Aktuální informace z kontrolních dní staveb rekonstrukce koridoru železnice

Aktualizace 10.5.2022: Přinášíme vám další aktuální informace z průběhu stavby rekonstrukce koridoru železnice. Aktualizované informace jsou označeny tučným písmem.

Průběh a harmonogram prací:

- rámcově v souladu s časovým plánem výstavby

Výluková činnost provozu koridoru:

ADAMOV-BLANSKO
REKONSTRUKCE ŽST. ADAMOV
ADAMOV-BRNO
Nepřetržitá výluka od 12.12.2021 07:00 hod. - dle plánu bude ukončena 09.12.2022 16:00 hod.

Ostatní aktuální informace:

DŮLEŽITÉ:

- souhrn aktuálních informací k organizaci výlukové dopravy vždy na webu https://www.idsjmk.cz/vvv2021.html

- dopady na výlukovou dopravu při uzavírkách silnice Adamov-Bílovice nad Svitavou a tunýlku u kurtů budou aktualizovány v samostatných článcích viz níže

- při uzavírkách komunikace Adamov-Bílovice nad Svitavou o víkendech v termínech: 4.–5.6., 11.–12.6., 25.–26. 6., 2.–3.7., 9.–10.7., 23.–24. 7, 13.–14.8. a 20.–21. 8. nebude linkou xS2A z Bílovic nad Svitavou obsluhována zastávka Babice nad Svitavou ! Všechny spoje o těchto víkendech do/z Brna jezdí linkou xS2D (Brno, Hlavní nádraží - Brno, Dělnický dům - Adamov, žel.zast. - Adamov + návaznost MHD Adamov)

- silnice Adamov-Bílovice - monitorování komunikace pokračuje, jak stavbou, tak krajem (možném uzavření průjezdnosti pro všechna vozidla mimo staveništní a výlukovou dopravu autobusů 1x za hodinu - linka xS2A zatím nepotvrzeno)

- aktuální další kyvadlová doprava na silnici v majektu JmK - místo řízené semafory - u tunýlku do doby vystavění opěrné zdi podél silnice (povolení do 30.5.2022; předpoklad reálněho ukončení na konci dubna 2022 nenaplněn)

- požadavek ul Hradní - bezpečnost provozu - přechodné snížení rychlosti zónovou značkou 30 km/h od křižovatky po splav - umístěno - v řešení již i trvalá úprava provozu

- ve sledování stavu - chystaná výluka vlaků o prázdninách Blansko - Rájec - více informací jak bude aktuální

- průchodnost lávky na nádraží (žst Adamov) bude do doby vybudování nové beze změny; pak bude zpřístupněna nová lávka pro pěší a snesena původní (nově: předpoklad užívání nové lávky místo stávající v omezeném provozu - 8/2022)

Aktuálně:

- požadavek na prodloužení časového intervalu semaforu na ul. Nádražní - provedeno

- řeši se technologie a vzhled protihlukových stěn v rámci celého Adamova stejně jako betonových opěrných zdí - zástupce města se účastní všech porad

- vyklizen odpad na točně u kynologického klubu městem, osazeno mobilního WC stavbou - další úklid pouze stavba či dopravci, nikoliv město - fodokumentace provedena

- v době od 23.5.2022 do 5.6.2022 bude přechodně umístěna nástupní plocha pro autobusy směr Horka, Blansko, Brno (Křtiny - xS2D) - naproti stávající autobusové zastávce směr Ptačina a to z důvodu stavebních prací na přeložce vodovodu a souvisejících v místě mezi výpravní a původní technickou budovou

- požadavek na opravu výtluků cesty na Útěchov - projednáno, v řešení stavbou

- začínají přeložky VN u zastávky a u VN transformátoru tunýlku z Ptačiny (zde z důvodu budoucího prostorového umístění, narovnání profilu komunikace vjezdu do tunýlku ze směru z Ptačiny a bezpečného průjezdu vozidel obousměrně v daném místě)

Stále platí:

- tunýlek u A.Centra - do zbudování nového tunýlku - neprůjezdný a neprůchodný

- stav komunikace Nádražní v majetku JmK - místo řízené semafory - požadováno sledování stavu vozovky a operativní opravy výtluků či propadených vpustí v době stavby - výtluky v tomto úseku opraveny

- budoucí stav okolo budovy Adavak, s.r.o. (původní místo prodejny jízdenek) - řeší město Adamov v součinnosti s investorem; proběhlo jednání na místě, nyní se prověřují návrhy ze strany vlastníků a investora

- povrchy komunikací přes Adamov, na Bílovice, nově i Josefov a na Útěchov včetně místních komunikací v majetku města dotčených stavbou - bude řešeno v době poslední fáze rekonstrukce - ve sledování - foto/video pasportizace proběhla před stavbou

Připomenutí:

Uzavírka komunikace Adamov-Bílovice nad Svitavou o víkendech v termínech: 4.–5.6., 11.–12.6., 25.–26. 6., 2.–3.7., 9.–10.7., 23.–24. 7, 13.–14.8. a 20.–21. 8
Více informací včetně návazností na dopravu jsou zveřejněny zde

Uzavírka tunýlku 14.5. a 15.5. 2022 - druhý termín - osazení mostní konstrukce nového dvouproudého tunýlku
Více informací včetně návazností na dopravu jsou zveřejněny zde

Máte-li další dotazy, podněty, připomínky k probíhající stavbě neváhejte nás prosím kontaktovat na emailu [email protected] či volejte na telefon 608 887 840, 773 634 342 (Roman Pilát - starosta města).

Následně jsou projedávány s investorem či zhotoviteli staveb samotných.Přiložené soubory

  • Aktuální informace z kontrolních dní staveb rekonstrukce koridoru železnice
  • Aktuální informace z kontrolních dní staveb rekonstrukce koridoru železnice
  • Aktuální informace z kontrolních dní staveb rekonstrukce koridoru železnice
  • Aktuální informace z kontrolních dní staveb rekonstrukce koridoru železnice