Článek č. 11

Téměř před dvěma roky byla spuštěna kampaň „Tříděním vyděláváme", která byla zacílena na zvýšení podílu tříděného odpadu. Jako vyhodnotitelný indikátor bylo použito pořadí města v soutěži srovnatelně početných municipalit Jihomoravského kraje, kterou pořádá společnost EKO-KOM.

Hned v prvním článku jsme uvedli, že se naše město v roce 2012 nacházelo až na začátku druhé poloviny tabulky soutěže. Po rozboru situace jsme si vytknuli cíl, kterým bylo dosažení pomezí první a druhé třetiny tabulky, což při 73 hodnocených městech a obcích je zhruba 24. místo. Jakou pozici obsazovalo město v minulých třech letech a které municipality si vedly v naší kategorii nejlépe, ukazuje následující tabulka, jež byla sestavena z údajů dostupných na www.tridime-jihomoravsky.cz/soutez-my-tridime-nejlepe-193.htm:

2012

2013

2014

1. místo

Čejkovice – 1 373 b.

Střelice – 1 652 b.

Mikulov – 1 783 b.

2. místo

Střelice – 1 005 b.

Čejkovice – 1 587 b.

Čejkovice – 1 706 b.

3. místo

Prušánky – 993 b.

Mikulov – 1 564 b.

Střelice – 1 574 b.

24. místo

687 bodů

1023 bodů

1107 bodů

Adamov

40. místo – 570 b.

32. místo – 940 b.

30. místo – 1 037 b.

Z tabulky je vidět, že pozice města v soutěži se zlepšila, stanovený cíl však splněn nebyl.

V roce 2014 nebylo bohužel na stránkách soutěže zveřejňováno průběžné hodnocení po čtvrtletích, jako tomu bylo v předchozích létech. Proto nebylo loni možné o tom informovat naše občany, jak jsme si původně předsevzali. Dílčí čtvrtletní hodnocení byla uvedena až ve vydání celkových celoročních výsledků. V případě našeho města byl jejich příspěvek poměrně vyrovnaný, jak to dokládá jejich procentuální vyjádření: 4.Q 2013 – 23,7 %, 1.Q 2014 – 26,3 %, 2.Q 2014 – 25,2 %, 3.Q 2014 – 24,8 %. Také ve srovnání s předchozími roky nebylo rozepisováno, jak se určitý druh tříděného odpadu podílel na zisku bodů. Nás především zajímalo, jak se projeví v přidělených bodech 1,8 t plastového odpadu, který během listopadu 2013 nasbírali žáci adamovských škol. To jsme se v důsledku snížené informovanosti nedověděli, faktem však je, že podle uvedených údajů jsme nejlépe ve městě v posledním soutěžním období třídili odpad až v 1. čtvrtletí roku 2014.

Tento článek je posledním se zaměřením na tuto kampaň. K problematice zlepšení třídění odpadů bylo zveřejněno během roku 2013 celkem 8 článků. K nim měly v loňském roce přibýt 4 články, které měly především přinášet zprávy o tom, jak si město vede v průběžném hodnocením soutěže. Bohužel k tomu z výše uvedených objektivních důvodů nemohlo dojít a vyšly tak pouze dva.

Komise pozitivně hodnotí nárůst podílu tříděného odpadu, jak to plyne ze zlepšování pořadí města v soutěži municipalit. Velice si váží úsilí těch občanů kteří komunální odpad třídí, a děkuje jim za to. Od letošního roku se možnost třídění rozšíří i na biologický odpad, o čemž budou občané ještě detailně informováni.

Komise PZMA a MA21

  • Článek č. 11