Omezení provozu MěÚ Adamov, Pod Horkou 2 a U kostela 1

Dne 21.6.2017 odstartují stavební práce spojené s rekonstrukcí obou budov MěÚ Adamov.

Vlivem těchto skutečností dojde k omezení nebo úplnému uzavření jednotlivých odborů MěÚ Adamov (kanceláří). Rozpis postupu prací (především výměna oken) je uveden níže, může však dojít vzhledem k nepředvídatelným událostem ke změně realizačních termínů. Proto je více než vhodné před návštěvou Městského úřadu v Adamově telefonicky kontaktovat příslušného úředníka nebo zaměstnance a dohodnout si přesný termín schůzky.

Při návštěvě objektů městského úřadu prosím dbejte na svoji maximální bezpečnost a pohybujte se pouze v označených prostorách pro veřejnost.

Děkujeme za pochopení.

Vedení Města Adamov

Termíny pro budovu Pod Horkou 2:

21.-23.6.2017 Starosta (Pilát), místostarosta (Němec), podatelna-sekretariát (Chlupová), Sociální odbor (Moserová, Tichá)
26.-27.6.2017 Matrika (Maláková)
27.-29.6.2017 Ekonomický odbor (Mašková, Šebelová, Neumannova, Můčková, Švábenská)
3.-4.7.2017 Tajemník (Kubenová), pokladna (Dudíková)

Termíny pro budovu U kostela 1:

10.-12.7.2017 Městská policie (Červený, Kolčava, Šíp, Fišer)
13.-17.7.2017 Odbor správy majetku města (Malý, Hnátovičová, Hrubá, Ševčík, Petláková), stavební úřad (Obršlíková)

Telefonické kontakty:

Odbor kancelář tajemníka

stavební úřad

Blanka Obršliková [email protected] 516 499 637
773 990 469

sekretariát

Vratislava Chlupová (vykonává funkci podatelny) [email protected] 516 499 620
773 990 473

Odbor ekonomický

Bc. Dita Mašková vedoucí [email protected] 516 499 631
728 286 187
Hana Šebelová hlavní účetní [email protected] 516 499 632
739 324 213
Marie Neumanová kontrolor [email protected] 516 499 632
721 224 035
Silvie Můčková poplatky [email protected] 516 499 629
739 601 464
Veronika Dudíková pokladna [email protected] 516 499 630
773 990 476
Marie Švábenská mzdová účetní [email protected]
516 499 632
739 601 463

Odbor správy majetku města

Ing. Radek Malý vedoucí [email protected] 516 499 626
773 990 468
Dana Hnátovičová péče o vzhled města, sportoviště a veřejná zeleň [email protected] 516 499 635
724 862 158
Ing. Monika Hrubá bytové a nebytové hospodářství, odpady, MHD [email protected] 516 499 628
773 990 470
Pavel Ševčík

investice, stavební dozor a ochrana přírody a krajiny

[email protected] 516 499 636
736 529 718
Ing. Dagmar Petláková správa GISu, nakládání s majetkem města, správa archívu, propagace [email protected] 516 499 636
602 135 764

Odbor sociálních a správních věcí

Mgr. Dobra Moserová vedoucí [email protected] 516 499 624
602 788 015
Mgr. Simona Tichá sociální pracovník [email protected] 516 499 625
605 206 656
matrika a evidence obyvatelstva
Lenka Maláková [email protected] 516 499 633
773 990 472

  • Omezení provozu MěÚ Adamov, Pod Horkou 2 a U kostela 1
  • Omezení provozu MěÚ Adamov, Pod Horkou 2 a U kostela 1


Sdílet článek

Rychlé odkazy

Nejbližší události
Kalendář všech akcí