Dopravní omezení na ulici Osvobození

Odbor správy majetku města oznamuje občanům, že počínaje dnem 25. 9. 2017 bude dočasně omezen průjezd ulicí Osvobození z důvodu zahájení stavby „Oprava místní komunikace - ul. Osvobození, Adamov“.

Doprava bude omezena v cca 125 m dlouhém úseku komunikace pod kostelem sv. Barbory v Adamově – viz přiložená situace. Silniční provoz bude řízen semafory a upraven přenosným dopravním značením. Stavební práce budou probíhat cca do 30. 11. 2017, poté v závislosti na klimatických podmínkách budou dočasně přerušeny s tím, že některé finální povrchové konstrukce a úpravy (obklad opěrné zdi, finální živičná vrstva vozovky, ozelenění ploch) budou dokončeny na jaře 2018.

Řidiči vozidel i cestující MHD by tedy při plánování cest měli s tímto omezením počítat, především pak při řešení dojezdu k vlakové dopravě prostřednictvím městské hromadné dopravy. Drobná zpoždění nelze vyloučit.

Odbor SMMPřiložené soubory

  • Dopravní omezení na ulici Osvobození


Sdílet článek

Rychlé odkazy

Nejbližší události
Kalendář všech akcí