Dopravní omezení na ulici Osvobození

Aktualizace 24.10.2017: Omlouváme se vzniklé komplikace, nicméně část čerstvě zahájených stavebních prací na plošně, technicky a organizačně nejnáročnější dopravní stavbě posledních let bohužel není možno provést bez dočasné úplné uzavírky bezbariérového chodníku pro pěší pod kostelem.

V daném místě je třeba provést komplikované přeložky zemních kabelů NN, VN a sdělovacích kabelů, dále položit nové vodovodní a kanalizační přípojky, to vše v prostorově stísněných poměrech a svažitém terénu při současném křížení IS s vedením STL plynovodu.

Se zhotovitelem je dohodnuto maximální možné urychlení výkopových prací s tím, že úplná uzavírka chodníku by měla skonči již v pátek 27.10.2017 v druhé polovině dne, kdy bude na dalších několik dní umožněn provizorní průjezd kočárků po kaskádovém chodníku podél stavbou dotčeného chodníku bezbariérového, než budou IS dokončeny, proveden zásyp rýh, zapravení dlažby a opět volně zpřístupněn bezbariérový chodník.

Po dobu uzavírky se přítomní pracovníci stavební firmy v rámci možností snaží průběžně kolemjdoucím obyvatelům pomáhat při vynesení či snesení kočárku přes sousední volně přístupné schodiště pod zdravotním střediskem. Prosíme tedy podobně jako před třemi lety, kdy probíhala v této lokalitě I. etapa stavebních prací, o trpělivost a pochopení. Děkujeme.

...

Odbor správy majetku města oznamuje občanům, že od 18. 10. 2017 budou zahájeny výkopové práce v rámci stavby „Oprava místní komunikace - ul. Osvobození, Adamov“. Silniční provoz bude řízen semafory a upraven přenosným dopravním značením.

Stavební práce budou probíhat do cca 15. 12. 2017, poté v závislosti na klimatických podmínkách budou dočasně přerušeny s tím, že některé finální povrchové konstrukce a úpravy (obklad opěrné zdi, finální živičná vrstva vozovky, ozelenění ploch) budou dokončeny na jaře 2018.

Řidiči vozidel i cestující MHD by tedy při plánování cest měli s tímto omezením počítat, především pak při řešení dojezdu k vlakové dopravě prostřednictvím městské hromadné dopravy. Drobná zpoždění nelze vyloučit.

  • Dopravní omezení na ulici Osvobození


Sdílet článek