25 roků činnosti MKS. V prostorách knihovny /Družstevní 1/ si v čase od 14 do 18 hodin můžete rovněž prohlédnout prostory, kde knihovna MKS sídlí, ale připraveny pro vás budou také například nejstarší knihy, které v knihovně můžete najít, ale také srovnání toho, co se v knihovně používalo dříve a dnes. Těšíme se na vaši návštěvu... pracovníci MKS Adamov

Číst více
Dny otevřených dveří města Adamova

Dny otevřených dveří města Adamova

Městský úřad Adamov, Základní a mateřská škola Adamov, Hasiči Adamov, Městský klub mládeže a Městské kulturní středisko Vás zvou na Dny otevřených dveří města Adamova, které proběhnou v pátek 24. května 2024. Aktuální informace k akci sledujte na webu města Adamova, případně na facebookové stránce události.

Číst více
VYSTOUPENÍ KOUZELNÍKA MIROSLAVA VILDOMCE

VYSTOUPENÍ KOUZELNÍKA MIROSLAVA VILDOMCE

Děti ze školní družiny při ZŠ na Ptačině a ostatní zájemce zveme na vystoupení kouzelníka Miroslava Vildomce. Koná se ve čtvrtek, 23. května 2024 od 13:30 hodin v sále MKS na Ptačině. Vstupné 70 Kč.

Číst více
BESEDA O STARDANCE S HONZOU TOMÁNKEM

BESEDA O STARDANCE S HONZOU TOMÁNKEM

Než se na televizní obrazovky vrátí pokračování oblíbené taneční soutěže StarDance můžete se o ní spoustu zajímavostí dozvědět od loňského soutěžícího a letos opět porotce Jana Tománka - tanečníka, choreografa, trenéra a porotce. Setkání se koná 22. května 2024 v 17:00 hodin v MKS na Ptačině. Těšit se můžete také na ukázku standardních a latinskoamerických tanců v podání Nely Tománkové /dcery Jana Tománka/ a Vojtěcha Hrtoně. Vstupné: 70 Kč

Číst více