Aktuální informace z kontrolních dní staveb rekonstrukce koridoru železnice

Aktualizace 26.9.2022: Přinášíme vám další aktuální informace z průběhu stavby rekonstrukce koridoru železnice. Aktualizované informace jsou označeny tučným písmem.

Průběh a harmonogram prací:

- rámcově v souladu s časovým plánem výstavby

- stále objevují se dotazy či zvěsti, že se nestíhá apod.; objektivně není stále žádná informace ze všech navazujících staveb, že by vlaky neměly v prosinci 2022 dle plánu jezdit (návrh nových jízdních řádů je již na webu Správy železnic - dokončovací práce celý projekt předpokládá do cca konce poloviny roku 2023; aktuálně je tato informace potvrzena od koordinátora IDS JmK; vlaky EC/IC budou jezdit až do poloviny roku 2023 jinou trasou z důvodu rekonstrukce uzlu Pardubice

Výluková činnost provozu koridoru:

ADAMOV-BLANSKO
REKONSTRUKCE ŽST. ADAMOV
ADAMOV-BRNO
Nepřetržitá výluka od 12.12.2021 07:00 hod. - dle plánu bude ukončena 09.12.2022 16:00 hod.

Ostatní aktuální informace:

DŮLEŽITÉ:

- souhrn aktuálních informací k organizaci výlukové dopravy vždy na webu https://www.idsjmk.cz/vvv2021.html

- silnice Adamov-Bílovice - monitorování komunikace pokračuje, jak stavbou, tak krajem

- požadavek ul Hradní - bezpečnost provozu - přechodné snížení rychlosti zónovou značkou 30 km/h od křižovatky po splav - umístěno - v řešení již i trvalá úprava provozu

Aktuálně:

- další možné uzavírky tunýlku na Ptačinu - k úplně uzavírce by již dojít nemělo - semafory se od zdi u točny u psů posunou po dokončení opěrně zdi kolem hlavní komunikace, a to směrem k Ptačině tak, že provoz v tunýlku bude po nějakou dobu řízený kyvadlově semafory do doby provedení kanalizace/odvodnění a souvisejících prací v tunýlku - oprava na tomto místě bude pokračovat v blízké době

- řeši se technologie a vzhled protihlukových stěn v rámci celého Adamova stejně jako betonových opěrných zdí - zástupce města se účastní všech porad; řešení se neustále mění, čeká se na finální rozhodnutí investora stavby; aktuálně je dohodnuto grafické provedení stěn, drtivá betonových stěn bude ozeleněna popínaými rostlinami, dořešují se částí, kde jsou např. majetkoprávní kolize

Stále platí:

- organizace dopravy v přednádražním prostoru v následujícím období - od 1.9.2022 do 10.12.2022 v provozu nová lávka, dočasně přesunuta autobusová zastávka směr Ptačina do provizorního nového zálivu, pokladna ve výpravní budově

- tunýlek u A.Centra - do zbudování nového tunýlku - neprůjezdný a neprůchodný; předpoklad možnosti užívat tunýlek dle harmonogramu 10/2022

- stav komunikace Nádražní v majetku JmK - požadováno sledování stavu vozovky a operativní opravy výtluků či propadených vpustí v době stavby - zůstává ve sledování

- budoucí stav okolo budovy Adavak, s.r.o. (původní místo prodejny jízdenek) - řeší město Adamov v součinnosti s investorem; proběhlo jednání na místě, nyní se prověřují návrhy ze strany vlastníků a investora

- povrchy komunikací přes Adamov, na Bílovice, nově i Josefov a na Útěchov včetně místních komunikací v majetku města dotčených stavbou - bude řešeno v době poslední fáze rekonstrukce - ve sledování - foto/video pasportizace proběhla před stavbou - zůstává ve sledování

Z dotazů občanů:

- jak to bude s dostupností MHD při předpokládané časové náročnosti přechodu od MHD do vlaku - koordinátor a zaměstnanci města pracují na jízdním řádu, který toto má zohledňovat

- kde bude umístěn štítkovač lístků - na nástupištích i u výpravní budovy

Máte-li další dotazy, podněty, připomínky k probíhající stavbě neváhejte nás prosím kontaktovat na emailu [email protected] či volejte na telefon 608 887 840, 773 634 342 (Roman Pilát - starosta města).

Následně jsou projedávány s investorem či zhotoviteli staveb samotných.

  • Aktuální informace z kontrolních dní staveb rekonstrukce koridoru železnice
  • Aktuální informace z kontrolních dní staveb rekonstrukce koridoru železnice
  • Aktuální informace z kontrolních dní staveb rekonstrukce koridoru železnice
  • Aktuální informace z kontrolních dní staveb rekonstrukce koridoru železnice