Cesta za poznáním

Další výlet členů místní organizace STP směřoval dne 25.10.2022 do Muzea v blanenském zámku, kde jsme si z několika možných výstav prohlédli tu s názvem Cesta do pravěku Blanenska. Hned na začátku výstavy jsou panely s nákresy zaniklých hrádků a tvrzí našeho regionu, z nichž nejznámější je Blansek.

Dále už nás zaujali především archeologické nálezy z jeskyně Kůlna a Býčí skály, především originál lebky Wankelovi "princezny", objev z Býčí skály. Díky dnešním technickým možnostem jí byl vymodelován obličej. Tak na nás hledí krásná žena halštatského období oděná do látky, která byla utkána na vedle stojícím primitivním tkalcovském stavu s ozdobami ve vlasech, v pase a s náramky. Už tehdy se ženy rády zdobily.

Soubor originálních nálezů z Býčí skály zapůjčilo muzeum ve Vídni. Jsou to především různé velikosti nádob, přesleny, korále, spony na šaty, atd. Vše odborně popsáno na panelech kromě popisek u jednotlivých artefaktů.

Pak jsme se přesunuli do prvního patra na druhé straně zámku, kde nás průvodkyně, paní Dvořáčková, usadila v Hudebním salonku a podala nám výklad o historii zámku. Následně jsme si prohlédli jednotlivé místnosti, které zaujmou kazetovými stropy a dřevěným ostěním, místy doplněné textilními tapetami. Tyto krásné prostory byly v minulosti různě využívány jako byty, kanceláře a městská knihovna. Dnes se v těchto prostorách konají hudební večery, přednášky, svatby, aj.

Odtud jsme přešli do expozice blanenské umělecké litiny, fenoménu, který neměl v tehdejším Rakousku-Uhersku konkurenci. A to díky Hugo Františkovi Salm-Reifferscheitovi, znalci a mecenáši umění, který kromě užitkového litinového zboží jako jsou bubínková kamna, zábradlí, hřbitovní kříže, zahradní vázy, květinové stolky, pouliční lampy atd, započal i s litím umělecké litiny. Viděli jsme pamětní reliéfy světových hudebních skladatelů, talíře, ale i krásnou filigránovou kolekci šperků, která nesla heslo, "železo je nad zlato".

Později dokázali odlít vcelku postavy antických hrdinů i biblických postav, třeba patrona před ohněm sv. Floriána. Tyto různé sochy a kašny zdobí náměstí nejednoho města naší republiky. Výrobky z blanenské umělecké litiny se vyvážely do celého světa.

Velkou ranou pro uměleckou litinu znamenala první světová válka, kdy bylo vše podřízeno válečným potřebám.

Z blanenského muzea jsme odcházeli plni dojmů a obdivu k dovednosti, umu a fortelu našich předků.

Za výbor STP
Lidmila Kavanová

  • Cesta za poznáním
  • Cesta za poznáním