Aktuální informace z kontrolních dní staveb rekonstrukce koridoru železnice

Aktualizace 15.8.2022: Přinášíme vám další aktuální informace z průběhu stavby rekonstrukce koridoru železnice. Aktualizované informace jsou označeny tučným písmem.

Průběh a harmonogram prací:

- rámcově v souladu s časovým plánem výstavby

- stále objevují se dotazy či zvěsti, že se nestíhá apod. - objektivně není stále žádná informace ze všech navazujících staveb, že by vlaky neměly v prosinci 2022 dle plánu jezdit (návrh nových jízdních řádů je již na webu Správy železnic - dokončovací práce celý projekt předpokládá do cca konce poloviny roku 2023

Výluková činnost provozu koridoru:

ADAMOV-BLANSKO
REKONSTRUKCE ŽST. ADAMOV
ADAMOV-BRNO
Nepřetržitá výluka od 12.12.2021 07:00 hod. - dle plánu bude ukončena 09.12.2022 16:00 hod.

Ostatní aktuální informace:

DŮLEŽITÉ:

- souhrn aktuálních informací k organizaci výlukové dopravy vždy na webu https://www.idsjmk.cz/vvv2021.html

- dopady na výlukovou dopravu při uzavírkách silnice Adamov-Bílovice nad Svitavou budou aktualizovány v samostatném článku níže

- při uzavírkách komunikace Adamov-Bílovice nad Svitavou o víkendech v termínech: 20.–21. 8. nebude linkou xS2A z Bílovic nad Svitavou obsluhována zastávka Babice nad Svitavou ! Všechny spoje o těchto víkendech do/z Brna jezdí linkou xS2D (Brno, Hlavní nádraží - Brno, Dělnický dům - Adamov, žel.zast. - Adamov + návaznost MHD Adamov)

- silnice Adamov-Bílovice - monitorování komunikace pokračuje, jak stavbou, tak krajem (možném uzavření průjezdnosti pro všechna vozidla mimo staveništní a výlukovou dopravu autobusů 1x za hodinu - linka xS2A - zatím nepotvrzeno)

- požadavek ul Hradní - bezpečnost provozu - přechodné snížení rychlosti zónovou značkou 30 km/h od křižovatky po splav - umístěno - v řešení již i trvalá úprava provozu

- výluka vlaků Blansko - Rájec - již průběžné probíhá až po Svitavy - nutno sledovat https://www.idsjmk.cz

Aktuálně:

- zastávka u kurtů již v provozu

- řeší se opakované problémy s nepřistavením prvního ranního autobusu o některých víkendech

- organizace dopravy v přednádražním prostoru v následujícím období:

a) k 19.8.2022 bude zprovozněno schodiště a lávka (bez rampy); bude k dispozici schodolez v čase od 6:00 – 18:00 nepřetržitě. V čase od 18:00 – 06:00 po domluvě na tel. čísle 739 501 866.

b) od 5.9.2022 bude zprovozněna i rampa

c) od 1.9.2022 do 10.12.2022 bude v provozu nová lávka, přesunutí autobusové zastávky směr Ptačina vpřed do nového zálivu, přesun pokladny do výpravní budovy (povrch bude tvořen zhutněným štěrkopískem fr. 0/32 provizorně)

- stará pochůzí lávka a energomost bude snesena 27.8.2022 - 28.8.2022

- další možné uzavírky tunýlku na Ptačinu - k úplně uzavírce by již dojít nemělo - semafory se od zdi u točny u psů posunou po dokončení opěrně zdi kolem hlavní komunikace, a to směrem k Ptačině tak, že provoz v tunýlku bude po nějakou dobu řízený kyvadlově semafory do doby provedení kanalizace/odvodnění a souvisejících prací v tunýlku

- řeši se technologie a vzhled protihlukových stěn v rámci celého Adamova stejně jako betonových opěrných zdí - zástupce města se účastní všech porad; řešení se neustále mění, čeká se na finální rozhodnutí investora stavby

- požadavek na udržování rozumné kvality povrchu při průjezdu tunýlkem na Ptačinu řešen opakovaně

Stále platí:

- tunýlek u A.Centra - do zbudování nového tunýlku - neprůjezdný a neprůchodný

- stav komunikace Nádražní v majetku JmK - požadováno sledování stavu vozovky a operativní opravy výtluků či propadených vpustí v době stavby - zůstává ve sledování

- budoucí stav okolo budovy Adavak, s.r.o. (původní místo prodejny jízdenek) - řeší město Adamov v součinnosti s investorem; proběhlo jednání na místě, nyní se prověřují návrhy ze strany vlastníků a investora

- povrchy komunikací přes Adamov, na Bílovice, nově i Josefov a na Útěchov včetně místních komunikací v majetku města dotčených stavbou - bude řešeno v době poslední fáze rekonstrukce - ve sledování - foto/video pasportizace proběhla před stavbou - zůstává ve sledování

Připomenutí:

Uzavírka komunikace Adamov-Bílovice nad Svitavou o víkendech v termínech: 20.–21. 8

Více informací včetně návazností na dopravu jsou zveřejněny zde.

Máte-li další dotazy, podněty, připomínky k probíhající stavbě neváhejte nás prosím kontaktovat na emailu [email protected] či volejte na telefon 608 887 840, 773 634 342 (Roman Pilát - starosta města).

Následně jsou projedávány s investorem či zhotoviteli staveb samotných.

  • Aktuální informace z kontrolních dní staveb rekonstrukce koridoru železnice
  • Aktuální informace z kontrolních dní staveb rekonstrukce koridoru železnice
  • Aktuální informace z kontrolních dní staveb rekonstrukce koridoru železnice
  • Aktuální informace z kontrolních dní staveb rekonstrukce koridoru železnice


Mobilní Rozhlas Adamov

Rychlé odkazy

Nejbližší události

Kalendář všech akcí
HC Kometa
Projekt Vaše cesty k bezpečí
Portál krizového řízení JmK