Aplikace ZmapujTo - internetové ohlašování podnětů

Před několika měsíci byl na webových stránkách Adamova spuštěn systém, přes který je možno zasílat na městský úřad oznámení o závadách, které se vyskytly na majetku města, či podněty, které se k chodu města vztahují.

Pár týdnů po jeho spuštění jsme zaznamenali, že na internetu je již obdobná aplikace provozována. Má název ZmapujTo a její webová adresa je www.zmapujto.cz.
Tato aplikace je v současné verzi k dispozici zhruba 3 roky. Provozovatel projektu ZmapujTo shromažďuje přijatá hlášení a zajišťuje jejich zaslání na příslušnou municipalitu, a to i tehdy, není-li tato municipalita do projektu začleněna. Z webové stránky projektu lze zjistit, že takových registrovaných municipalit je v současnosti asi 300. Naše město se do projektu zaregistrovalo v březnu tohoto roku.
Oba zmíněné způsoby oznámení podnětů jsou dostupné z chytrého mobilního telefonu, ale je samozřejmě možné to provést i z počítače připojeného na internet. V případě městského systému stačí otevřít odkaz Připomínky občanů na úvodní stránce města. Pro aplikaci ZmapujTo je třeba ji mít do telefonu staženu ze stránek Google play či App Store, nebo vstoupit na webovou stránku tohoto projektu. Oba způsoby zaslání podnětu je možno doplnit snímky objektu, který je předmětem podnětu.
Podnět zaslaný z aplikace ZmapujTo je předán osobě, která k tomu byla při registraci municipality určena. V případě městského systému se podnět posílá podle zaměření konkrétní osobě. Těch možností je celkem 17 a jsou uvedeny v nabídce "Zvolte sekci". V aplikaci ZmapujTo se zase specifikuje zaměření podnětu volbou ze 24 nabídnutých možností.
Předností aplikace ZmapujTo je, že u ní může být určeno místo pořízení snímku automaticky zjištěnými souřadnicemi GPS. Tato lokalizace je na stránkách ZmapujTo zobrazována na podrobné mapce, takže je bezproblémově v terénu dohledatelná. Na těchto stránkách je možno také sledovat, zdali byl zaslaný podnět vyřešen. V případě aplikace ZmapujTo může hlášení zaslat rovněž mimoadamovský občan, pokud o její existenci ví a má ji nainstalovanou.
Obě popsané varianty slouží stejnému účelu - nahlášení závad, resp. problémů v našem městě či podnětů ke zlepšení jeho chodu. Přitom oznamovatel nemusí ztrácet čas návštěvou příslušného pracoviště úřadu a v případě aplikace ZmapujTo může i následně sledovat, jak probíhá reakce na jeho podnět.
Protože hlavním cílem komise Zdravého města je podpora komunikace mezi občany a vedením města, chválíme jak připojení Adamova k aplikaci ZmapujTo, tak zprovoznění aplikace na městském webu. Časem uvidíme, který způsob budou občané považovat za užitečnější.
  • Aplikace ZmapujTo - internetové ohlašování podnětů