Cesta za pokladem

Březen – měsíc čtenářů. A tak se Městský klub mládeže s knihovnou v Adamově rozhodli uspořádat bojovou hru, při které soutěžící zapojí nejenom svou fyzickou zdatnost, důvtip, ale také čtenářskou zkušenost.

Děti jsme předem upozornili, že Cesta za pokladem bude plná nástrah a nebezpečí a že mohou zabloudit, poklad nenalézt nebo, nechceme na to ani pomyslet, jestli se naposledy rozloučily se svou maminkou a tatínkem… Jak se ukázalo, každý tým nejenomže zvládl všechny úkoly (tajenku, rébusy, šplh na vysokou skálu za ptákem Horolezákem, knižní hádanky…), ale našel onen bájný poklad!
 • Cesta za pokladem
 • Cesta za pokladem
 • Cesta za pokladem
 • Cesta za pokladem
 • Cesta za pokladem
 • Cesta za pokladem
 • Cesta za pokladem
 • Cesta za pokladem
 • Cesta za pokladem
 • Cesta za pokladem
 • Cesta za pokladem
 • Cesta za pokladem
 • Cesta za pokladem
 • Cesta za pokladem
 • Cesta za pokladem