Ikona - Aktuality z města Aktuality z města

Mamoden v Nemocnici Blansko

Mamoden v Nemocnici Blansko

Blanenská nemocnice připravuje na sobotu 13. dubna speciální akci nazvanou Mamoden v Nemocnici Blansko s podtitulem Dámská jízda na vlnách prevence. Od 9 do 16 hodin mohou na radiodiagnostické oddělení přicházet ženy bez věkového omezení a nechat se vyšetřit mamografem nebo ultrazvukem v rámci prevence rakoviny prsu.

Číst více
Nová registrace pacientů

Nová registrace pacientů

MUDr. Ivo Procházka prosí pacienty, kteří se od 11. března 2024 registrovali do nové ordinace přes registrační formulář GP-PRO s.r.o., aby provedli novou registraci. Odkaz nebyl bohužel funkční. Děkujeme za pochopení.

Číst více
MUDr. Ivo Procházka informuje

MUDr. Ivo Procházka informuje

Dne 11. března 2024 otevřel v Adamově MUDr. Ivo Procházka novou ordinaci praktických lékařů. Upozorňujeme občany, že je nutná nová registrace, týká se to i pacientů MUDr. Radima Stejskala (bývalá AZZA). Registrační list je možné vyzvednout v ordinaci, v lékárně nebo je ke stažení na webu města.

Číst více
Oznámení o přerušení dodávky pitné vody dne 4. 4. 2024 v městské části Horka

Oznámení o přerušení dodávky pitné vody dne 4. 4. 2024 v městské části Horka

Společnost ADAVAK, s. r. o. oznamuje, že z důvodu zahájení stavebních prací na výstavbě nového vodojemu na ul. Komenského bude přerušena dodávka pitné vody pro ulice Sadová, Pod Horkou, Komenského a Lesní ve čtvrtek 4. 4. 2024 od 14:00 hodin. Odstávka proběhne pouze na dobu nezbytně nutnou. Děkujeme za pochopení. Leoš Neuman - vedoucí divize VaK

Číst více
Rozpis blokového čištění jaro 2024

Rozpis blokového čištění jaro 2024

Město Adamov vydává soupis blokového čištění místních komunikací v rámci jarního období 2024.

Číst více
Zákaz vstupu do lesního porostu

Zákaz vstupu do lesního porostu

Město Adamov tímto informuje o zákazu vstupu do části lesa mezi městskou částí Kolonie a ulicí Družtevní (Ptačina) ve dnech od 25.3.2024 do 5.4.2024. Zákaz platí pouze v pracovní dny a v čase od 7:00 do 16:00 hodin. V těchto dnech bude probíhat kácení 1. etapy stromů, které mají velmi špatný zdravotní stav a dále pak souší ohrožujících okolí lesní pěšiny. Na podzim 2024 bude pokračováno dalšími etapami. O přesném termínu kácení bude veřejnost včas informována. Děkujeme za dodržování aktuálního bezpečnostního nařízení.

Číst více
Ochrana životního prostředí je pro naši společnost prioritou

Ochrana životního prostředí je pro naši společnost prioritou

Elektrospotřebiče jsou součástí našeho každodenního života a jen těžko si jej bez nich dokážeme představit. Elektroodpad je tak v současné době jedním z nejrychleji rostoucích druhů odpadu.

Číst více
Adamovský infokanál - videoreportáž - únor 2024

Adamovský infokanál - videoreportáž - únor 2024

Město Adamov umístilo na webové stránky další videoreportáž z dění ve městě Adamově. Nalaďte si celé vysílání rozšířené o textovou část i ve Vaší televizi. Časy vysílání videoreportáží jsou uvedeny uvnitř článku.

Číst více
Volný byt

Volný byt

v Domě s pečovatelskou službou na ulici Komenského 1 v Adamově

Číst více
Havárie na vodovodním řadu s přerušením dodávky pitné vody v sobotu dne 16. 3. 2024 pro městskou část Horka

Havárie na vodovodním řadu s přerušením dodávky pitné vody v sobotu dne 16. 3. 2024 pro městskou část Horka

Společnost ADAVAK, s. r. o. oznamuje, že z důvodu opravy havárie na vodovodním řadu na ulici Sadová (u trafostanice), bude v sobotu dne 16. 3. 2024 přerušena dodávka pitné vody pro městskou část Horka. Omezení se týká ulic Sadová č. p. 2, 4, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 14, 13, 22, „C“ – 16, 18, 20, restaurace Farinka, dále ulice Komenského monoblok A, B, C, D, Komenského 6, ulice Lesní č. p. 3, 6 a 8 a celé ulice Pod Horkou. Přerušení zásobování pitnou vodou proběhne cca od 8:30 hodin, a to pouze na dobu nezbytně nutnou. Dodávka vody bude obnovena bezprostředně po dokončení oprav. Současně je třeba počítat s částečným dopravním omezením v místě opravy na ulici Sadová. Děkujeme za pochopení. Leoš Neuman - vedoucí divize VaK

Číst více
Nová ordinace praktického lékaře pro dospělé v Adamově

Nová ordinace praktického lékaře pro dospělé v Adamově

MUDr. Procházka oznamuje občanům, že v pondělí dne 11. března 2024 zahajuje provoz nová ordinace praktického lékaře nad lékárnou na Smetanově náměstí. Ordinovat budou MUDr. Jakub Dostál a MUDr. Zdenka Škvařilová. Ordinační dobu najdete uvnitř článku a v nejbližších dnech v tištěné podobě ve vašich domovních schránkách. Další informace budou průběžně zveřejňovány na webových stránkách města, ve Zpravodaji a dalších médiích města. Informace pro zájemce o registraci jsou uvedeny na závěr uvnitř článku.

Číst více
Havárie vodovodní přípojky s přerušením dodávky pitné vody v sobotu dne 2. 3. 2024 pro ulice Sadová a Lesní

Havárie vodovodní přípojky s přerušením dodávky pitné vody v sobotu dne 2. 3. 2024 pro ulice Sadová a Lesní

Společnost ADAVAK, s. r. o. oznamuje, že z důvodu odstranění havárie vodovodní přípojky na ul. Sadová bude v sobotu 2. 3. 2024 od 8:00 hodin přerušena dodávka pitné vody pro ulici Sadová č.p. 2, 4, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 16, 18, 20, 22, včetně Restaurace Farinka a ulici Lesní č.p. 3, 6, 8. Přerušení zásobování pitnou vodou proběhne pouze na dobu nezbytně nutnou a bude obnoveno bezprostředně po dokončení oprav. Současně je třeba počítat s částečným dopravním omezením v místě opravy na ulici Sadová. Děkujeme za pochopení. Leoš Neuman - vedoucí divize VaK.

Číst více
Finanční úřad informuje

Finanční úřad informuje

Finanční úřad podává informace k daňovým přiznání k dani z příjmů fyzických osob. V příloze tohoto článku naleznete telefonní číslo infolinky, kde Vám budou poskytnuty informace a pomoc při vyplňování daňového přiznání k dani z příjmu fyzických osob. Dále informace o tom jak podat daňové přiznání on-line, termíny k podání přiznání a místa výjezdů pracovníků finančního úřadu.

Číst více
10. zasedání Zastupitelstva města Adamova

10. zasedání Zastupitelstva města Adamova

Starosta města svolává 10. zasedání Zastupitelstva města Adamova, které se koná ve středu 28. února 2023 v 16:30 hodin v zasedací místnosti Městského úřadu v Adamově. Na toto veřejné zasedání zve starosta města všechny občany Adamova.

Číst více
Uzavírka části místní komunikace Sadová

Uzavírka části místní komunikace Sadová

Upozorňujeme, že dne ve středu 21. 2. 2024 od 7:00 hod. do 22:00 hod. bude uzavřena komunikace u parkovacího domu na ul. Sadová, bez možnosti přímého průjezdu, z důvodu demontáže věžového jeřábu.

Číst více
Vítání občánků

Vítání občánků

V sobotu dne 23. března 2024 proběhne v obřadní síni MěÚ Adamov vítání občánků. Rodiče, kteří mají zájem o slavnostní uvítání svého dítěte do života a nejsou zatím přihlášeni, mohou tak učinit nejpozději do 23. února 2024 osobně na matrice MěÚ Adamov u matrikářky pí. Lenky Malákové nebo na tel. číslech 516 499 633, 773 990 472 nebo na e-mail: [email protected].

Číst více
ČAD Blansko přijme řidiče a řidičky autobusové dopravy

ČAD Blansko přijme řidiče a řidičky autobusové dopravy

Společnost ČAD Blansko, a.s., přijme řidiče a řidičky autobusové dopravy – ŘP skupiny – D (pro MHD Adamov). Více informací naleznete v příloze tohoto článku.

Číst více
Adamovský infokanál - videoreportáž - leden 2024

Adamovský infokanál - videoreportáž - leden 2024

Město Adamov umístilo na webové stránky další videoreportáž z dění ve městě Adamově. Nalaďte si celé vysílání rozšířené o textovou část i ve Vaší televizi. Časy vysílání videoreportáží jsou uvedeny uvnitř článku.

Číst více

Poplatkové období 2024

Výše sazeb poplatků za psy a zahrádky zůstávají nezměněny. Sazba poplatku za komunální odpad byla zcela zrušena Zastupitelstvem města Adamova, a to již na 19. zasedání konaném dne 15.12.2021.

Číst více
DOSTUPNOST LÉKAŘSKÉ PÉČE PO PŘERUŠENÍ PROVOZU JEDNÉ Z ORDINACÍ V ADAMOVĚ

DOSTUPNOST LÉKAŘSKÉ PÉČE PO PŘERUŠENÍ PROVOZU JEDNÉ Z ORDINACÍ V ADAMOVĚ

Přinášíme všem dotčeným pacientům informaci uvnitř článku.

Číst více

Ikona - Volnočasové aktuality Volnočasové aktuality

Krumsínská HRODA

Krumsínská HRODA

Pétanquový spolek Krumsín uspořádal v sobotu 20. 7. 2024 slavnostní 25. ročník turnaje trojic.

Číst více
Hrabyňský kanón

Hrabyňský kanón

Hrabyně je malá obec nacházející se v okrese Opava, přesně na půli cesty mezi Opavou a Ostravou. Žije zde asi 1100 obyvatel a z toho několik vášnivých hráčů pétanque.

Číst více
Polouveský májový turnaj

Polouveský májový turnaj

Dne 25.05.2024 upořádal PK Polouvsí přímo ve své domovině regionální turnaj dvojic.

Číst více
Pétanque turnaj v Mokré-Horákově

Pétanque turnaj v Mokré-Horákově

Turnaj dvojic v Mokré -Horákově se uskutečnil 13. července a adamovský Fenyx zde zastupovaly dvě dvojice: Jarka Kuchařová, Martin Hlavatý a Hana Valová, Věra Hlaváčová.

Číst více
Hudební léto 2024 zahájeno...

Hudební léto 2024 zahájeno...

Pro letošní koncerty na prostranství u kostela jsme pro vás připravili celkem čtyři setkání. To první do Adamova zaválo zdejšího rodáka Petra Hurdese. V rámci vystoupení nás čekala řada písní autorských nebo v jeho úpravě. 16/07/2024

Číst více
MČR v pétanque

MČR v pétanque

V květnu proběhlo MČR jednotlivců a v červnu MČR trojic v kategorii 55+ˇ. Obou mistrovství se účastnili i zástupci adamovského Fenyxu.

Číst více
FENYX v Rakousku – Centrope Austria 2024

FENYX v Rakousku – Centrope Austria 2024

Rakouská vesnička Schloss Hof leží ve spolkové zemi Dolní Rakousy, z Adamova vzdálená cca 150 km a z Bratislavy co by kamenem dohodil.

Číst více
Open turnaje v pétanque

Open turnaje v pétanque

Během léta se odehrávají další open turnaje u řeky Svitavy v Adamově.

Číst více
V rozboru vod letos neuspěla žádná z vybraných studánek

V rozboru vod letos neuspěla žádná z vybraných studánek

Jednalo se o studánky Křížovou, Pod hrádkem, Pod Novým hradem a obě Tróbky.

Číst více
HUDEBNÍ LÉTO: KLÁRA JELÍNKOVÁ A TOMÁŠ JEŘÁBEK / JEJE ENSEMBLE

HUDEBNÍ LÉTO: KLÁRA JELÍNKOVÁ A TOMÁŠ JEŘÁBEK / JEJE ENSEMBLE

Celkem čtyřikrát jste zváni na Hudební léto pořádané MKS Adamov opět na prostranství u kostela. Vystoupení se konají v čase od 18 hodin. 23. července 2024 je připraveno druhé vystoupení, v rámci kterého uslyšíte muzikálové hity a populární písně v podání Kláry Jelínkové a Tomáše Jeřábka / JeJe Ensemble. Těšíme se na vás... Vstupné dobrovolné.

Číst více
Pánové zůstali u fotbalu, ženy dojalo první prázdninové promítání...

Pánové zůstali u fotbalu, ženy dojalo první prázdninové promítání...

Tancuj Matyldo - filmový příběh inspirovaný skutečnou událostí se skvělou Reginou Rázlovou a Karlem Rodenem v titulních rolích se objevil na plátně Biografu Láska při našem letošním prvním promítání v letňáku. 14/07/2024

Číst více
II. prázdninový výlet...

II. prázdninový výlet...

... nás zavedl na Čapí farmu, kde nás čekala komentovaná prohlídka vlastní stavby, ale také ekocentra, které se v areálu nachází. Pokračovali jsme na zámek Konopiště, kam nás přiblížil turistický vláček. Prohlédli jsme si základní okruh a jako tečka byla krátká exkurze v zámecké čokoládovně. 13/07/2024

Číst více
Vycházka Senorady

Vycházka Senorady

POZOR ZMĚNA: Věnujte pozornost aktualizovaným propozicím akce. Spartak Adamov, z.s., turistický oddíl KČT zve členy oddílu a všechny příznivce pobytu v přírodě na turistickou akci Senorady. Vycházka se uskuteční ve středu 17. 7. 2024.

Číst více
BALÉTO  NA BISKUPSKÉM DVOŘE

BALÉTO NA BISKUPSKÉM DVOŘE

21. 7. neděle od 20:30 h. Baletní koktejl bude pro tento rok namíchaný opravdu barvitě. Nabídne jak výběr z klasických pas se deux, která můžete vidět na prestižních galavečerech, ale také moderní choreografie. Lákadlem jistě bude titul Gnawa od jednoho z nejvýraznějších současných světových choreografů Nacha Duata. Choreografii Gnawa měli diváci možnost vidět již před lety v rámci večera 4 Elements v Mahenově divadle. Nyní se tento temperamentní kus inspirovaný marockým folklórem představí pod noční oblohou, což předznamenává silný zážitek. A v Baletním koktejlu samozřejmě nemohou chybět naši juniorští tanečníci, kteří na Biskupském dvoře uvedou jednu ze svých premiérových choreografií. Cena zájezdu: 550 Kč, senioři 410 Kč, děti 300 Kč

Číst více
OPEN turnaje v Adamově

OPEN turnaje v Adamově

Rozpis plánovaných nedělních OPEN turnajů v pétanque v Adamově pro rok 2024

Číst více
Nová posila pro hokejisty a ne ledajaká. Přichází Tomáš Vincour!

Nová posila pro hokejisty a ne ledajaká. Přichází Tomáš Vincour!

Spartak Adamov, z.s. HOKEJOVÝ ODDÍL získal novou posilu pro hokejisty a ne ledajakou. Vedení hokejistů Adamova se podařil pořádný majstrštyk. Získali hráče zvučného jména, přitom mladého a plného sil. Po ukončení hráčské kariéry se vrhnul po hlavě do nové funkce ve sportovním úseku na pozici skauta v Kometě Brno. Jedná se o Tomáše Vincoura (34).

Číst více
PRÁZDNINOVÉ TOULÁNÍ: VELKÉ MEZIŘÍCÍ A OKOLÍ

PRÁZDNINOVÉ TOULÁNÍ: VELKÉ MEZIŘÍCÍ A OKOLÍ

Další výlet připravený MKS Adamov nás zavede k dálnici D1, do Velkého Meziříčí. Připravena je pro vás návštěva vyhlídkové věže na kostele sv. Mikuláše /64 m/, malého kostelíčka zvaného Špitálek, posvačíme na farním dvoře a odpoledne se vydáme na nedalekou rozhlednu Fajtův kopec, posedíme v železném trůnu, který nám nabídne krásný výhled na dálnici. Výlet připravujeme na 20. července 2024. Cena výletu: 450 Kč Přihlášky na tel. 607 518 104

Číst více
Ukončení sezóny Florbal – mládež

Ukončení sezóny Florbal – mládež

8. června jsme v naší sportovní hale ukončili sezónu 2023/2024. Setkali jsme se v hojném počtu. Tradičně tento den hrajeme turnaj a zápasy proti rodičům.

Číst více
Čerstvý juniorský mistr světa začínal v Adamově

Čerstvý juniorský mistr světa začínal v Adamově

Bývalý žákovský člen oddílu orientačního běhu Spartaku Adamov Jan Strýček se počátkem července stal juniorským mistrem světa na krátké trati.

Číst více
V knihovně běží revize knihovního fondu naplno...

V knihovně běží revize knihovního fondu naplno...

Jak jsme vás informovali, má organizace MKS povinnost provádět v určených intervalech revizi knihovního fondu. A tak v letošním létě probíhá revize tak, jak je určeno. Nyní brigádnice musí zkontrolovat každou knihu, kterou v knihovně máme a odsouhlasit s evidencí. A že jich je...

Číst více
Mobilní Rozhlas Adamov

Rychlé odkazy

Nejbližší události
  • PRÁZDNINOVÉ TOULÁNÍ: DIVADLO NA HLÍNĚ / AŤ ŽIJÍ DCHOVÉ

  • PŘEDSTAVUJEME MLADÉ TALENTY: ELENA A NATÁLIE SABOLOVY

  • PRÁZDNINOVÉ TOULÁNÍ: OSTRAVA, FRÝDEK MÍSTEK

  • OPEN turnaje v Adamově

  • HUDEBNÍ LÉTO 2024: LAURA A JULIE ANNA JIRKŮ

  • S DĚTMI DO KRÁSENSKA


  • PRÁZDNINOVÉ TOULÁNÍ: PRAHA S PRŮVODKYNÍ KATEŘINOU + CHOCOTOPIA
Kalendář všech akcí
HC Kometa
Projekt Vaše cesty k bezpečí
Portál krizového řízení JmK