Článek č. 9

Na měsíc listopad Komise projektu Zdravé město Adamov a Místní agendy 21 v rámci kampaně „Tříděním vyděláváme“ uspořádala pro školu a školky našeho města soutěž ve sběru plastů. Žáci naší školy a školek se do soutěže vrhli s vervou.

Ze soutěže byly vyřazeny běžné Pet lahve, aby si žáci uvědomovali, že nejen plastové lahve patří do žlutého kontejneru. Původní odhad naší komise, že by se celkem za měsíc mohlo shromáždit kolem 400 kg odpadu, byl překonán. Nashromáždilo se celkem 1794 kg. Bylo zapojeno 6 tříd v kategorii školka, 8 v kategorii 1. stupeň a 6 v kategorii 2. stupeň. Nejlepší sběratel za školku byla nakonec třída Motýlci z Horky, kde bylo nasbíráno 265,48 kg. V kategorii 1. stupeň vyhrála třída 3. B s výsledným počtem 145,49 kg (8,55 kg na žáka). V kategorii 2. stupeň se vítězem stala třída 6. A s počtem 31,13 kg (2,83 kg na žáka). Každá třída byla odměněna finančním darem. Třídní učitel ho použil buď na nákup her, pomůcek pro žáky či platbu za vstupné na školní akci. Celkem se rozdá 18 000,- Kč. Po vyhodnocení výsledků proběhla závěrečná beseda žáků školy a členů Komise PZMA. Zde jsme předali šeky pro jednotlivé třídy a odpovídali na otázky týkající se: třídění odpadů ve městě; nakládání s odpadem, který žáci třídili; či důležitosti třídění. Mnohé děti doma během soutěže měly svůj prostor pro shromažďování plastových obalů. Budeme doufat, že takto budou nadále podporovat naši planetu.

Komise PZMA&MA 21

 • Článek č. 9
 • Článek č. 9
 • Článek č. 9
 • Článek č. 9
 • Článek č. 9
 • Článek č. 9
 • Článek č. 9
 • Článek č. 9
 • Článek č. 9
 • Článek č. 9
 • Článek č. 9
 • Článek č. 9
 • Článek č. 9
 • Článek č. 9
 • Článek č. 9
 • Článek č. 9
 • Článek č. 9
 • Článek č. 9