Chemické ošetření chodníků

Oznamuje, že od 30.5.2019 proběhne chemické ošetření chodníků a dalších veřejných prostranství v zastavěném území města.

Externí firma provede postřik pěších a ostatních komunikací roztokem přípravku Bofix.

Termín realizace může být vzhledem k aktuálním klimatickým podmínkám změněn.

  • Chemické ošetření chodníků


Sdílet článek