Archiv aktualit

Výluka vlaků ve dnech 23., 24. a 27. 4. 2019

Výluka vlaků ve dnech 23., 24. a 27. 4. 2019

Vážení cestující, provozovatel dráhy SŽDC, s.o. informuje, že ve dnech 23. 4. a 24. 4. 2019, v době od 8:30 do 13:30 hodin v úseku Skalice nad Svitavou – Letovice a 27. 4. 2019, v době od 8:35 hod. do 15:25 hod., v úseku Skalice nad Svitavou – Letovice proběhne na trati 260 – Brno – Česká Třebová výluka.

Číst více

Informační leták Města Adamov

Informační leták Města Adamov

k připravovaným stavebním záměrům společností E-ON, Adavak Adamov a Města Adamov

Číst více

Poděkování za účast na úklidové brigádě

Poděkování za účast na úklidové brigádě

Komise podpory komunitního života, Město Adamov a Komise sportovní děkuje všem občanům, kteří se zapojili do jarní úklidové brigády. Brigáda, která se zaměřuje na úklid zejména hůře dostupných přístupných míst a zákoutí našeho města přispívá ke zlepšování vzhledu města a jeho okolí.

Číst více

Zaklikovaná 2019

Zaklikovaná 2019

Přijeďte k nám na první jarní - velikonoční, třeba nechaotickou projíždku přátel vozidel starších ročníků!

Číst více

Upozornění pro občany – nedoplatky za rok 2016 a 2017 – zvýšení a jejich vymáhání

Upozorňujeme občany města Adamova, že v měsíci březnu a dubnu 2019 došlo k vyměření a navýšení neuhrazených poplatků za komunální odpad za rok 2016 a 2017 a to u občanů, kteří nezaplatili uvedený místní poplatek ve správné výši nebo ve lhůtě splatnosti podle Obecně závazné vyhlášky města Adamova č. 4/2015. Vyměření a navýšení uvedeného místního poplatku bylo provedeno hromadným předpisným seznamem, který je zpřístupněn k nahlédnutí u správce poplatku, odbor ekonomický, kancelář č. 12 – přízemí.

Číst více

5. zasedání Zastupitelstva města Adamova

5. zasedání Zastupitelstva města Adamova

Starosta města svolává 5. zasedání Zastupitelstva města Adamova, které se bude konat ve středu 24. dubna 2019 v 16.30 hodin na Městském úřadu v Adamově. Na toto veřejné zasedání zve starosta města všechny občany Adamova.

Číst více

Upozornění pro řidiče

Upozornění pro řidiče

Oznamujeme řidičům, že ve dnech 16. až 18. 4. 2019 proběhne částečná uzavírka silničního provozu na silnici II/374 na km 40,566 – 40,130 mezi zahrádkářskou kolonií na ulici Nádražní a ČOV Adamov (podjezd pod železničním mostem). Provoz bude veden kyvadlově v jednom jízdním pruhu a bude řízen světelným signalizačním zařízením.

Číst více

Pietní akt u příležitosti uctění památky obětí druhé světové války v Adamově

Pietní akt u příležitosti uctění památky obětí druhé světové války v Adamově

U pomnínku Rudoarmějce se uskuteční pietní akt u příležitosti uctění památky obětí druhé světové války a vzpomínky na osvobození města Adamov. Pietního aktu s pokládkou květin se zúčastní historické vojenské jednotky ve spolupráci s Klubem vojenské historie Drahany, z.s. Zveme všechny občany.

Číst více

Informace ke spolkům a bývalým občanským sdružením

V příloze naleznete informace o povinnostech, které stanoví občanský zákoník od roku 2014 spolkům.

Číst více

ŠLP informuje

ŠLP informuje

V příloze naleznete sdělení od Školního lesního podniku Masarykův les Křtiny k těžebním pracím v lese mezi ulicí Plotní a Komenského.

Číst více