Článek č. 4

V měsíci červnu jsme se zaměřili na úsporu objemu kontejneru na plasty a nápojové kartony. Všechny žluté kontejnery, které slouží k odkládání použitých plastů a nápojových kartonů, jsou označeny nálepkami, které vyzývají k řádnému sešlapávání PET lahví a stlačení nápojových kartonů.

Tyto nálepky nám říkají, jak šetřit objem v kontejneru, aby nebyl vyvážen vzduch v lahvích a objem kontejnerů byl co nejvíce využit. Opět jsme provedli praktický pokus přímo na ulici. Vytipovali jsme plný kontejner na plasty na ulici Neumannova. Záměrem této akce bylo ukázat, kolik místa se ušetří sešlápnutím všech PET lahví a nápojových kartonů, které se do kontejneru dostanou nedeformované. Jak je zřejmé z přiložených fotografií objem plastů se v kontejneru zmenšil o cca 15%. Kdyby byly všechny PET lahve sešlápnuté a nápojové kartony stlačené, nedocházelo by k přeplňování kontejnerů, které jsou nejen nevzhledné, ale znemožňuje to také možnost dalšího odkládání odpadů. Od poctivého třídění se rovněž odvíjí finanční odměny od spol. EKO-KOM, které se nemalou měrou podílí na tvorbě rozpočtu města. Čím více bude využit objem přistavených žlutých kontejnerů, tím vyšší bude výtěžnost a také finanční příspěvek, který bude dále využit ve prospěch odpadového hospodářství města.

Komise PZMA&MA 21

  • Článek č. 4
  • Článek č. 4
  • Článek č. 4
  • Článek č. 4