CO CHCETE V ADAMOVĚ ZMĚNIT?

Dne 2. 11. 2015 byly výsledky ověřené anketou v tzv. 10 TOP problémech z Fóra 2015 předloženy na jednání Rady města Adamova. Rada města Adamova stanovila tyto garanty za jednotlivé problémy:

 1. Účinnější postih majitelů psů za znečišťování – místostarosta
 2. Vybudování cyklostezky městem podél řeky Svitavy – starosta
 3. Zřízení bankomatu v Adamově III – starosta
 4. Zvýšení bezpečnosti ve městě pomocí kamerového systému – místostarosta
 5. Renovace bazénu na koupališti pro školu i veřejnost – starosta
 6. Zajištění více parkovacích míst v sídlištích města – místostarosta
 7. Zřízení zastávky MHD Sadová – místostarosta
 8. Sanace skládky odpadů pod novým hřbitovem – vedoucí odboru SMM
 9. Zbudování venkovní posilovny na Ptačině – místostarosta
 10. Zvelebení prostoru kolem Ptačí studánky – RNDr. Karel Truhlář

Návrhy řešení jednotlivých problémů, které byly projednány v komisi PZMA a MA 21 dne 30. 11. 2015, byly předloženy na jednání Rady města Adamova dne 15. 12. 2015 a o způsobech jejich řešení budeme občany města Adamova postupně informovat.

Komise eviduje také další náměty, které zazněly na jednání Fóra, i připomínky, které byly dopsané do anketních lístků. Jejich řešením se bude ve spolupráci s orgány města postupně rovněž zabývat.

Video - Fórum 2015 (délka 5:43 min), převzato z infokanálu města

Komise PZMA a MA21

 • CO CHCETE V ADAMOVĚ ZMĚNIT?