Článek č. 3

V dnešním článku ze série zaměřené na zvýšení podílu tříděného odpadu se pokusíme odhadnout úspory, které lze tímto přístupem v rozpočtu města dosáhnout. Zatímco za odvoz a likvidaci směsného odpadu musí město ze svého rozpočtu zaplatit, tak za tříděný odpad naopak peníze do městské pokladny přibývají.

tříděním vyděláváme zdrave město Adamov

Aby úvahy nezůstaly jen na teoretické úrovni, rozhodli jsme se provést vytřídění papíru, plastu, skla a případně dalších surovin ze směsného odpadu v době těsně předcházející odvozu tohoto odpadu z města, tj. tehdy, kdy je naplněnost sběrných nádob co největší. Původním záměrem bylo přebrat obsah kontejneru o objemu 1000 litrů, avšak vzhledem ke značné hmotnosti plného kontejneru jsme raději zvolili 110litrové popelnice. Ty jsme náhodně vybrali v počtu dvou v každé ze dvou lokalit, kde převládá bydlení v bytových domech, které je pro Adamov typické. Konkrétně to bylo u domů na ulici Pod Horkou a na ulici Fibichova poblíž zastávky MHD.
Naplněnost těchto 4 popelnic byla prakticky stoprocentní, celková hmotnost činila odhadem zhruba 100 kg. Po odebrání surovin, které je možné vhodit do barevných kontejnerů, zbylo v popelnici asi 2/3 jejího objemu, tedy přibližně 70 l. Po přetřídění bylo v průměru získáno přibližně 15 l papíru a 15 l plastů slušné kvality. Zbytek představovaly sklo, textil a kovové materiály. Protože město vydá za odvoz a likvidaci směsného odpadu ročně přibližně 3 miliony Kč, znamenalo by to možnou mezní roční úsporu až 1 milionu Kč. K tomu je třeba přičíst částku, kterou by město obdrželo za tříděný odpad. Ta v současné době činí necelých 300 tisíc Kč a mohla by se důsledným tříděním až zdvojnásobit.
Čísla, ke kterým jsme dospěli, představují hraniční hodnoty. Z nich ale plyne, že zvýšení třídění odpadu o 10 % proti současnému stavu by umožnilo využít minimálně 100 tisíc Kč z prostředků města, které odpovídají asi 0,15 % ročního rozpočtu, ke vhodnějším účelům.

Komise PZMA&MA 21

  • Článek č. 3