Dejte studánce Pod Novým hradem hlasováním šanci na opravu

Odborníky z Českého svazu ochránců přírody bylo letos v šesti krajích České republiky vytipováno celkem 18 studánek, které potřebují zrekonstruovat. Jednou z nich je Adamovu blízká studánka Pod Novým hradem, která před několika lety „ztratila“ vodu.

Veřejnost vybere v každém ze šesti krajů svým hlasováním jednu vítěznou, pro kterou bude s vlastníkem studánky vyjednána její odborná renovace. Informace o celém projektu najdete na stránce https://www.zivestudanky.cz, hlasování pro tuto studánku se provádí přes stránku https://www.zivestudanky.cz/studanka/studanka-pod-novym-hradem.html.

Hlasování probíhá v období od 31. 5. do konce dne 31. 7. 2017. Může se ho zúčastnit každá fyzická osoba starší 18 let, která má adresu pro doručování na území České republiky, pokud se řádně zaregistruje a vyjádří souhlas s pravidly hlasování. Osoby mladší 18 let se mohou zúčastnit jen se souhlasem svého zákonného zástupce.

Hlasovat lze dvěma způsoby – přes profil na sociální síti Facebook a prostřednictvím vyplnění webového formuláře – v obou případech pouze jedenkrát, další pokusy o hlasování jsou ignorovány. Hlasovat je možné i zasláním autentické vlastní fotografie pořízené u studánky. Tato forma hlasování má váhu 10 hlasů a soutěžící se tím zapojuje do soutěže o hodnotnější ceny. Studánka musí být na fotografii jasně definovatelná a zároveň na ní musí být vidět i účastník hlasování. Zasláním fotografie hlasující potvrzuje, že je jejím autorem, a současně poskytuje svůj souhlas s jejím zveřejněním na webových stránkách a v médiích, propagačních a reklamních materiálech pořadatele v souvislosti s touto soutěží.

Cenami soutěže je 6 víkendových pobytů, 6 turistických batohů a 6 deštníků.

Renovaci studánek podporuje Toma, známá česká značka balených pramenitých vod.

Za zaslání hlasu Vám děkuje komise PZMA&MA21, která se o údržbu okolí studánky stará od loňského roku.Přiložené soubory

  • Dejte studánce Pod Novým hradem hlasováním šanci na opravu