Deratizace ve městě Adamov

V posledním roce se setkáváme s nárůstem žádostí o provedení deratizace proti hlodavcům na městských pozemcích.

Potkanům se líbí zejména tam, kde je hodně lidí – to totiž znamená dostatek potravinových zbytků. Takže nejvíce postižená jsou především sídliště. A lidé sami výskytu hlodavců nahrávají. Neměli by se zbavovat zbytků jídla splachováním do toalet. V kanálech už na ně čekají potkani. Když už není pro zbytky jiné uplatnění, je dobré vyhodit je do uzavíratelné nádoby na odpady. Dále je nutné, aby lidé nedělali nepořádek kolem popelnic, protože vyhazování zbytků jídel do kontejnerů nebo dokonce kolem nich opět jen přiláká potkany. Ke zvýšení výskytu hlodavců přispělo také velmi teplé počasí v letních měsících.

Vzhledem k výše uvedenému město Adamov rozhodlo, že ve spolupráci s firmou ADAVAK, s.r.o. bude uzavřena smlouva s firmou Deratizace 4D, která mimo standardně prováděnou jarní celoplošnou deratizaci zajistí i celoplošnou deratizaci podzimní. Součástí smlouvy bude rovněž sledování a písemné zpracování výsledků celoplošných deratizací a vypracování návrhů na cílenou deratizaci v následujícím období. Věříme, že tímto krokem se nám postupně podaří snížit výskyt nežádoucích potkanů na minimum.

Odbor SMM

  • Deratizace ve městě Adamov


Sdílet článek