Dny zdraví

Srdečně zveme všechny obyvatele města, zvlášť seniory a osoby se zdravotním postižením na akce ke Dni zdraví.

Kompenzační pomůcky
čtvrtek 3. 11. 2016 9.00 Společenská místnost DPS Komenského
přednáška o zdravotních pomůckách, které přispívají k podpoře funkčních schopností, zmírnění či kompenzaci postižení a zapojení člověka do běžného života
informace o koupi i možnosti zapůjčení občerstvení a ceny pro vylosované účastníky
pořádá: Město Adamov, OSSV a Komise PZMA a MA21 ve spolupráci s Úřadem práce ČR, pobočkou Blansko a Charitou Blansko
Jak žít s cukrovkou
pondělí 21. 11. 2016 17.00 Společenská místnost DPS Komenského
přednáška u příležitosti světového Dne diabetu, měření hladiny cukru a individuální poradenství diabetický čaj pro všechny účastníky
pořádá: Komise PZMA a MA21 ve spolupráci s dislokovaným pracovištěm SZÚ Brnoa lékárnou LADA Adamov s PharmDr. Daňkovou


Přiložené soubory

  • Dny zdraví