ADVENT V ADAMOVĚ 2022...

Vážení a milí spoluobčané, přijměte pozvání na letošní akce pořádané v adventním čase v našem městě. SLAVNOSTNÍ ROZSVÍCENÍ VÁNOČNÍHO STROMU 25. listopadu 2022 v 16:30 hodin na prostranství u kostela sv. Barbory v Adamově Akci moderuje a v kulturním programu vystoupí Klára Jelínková, dále účinkují děti ze ZŠ Ronovská a Adéla Ukperaj - Grimová. Také v letošním roce se můžete zapojit do světýlkových průvodů: - v 15:45 hodin odejde průvod od zastávky MHD u žel. stanice. Průvod doprovází pracovníci MKM Adamov. - v 16:00 hodin odejde průvod od ZŠ Komenského. Průvod doprovází pracovníci vedení ZŠ a MŠ Adamov. Pořádá: MKS Adamov, Město Adamov, SPOZ při MěÚ Adamov Informace k jednotlivým adventním zastavením najdete vždy u příslušného termínu /27.11., 4.12., 11.12., 18.12./.

  • ADVENT V ADAMOVĚ 2022...