Článek č. 5

V dalším díle naší “Kampaně za zvýšení podílu tříděného odpadu” jsme se podívali na třídění odpadu, který má v našich krajích snad nejdelší tradici – na papír.

K třídění papíru jsou určeny modré kontejnery, kterých je ve městě rozmístěno na stanovištích s ostatními nádobami na tříděný odpad 37 kusů. Stejně jako ostatní sběrné nádoby na tříděný odpad jsou i tyto opatřeny samolepkami, na kterých je uvedeno nejen co do kontejneru patří či nepatří, ale i upozornění na sešlapování prázdných krabic. Tradičně praktickým pokusem přímo v terénu jsme prověřili kontejner na ulici Neumannova u trafostanice. Při zběžné prohlídce jsme konstatovali, že čistota vytříděného papíru je na dobré úrovni, mastný nebo jinak znečištěný papír se v něm téměř nevyskytoval. S využitím kapacity kontejneru však příliš spokojeni být nemůžeme. Jak je vidět z přiložených fotografií, sešlápnutím krabic a kartonů se v naplněném kontejneru uvolní 25 až 30 % jeho objemu pro vložení dalšího papírového odpadu.
Z příspěvků v Adamovském zpravodaji z předchozích měsíců je vidět, že třídění odpadů není občanům města lhostejné. Ukazuje se ale, že surovin lze vložit do sběrných nádob větší množství. Právě důslednější využívání kapacit kontejnerů je jednou z cest. jak naplňovat základní cíl naší kampaně, kterou je úspora výdajů za likvidaci odpadů.

Komise PZMA&MA 21

  • Článek č. 5
  • Článek č. 5