Bezpečnostní vazby stromů

Poslední týden měsíce května 2020 proběhne výměna stávajících bezpečnostních dynamických vazeb stromů, které slouží k zajištění koruny stromů proti odlomení a pádu kosterní větve či proti rozpadu koruny. Současně budou provedeny zdravotní, bezpečnostní a redukční řezy stromů.

Jedná se o 2 lípy na ulici Mírová, 1 dub na ulici Údolní a 1 lípa na ulici Ronovská.

Prosíme občany, aby v době prací dbali při průchodu danými lokalitami pokynů. Řidiče pak žádáme o dodržování přenosného dopravního značení.

Přesný termín je závislý na aktuálních povětrnostních a klimatických podmínkách.

  • Bezpečnostní vazby stromů


Sdílet článek