Dny zdraví 2016 v Domě s pečovatelskou službou v Adamově

Kompenzační pomůcky, tak zněl název tematické přednášky o zdravotních pomůckách, které přispívají k podpoře funkčních schopností, zmírnění či kompenzaci postižení a zapojení člověka do běžného života.

Ve spolupráci s Úřadem práce ČR, kontaktním pracovištěm Blansko, Oblastní charitou Blansko a odborem sociálních a správních věcí Městského úřadu Adamov uspořádala komise PZMA a MA21 dne 9. 11. 2016 v dopoledních hodinách setkání v DPS, na kterém byli zájemci seznámeni s jednotlivými druhy pomůcek, byly jim předány informace o možnostech jejich získání, kontakty na ty, kteří se jejich výrobou zabývají a rovněž o tom, jak si mohou tyto pomůcky zapůjčit.

U příležitosti Dne diabetu pokračovaly Dny zdraví v DPS v odpoledních hodinách 21. 11. 2016 tím, že pracovnice Státního zdravotního ústavu Praha, dislokovaného pracoviště Brno, zajistily přednášku Jak žít s cukrovkou, v průběhu které dostal každý možnost nechat si provést orientační vyšetření hladiny cukru v krvi. Každý byl odměněn diabetickým čajem, který sponzorsky zajistila lékárna LADA Adamov, PharmDr. Daňková.

Za Pečovatelskou službu města Adamova bych tímto všem pořadatelům a sponzorům chtěla moc poděkovat a budu se na podobné akce v DPS těšit i v příštím roce.

Dobra Moserová

 • Dny zdraví 2016 v Domě s pečovatelskou službou v Adamově
 • Dny zdraví 2016 v Domě s pečovatelskou službou v Adamově
 • Dny zdraví 2016 v Domě s pečovatelskou službou v Adamově
 • Dny zdraví 2016 v Domě s pečovatelskou službou v Adamově
 • Dny zdraví 2016 v Domě s pečovatelskou službou v Adamově
 • Dny zdraví 2016 v Domě s pečovatelskou službou v Adamově
 • Dny zdraví 2016 v Domě s pečovatelskou službou v Adamově
 • Dny zdraví 2016 v Domě s pečovatelskou službou v Adamově
 • Dny zdraví 2016 v Domě s pečovatelskou službou v Adamově
 • Dny zdraví 2016 v Domě s pečovatelskou službou v Adamově
 • Dny zdraví 2016 v Domě s pečovatelskou službou v Adamově
 • Dny zdraví 2016 v Domě s pečovatelskou službou v Adamově
 • Dny zdraví 2016 v Domě s pečovatelskou službou v Adamově
 • Dny zdraví 2016 v Domě s pečovatelskou službou v Adamově
 • Dny zdraví 2016 v Domě s pečovatelskou službou v Adamově
 • Dny zdraví 2016 v Domě s pečovatelskou službou v Adamově
 • Dny zdraví 2016 v Domě s pečovatelskou službou v Adamově
 • Dny zdraví 2016 v Domě s pečovatelskou službou v Adamově
 • Dny zdraví 2016 v Domě s pečovatelskou službou v Adamově
 • Dny zdraví 2016 v Domě s pečovatelskou službou v Adamově
 • Dny zdraví 2016 v Domě s pečovatelskou službou v Adamově
 • Dny zdraví 2016 v Domě s pečovatelskou službou v Adamově
 • Dny zdraví 2016 v Domě s pečovatelskou službou v Adamově
 • Dny zdraví 2016 v Domě s pečovatelskou službou v Adamově
 • Dny zdraví 2016 v Domě s pečovatelskou službou v Adamově
 • Dny zdraví 2016 v Domě s pečovatelskou službou v Adamově
 • Dny zdraví 2016 v Domě s pečovatelskou službou v Adamově
 • Dny zdraví 2016 v Domě s pečovatelskou službou v Adamově
 • Dny zdraví 2016 v Domě s pečovatelskou službou v Adamově