BESEDA S JANOU NOVÁČKOVOU O KNIZE "ZA NOSEM NEJEN MORAVSKÝM KRASEM"

Městské kulturní středisko Adamov, Opletalova 22 a senátorka Ing. Jaromíra Vítková si Vás dovolují pozvat na besedu s autorkou publikací Adamov krajem lesů a studánek Přírodním rájem, adamovským krajem Za nosem nejen Moravským krasem Janou Nováčkovou, která se koná 6. června 2022 v 17:15 hodin v salonku MKS Adamov. Při akci bude předán autorce knih finanční dar - podpora senátorky J. Vítkové na vydání knih. Vstup volný.

  • BESEDA S JANOU NOVÁČKOVOU O KNIZE "ZA NOSEM NEJEN MORAVSKÝM KRASEM"