Článek č. 10

Dle plánů komise bychom měli v kampani "Tříděním vyděláváme" v tomto roce zejména informovat občany Adamova, jak si vedeme v soutěží ve tříděni odpadů mezi obcemi Jihomoravského kraje. Připomínáme, že soutěž vypisuje a vyhodnocuje firma EKO-KOM, že soutěžní doba je jeden rok a že začíná měsícem říjnem.

V prosinci minulého roku byly zveřejněny výsledky posledního ročníku. Mezi 73 obcemi s počtem obyvatel v rozsahu 2 až 10 tisíc obyvatel obsadilo naše město 32. místo. Získané body představovaly 57 % bodů prvního v této kategorii. Celkem dobře jsme si vedli ve sběru papíru, kde jsem skončili na 19. místě, zato ve sběru plastů a skla to byla až 62. resp. 63. pozice.
V návaznosti na tato horší dílčí umístění je dobré analyzovat přínos bodů, které by město mělo získat v posledním čtvrtletí loňského roku za sesbíraný plast během soutěže tříd adamovských škol. Těch zhruba 1 800 kg plastů shromážděných za loňský listopad představuje dle pravidel soutěže asi 36 bodů. Město mělo v předchozích čtvrtletích měsíční průměr jen asi 17 bodů. Protože se v soutěži tříd nesbíraly ty nejrozšířenější odpady z plastu, kterými jsou láhve na nápoje, dá se očekávat, že městu tak přibude v soutěži obcí dalších přibližně 30 bodů. Jenže jak ukazují celkové výsledky, i tento příspěvek příliš umístění města nevylepší, protože nejlépe hodnocené obce vykazují trojnásobek našich současných bodů. Toho ale podle našeho soudu nelze dosáhnout tříděním odpadů domácností a jak to tak vypadá, tak na těchto pozoruhodných výsledcích budou mít zřejmě výrazný podíl firmy, které pracují s plasty a mají v těchto obcích sídlo (např. Čejkovice, Prušánky).
Na stránkách soutěže je momentálně vyvěšeno sdělení, že její vyhodnocení proběhne v tomto soutěžním období s upravenými pravidly. Ta loňská, sestavená na základě zkušeností z předchozích let, poměrně kvalitně a srovnatelně pokrývala jednotlivé druhy tříděného odpadu i systém jeho sběru v obcích. Jak se ale ukazuje, tak jsou zřejmě zvýhodněné ty obce, kde se produkuje odpad ve velkém ve firmách. Také by bylo žádoucí pravidla doplnit o sledování poměru tříděného a směsného odpadu, který by měl mít narůstající tendenci a to z důvodu, že cílem soutěže nemůže být navyšování množství odpadu, ale jedině jeho co nejvyšší separace.

Komise PZMA&MA 21

  • Článek č. 10