Archiv aktualit

Omezení provozu dětského hřiště u ZŠ Komenského

Omezení provozu dětského hřiště u ZŠ Komenského

Aktualizace 28.5.2020: Vzhledem k současnému stavu, mimořádným opatřením Ministerstva zdravotnictví a metodikám Ministerstva školství bude v tyto pracovní dny - pondělí, středu a pátek v období od 1. 6. 2020 do 30. 6. 2020 od 9:00 do 11:30 hod. omezen provoz dětského hřiště u ZŠ Komenského. Hřiště bude určeno výhradně pro děti Mateřské školy Komenského 4, Adamov. Vstup na hřiště je v tuto dobu pro veřejnost ZAKÁZÁN! Uvedené dny v době od 11:30 - do 19:00 hod. bude hřiště opět k dispozici všem občanům. Ostatní pracovní dny - úterý, čtvrtek a víkendové dny bude hřiště v provozu bez omezení.

Číst více

Městský klub mládeže opět otevřen

Městský klub mládeže opět otevřen

Městský klub mládeže oznamuje, že bude od 1. 6. 2020 od 13:00 hod. opět otevřen dle platné otevírací doby.

Číst více

Obnovení běžného režimu MHD

Obnovení běžného režimu MHD

V souladu s rozhodnutím IDS JMK dojde od 1. června 2020 k obnovení běžného provozu MHD v Adamově – zrušení prázdninového režimu na lince 215.

Číst více

Brigáda - koupaliště Adamov 2020

Brigáda - koupaliště Adamov 2020

Společnost ADAVAK, s. r. o., jako provozovatel areálu nekrytého koupaliště Adamov, hledá brigádníky - pomocné plavčíky, pro zajištění letní sezóny 2020. Požadujeme časovou flexibilitu, spolehlivost a schopnost týmové práce. Podmínkou je dovršení 18 let. V případě, že Vás naše nabídka oslovila a máte zájem se stát členem našeho týmu, kontaktujte nás emailem: [email protected], nebo telefonicky: 516 446 405.

Číst více

Uzavření hřiště Mírová

Uzavření hřiště Mírová

Z důvodu výměny stávajících bezpečnostních dynamických vazeb stromů v těsné blízkosti hřiště na ulici Mírová bude toto hřiště 26. a 27. 5. 2020 uzavřeno. V případě špatných povětrnostních a klimatických podmínek se práce mohou protáhnout, hřiště by zůstalo uzavřené až do 29. 5. 2020. Děkujeme za pochopení.

Číst více

Chemické ošetření chodníků

Chemické ošetření chodníků

Oznamujeme, že od 25. 5. 2020 bude probíhat chemické ošetření chodníků a dalších veřejných prostranství v zastavěném území města.

Číst více

Ukončení topné sezóny 2019–2020

Ukončení topné sezóny 2019–2020

Společnost ADAVAK, s.r.o., jako provozovatel soustavy centrálního zásobování teplem a dodavatel tepelné energie z teplovodního zdroje – kotelny „U Nádraží“ – oznamuje svým odběratelům, že dnem 20. 5. 2020 došlo k naplnění zákonných podmínek pro ukončení dodávek tepelné energie určené na otop (ÚT) a k uvedenému datu byla ukončena topná sezóna 2019–2020.

Číst více

Ukončení omezení provozu městského úřadu

Ukončení omezení provozu městského úřadu

Od pondělí 18. května 2020 je ukončeno omezení provozu městského úřadu Adamov. V úřední dny budou budovy pro veřejnost přístupny bez omezení. Žádáme občany, aby i nadále upřednostňovali písemný, elektronický nebo telefonický kontakt. Do budov úřadu mohou občané vstupovat pouze po řádné dezinfekci rukou umístěné u vstupu. Děkujeme.

Číst více

Zvelebení veřejného prostanství u MÚ Adamov

Zvelebení veřejného prostanství u MÚ Adamov

V minulém týdnu byl upraven prostor zeleně u budovy MÚ Adamov v ulici U Kostela. Rádi bychom poděkovali pí. Pacasové, za myšlenku a pomoc při realizaci, a Ing. Tužilové, za realizaci a darování sazenic. Věříme, že i malé krůčky povedou k velkým změnám.

Číst více

UPOZORNĚNÍ pro občany – NEDOPLATKY ZA ROK 2018 a 2019 - zvýšení a jejich vymáhání

Upozorňujeme občany města Adamova, že v měsíci květnu 2020 došlo k vyměření a navýšení neuhrazených poplatků za komunální odpad za rok 2018 a rok 2019 a to u občanů, kteří nezaplatili uvedený místní poplatek ve správné výši nebo ve lhůtě splatnosti podle Obecně závazné vyhlášky města Adamova č. 4/2015 a č. 2/2018. Vyměření a navýšení uvedeného místního poplatku bylo provedeno hromadným předpisným seznamem, který je zpřístupněn k nahlédnutí u správce poplatku od 15. 5. 2020 do 15. 6. 2020, odbor ekonomický, kancelář č. 12 – přízemí.

Číst více