Adamov má nově také vlajku

„Vlajka je zpravidla různobarevný kus látky, obdélníkového, čtvercového či jinak pevně stanoveného tvaru a poměru stran, který symbolizuje organizaci (typicky zejména stát či jinou územní správní korporaci jako zemi, kraj, obec a podobně), případně slouží k signalizaci…“, do roku 2020 měl Adamov pouze znak – stříbrný erb s pecí, plameny a ostrví. To se změnilo 6. lednem 2021, kdy byla Rozhodnutím č. 89 předsedy Poslanecké sněmovny udělena městu Adamovu vlajka.

Vše ale začalo již na počátku roku 2020, kdy bylo rozhodnuto na zasedání Kulturně informační komise o pořízení vlajky. Město Adamov oslovilo dvě společnosti, které se zabývají vexilologií, tedy naukou o symbolice vlajek, praporů a standart.

Ze zaslaných návrhů byly na zasedání Kulturně informační komise vybrány dva návrhy od společnosti Velebný a Fam, s.r.o., z Ústí nad Orlicí, které byly následně předloženy dne 16. 9. 2020 zastupitelům města Adamova, aby vybrali definitivní podobu vlajky.

Zde se zástupci města shodli na podobě, kterou popisuje tzv. blason následovně:

„Červeno-bílo-červený svisle dělený list v poměru 1:3:1. Uprostřed černá kvádrovaná vysoká pec s prázdným topeništěm, z níž šlehají červené plameny. Nad nimi černé kolo s horní ozubenou polovinou. Pod pecí postavená hnědá ostrev o třech sucích. Poměr šířky k délce listu je 2:3.“

Tímto byla schválena podoba vlajky městem. Návrh vlajky byl následně zaslán ke schválení Podvýboru pro heraldiku a vexikologii při Parlamentu ČR. Ten doporučil předsedovi Poslanecké sněmovny vlajku schválit, jak již bylo zmíněno výše.

Z důvodu pandemie COVID-19 nemohlo být přistoupeno k slavnostnímu předání dekretu o udělení vlajky na půdě Poslanecké sněmovny, ale i přesto vlajku můžeme začít využívat.

V současné době probíhají jednání na vytvoření ručně vyšívané vlajky a dodání dalšího příslušenství. Snad nám situace brzy dovolí představení vlajky širší veřejnosti slavnostnější formou. Pro další informace sledujte web města a facebook.

  • Adamov má nově také vlajku


Sdílet článek

Rychlé odkazy

Nejbližší události

Kalendář všech akcí
HC Kometa
Projekt Vaše cesty k bezpečí
Portál krizového řízení JmK