Aktuální informace z kontrolních dní staveb rekonstrukce koridoru železnice

Více informací v článku, především o dopravních omezeních z důvodu oprav komunikací a lesních cest. Aktuálně je uzavřena lesní cesta v úseku od Splavu ke Kateřinskému mostu v termínu od 20. 3. 2023 do 1. 4. 2023 a předpokládá se i celkové uzavření komunikace v úseku Adamov - Útěchov v termínu od 11. 4. 2023 do 18. 4. 2023.

Průběh a harmonogram prací:

- aktuálně probíhají poslední dílčí práce stavby, především na stavbě žst. Adamov (parkoviště, zeleň atd.)

- z technologických postupů provozu nového koridoru vyplývají průběžné výluky, veškeré aktuální informace je nutné sledovat vždy na webu https://www.idsjmk.cz či v mobilní aplikaci Poseidon

Komunikace:

- silnice Adamov-Bílovice - probíhají projekční práce rekonstrukce komunikace - zůstává ve sledování

- povrchy komunikací přes Adamov a na Útěchov včetně místních komunikací v majetku města dotčených stavbou - aktuálně se řeší foto/video repasportizace po stavbě - informace se závěry a dopravními omezeními budou operativně zveřejňovány

Pozor na AKTUÁLNÍ známá dopravní omezení:

- v termínu od 20. 3. 2023 do 1. 4. 2023 - celkové uzavření lesní cesty v úseku od Splavu ke Kateřinskému mostu z důvodu opravy povrchu lesní cesty Svitavská po realizaci železniční stavby Adamov–Blansko (https://www.adamov.cz/upozorneni-na-uzavirku-lesni-cesty-svitavska-9335#obsah)

Pozor na další PŘEDPOKLÁDANÁ dopravní omezení:

- v termínu od 11. 4. 2023 do 18. 4. 2023 - celkové uzavření komunikace v úseku Adamov - Útěchov z důvodu opravy povrchu celé horní části navazující na předchozí etapu

Protihlukové stěny, opěrné zdi

- aktuálně je řešeno finální provedení grafiky stěn tunýlků a mostů, drtivá betonových stěn a svahů bude ozeleněna popínaými rostlinami, dořešují se částí, kde jsou např. majetkoprávní kolize

- předpoklad provádění do července 2023

Máte-li další dotazy, podněty, připomínky k probíhající stavbě neváhejte nás prosím kontaktovat na emailu [email protected] či volejte na telefon 608 887 840, 773 634 342 (Roman Pilát - starosta města).

Následně jsou projedávány s investorem či zhotoviteli staveb samotných.

  • Aktuální informace z kontrolních dní staveb rekonstrukce koridoru železnice
  • Aktuální informace z kontrolních dní staveb rekonstrukce koridoru železnice


Mobilní Rozhlas Adamov

Rychlé odkazy

Nejbližší události

Kalendář všech akcí
HC Kometa
Projekt Vaše cesty k bezpečí
Portál krizového řízení JmK