Den Země u Ptačí svatyně 2024

Spolek pro ochranu přírody v Moravském krasu a okolí – Okras, z.s. vás zve na Den Země u Ptačí svatyně v Adamově, který se bude konat v neděli 21. 4. 2024 od 8:00. Letošní ročník bude věnován přírodě a umění ve všech jeho formách.

Akce bude zahájena v 8:00 před studánkou, kde proběhne ukázka kroužkování ptáků, které se podaří ráno chytit do sítí. Poté vyrazíme na ornitologicko-botanickou vycházku, která je součástí celostátního „Vítání ptačího zpěvu“ pořádaného Českou společností ornitologickou.

Od 10 do 15 hodin bude probíhat program na několika stanovištích v okolí studánky. Na nich se budete moci na chvíli stát umělci, inspirovat se přírodou a přírodními materiály. Čeká vás modelování z hlíny, odlévání „zkamenělin“, zdobení křídel motýlů, muzicírování s vodou, krása minerálů, tisk z listů rostlin, Land art, výstava uměleckých děl s přírodní tématikou a mnoho jiného.

To vše včetně občerstvení, pro vás bude připraveno po celý den. Pro děti budou za absolvování všech úkolů připraveny drobné odměny a pokud vydržíte až do konce, můžete se těšit na táborák, který bude zahájen v 15 h. Bude možné opéct si na ohni buď vlastní dobroty, nebo námi připravené hady z těsta, popovídat si, zazpívat a příjemně tak zakončit celý den

Okras se na Vás těší!

  • Den Země u Ptačí svatyně 2024