Archiv aktualit

Sečení travnatých ploch na novém hřbitově

Sečení travnatých ploch na novém hřbitově

Oznamujeme občanům, že ve čtvrtek dne 19. května 2022 a v pátek dne 20. května 2021 proběhne sečení travnatých ploch v areálu nového hřbitova na Ptačině. Prosíme všechny nájemce hrobových míst, aby odstranili drobné předměty a nářadí, které mají uloženy za hroby. Děkujeme za pochopení.

Číst více

Aktuální informace z kontrolních dní staveb rekonstrukce koridoru železnice

Aktuální informace z kontrolních dní staveb rekonstrukce koridoru železnice

Aktualizace 10.5.2022: Přinášíme vám další aktuální informace z průběhu stavby rekonstrukce koridoru železnice. Aktualizované informace jsou označeny tučným písmem.

Číst více

Plánovaná uzavírka tunýlku na ul. Hybešova

Plánovaná uzavírka tunýlku na ul. Hybešova

Aktualizace 9. 5. 2022: Zveřejňujeme další informaci o chystané uzavírce tohoto tunýlku. Uzavírka bude realizovaná v termínu 14. a 15. 5. 2022. Objízdná trasa je vedena po účelové komunikaci z ul. Opletalova k ČOV. Provoz na této lesní komunikaci bude řízen kyvadlově semafory. Další návaznosti dopravy jsou uvedeny uvnitř článku.

Číst více

Adamovský infokanál - videoreportáž - duben 2022

Adamovský infokanál - videoreportáž - duben 2022

Město Adamov umístilo na webové stránky další videoreportáž z dění ve městě Adamově. Nalaďte si celé vysílání rozšířené o textovou část i ve Vaší televizi. Časy vysílání videoreportáží jsou uvedeny uvnitř článku.

Číst více

Oznámení o přerušení dodávky elektrické energie

Oznámení o přerušení dodávky elektrické energie

Společnost EG.D, a.s., oznamuje dočasné přerušení dodávky elektrické energie ve dnech 24. 5. 2022.

Číst více

Oznámení o vyhlášení výběrového řízení

Tajemnice Městského úřadu Adamov vyhlašuje výběrové řízení na pracovní pozici: Kulturně výchovný pracovník/pracovnice Městského klubu mládeže.

Číst více

Kácení rizikových dřevin - aktualizace

Kácení rizikových dřevin - aktualizace

Aktualizace 29. 4.: Dle aktuálních informací budou práce pokračovat i v týdnu od 2. do 6. května 2022.

Číst více

Ochrana životního prostředí je pro naši společnost prioritou

Ochrana životního prostředí je pro naši společnost prioritou

Život bez elektrospotřebičů si v dnešní době lze jen těžko představit. Obklopují nás a staly se součástí našich každodenních činností. Elektrozařízení však obsahují množství materiálů, které pocházejí z neobnovitelných zdrojů. Jejich těžbou je významně zatěžováno životní prostředí. Pro zajištění sběru a recyklace vysloužilých elektrozařízení si naše město vybralo ke spolupráci kolektivní systém ASEKOL. Správná recyklace výrobků totiž přináší životnímu prostředí významnou úlevu. Jakým rozsahem naše město přispělo k lepšímu životnímu prostředí, se dozvídáme z environmentálního vyúčtování zpracovaného společností ASEKOL. Díky zodpovědné recyklaci vznikají úspory ve spotřebě elektrické energie, primárních surovin, vody, okyselování prostředí a produkci skleníkových plynů.

Číst více

Volný byt

Volný byt

v Domě s pečovatelskou službou na ulici Komenského 1 v Adamově

Číst více

Nabídka brigády

Nabídka brigády

Město Adamov přijme brigádníky (brigádnice) pro údržbu veřejné zeleně a úklid veřejných prostranství.

Číst více