Článek č. 6

Kampaň "Tříděním vyděláváme" běží v našem městě již půl roku a byla dosud reprezentovaná sérií 5 článků zveřejněných v minulých vydáních Zpravodaje, v nichž jsme poukazovali na stav a možná zlepšení, která se při třídění mohou realizovat.

Od měsíce října vstupujeme do fáze, kdy by se měla účinnost kampaně začít hodnotitelně projevovat. Připomínáme, že v prvním článku jsme si jako kritérium úspěšnosti kampaně dali za cíl zlepšení umístění v soutěži měst a obcí, která je organizovaná v jednotlivých krajích společností EKO-KOM, a. s. Je žádoucí si nyní tuto soutěž představit a uvést startovní pozici našeho města. Údaje čerpáme ze stránek https://www.tridime-jihomoravsky.cz/, kde je záložka „Města a obce“, z níž vede odkaz „Soutěž My třídíme nejlépe“.

Soutěží se ve čtyřech kategoriích podle počtu obyvatel. Naše město spadá do kategorie obcí a měst s počtem obyvatel mezi 2,5 až 10 tisíci, celkem jich je v Jihomoravském kraji 73. Soutěžní období sice trvá rok, ale nepřekrývá se s rokem kalendářním ¬¬ začíná posledním čtvrtletím roku a končí třetím čtvrtletím roku následného. Umístění města v posledním ukončeném období již nelze bohužel v dnešní době zjistit, protože je k dispozici jen pořadí na prvních pěti místech. Detailně zveřejněna jsou hodnocení posledního čtvrtletí loňského roku a prvního čtvrtletí roku letošního. Po polovině probíhajícího soutěžního období se naše město nachází na 27. místě se 457 body. Vedoucí Střelice mají 793 bodů, na dvacáté místo ztrácíme asi 80 bodů. Relativně dobře si stojíme ve sběru papíru (20. místo, ve srovnání s nejlepší obcí jsme na 58 %), podstatně hůře dopadáme ve sběru plastů (64. místo a 28 %). Větší šance na zlepšení umístění se tedy jeví v navýšení sběru tříděného plastu. Skutečnosti, že v porovnání s ostatními obcemi si ve sběru plastu nevedeme nejlépe, si všimnul i regionální manažer soutěže pan Ing. Milan Hroudný, s nímž byl počátkem září navázán kontakt.

Dosáhnout lepšího umístění v soutěži zvýšením množství odpadu jako celku je sice možnou cestou, ale tou jít nechceme. Naše současná pozice může být objektivně dána i tím, že prostě tolik odpadu nevyprodukujeme. Zlepšovat se má smysl pouze důslednějším tříděním odpadu, což je i hlavním cílem naší kampaně. Pokud se tímto přístupem dostaneme na 20. místo zmíněné v předchozím odstavci, dokládalo by to, že jsme ve třídění odpadu v našem městě pokročili.

Komise PZMA&MA 21

  • Článek č. 6