Článek č. 7

Dosud jsme naši kampaň za vyšší podíl tříděného odpadu zaměřovali na nejširší adamovskou veřejnost. Již při promýšlení vedení kampaně na jaře letošního roku jsme si jako jeden z kroků její realizace dali zapojení žáků místních škol.

Adamovská škola má ve svém programu zakotvenu výchovu týkající se životního prostředí, jejíž součástí je též problematika třídění komunálního odpadu. Komise PZMA&MA21 se proto rozhodla vyhlásit na období měsíce listopadu 2013 soutěž mezi třídami v kategoriích mateřská škola, první stupeň a druhý stupeň základní školy. Třídy budou soutěžit ve sběru plastu, přičemž z hodnocení byl vynechán nejtypičtější plastový odpadový předmět, kterou je běžná nápojová láhev. Školní mládež si tím připomene, které další předměty z plastu patří do tříděného odpadu. Soutěž je podpořena finanční odměnou, jejíž výše je určena pořadím třídy v kategorii. S výsledky soutěže vás seznámíme v lednovém čísle Zpravodaje.

Komise PZMA&MA 21

  • Článek č. 7