DOSTUPNOST LÉKAŘSKÉ PÉČE PO PŘERUŠENÍ PROVOZU JEDNÉ Z ORDINACÍ V ADAMOVĚ

Přinášíme všem dotčeným pacientům informaci uvnitř článku.

Z důvodu přerušení poskytování zdravotních služeb ordinace praktického lékaře MUDr. Radim Stejskal ordinace s.r.o. v Adamově bude neodkladnou péči ode dne 05.02.2024 zajišťovat ambulance

MUDr. Ivo Procházka v Jedovnicích

Tel.: 516 442 725

e-mail: [email protected]

www.ivoprochazka.cz

Ambulance v Jedovnicích se nachází při hlavní silnici směrem na Vyškov naproti bývalému nákupnímu středisku. Ordinace funguje denně od 7.00 hod. Ordinační hodiny jsou na výše uvedených webových stránkách.

RESPEKTUJTE PROSÍM:
V zájmu prevence šíření infekčních onemocnění mezi zdravotně handicapované pacienty nutno dodržovat omezení pro akutní infekční stavy ! Pro tato onemocnění je striktně vyhrazena ordinační doba 11.00 - 12.00 , v pátek 10.00 – 11.00.

To vše po nezbytně nutnou dobu do otevření nové ordinace praktického lékaře v Adamově. Předpoklad otevření je cca jeden měsíc, možná nějaký týden navíc.

V této přechodné době prosíme za město Adamov o maximální trpělivost a využití služeb výše uvedené ordinace.

Stejně tak je možné využít dohody s paní MUDr. Zuzanou Kuchařovou, která bude péči také provádět. Především však prosíme pro pacienty, pro které může být dojezd mimo Adamov komplikací.

Ve stávající ordinační době bude v ordinaci s přerušeným provozem v Adamově přítomna zdravotní sestra.


Musíme opakovaně i na tomto místě poděkovat všem dobrým lidem, kteří u všech jednání, prakticky celý týden byli. Přichází pomalu doba, kdy existence lékařů na obcích nebude samozřejmostí a o to více si ceníme, jakým konstruktivním způsobem a se srdcem na správném místě, všechna jednání probíhala.

Věříme, že vás tato informace uklidnila. Mohlo to být o mnoho horší, několikaměsíční, či víceleté omezení. Toto krátkodobé omezení jsme s pomocí všech zúčastněných schopni překlenout.

Omlouvám se jako starosta města za pár dní bez bližších informací. Situace si to vyžádala, děkuji za pochopení.

Roman Pilát, starosta města

  • DOSTUPNOST LÉKAŘSKÉ PÉČE PO PŘERUŠENÍ PROVOZU JEDNÉ Z ORDINACÍ V ADAMOVĚ


Mobilní Rozhlas Adamov

Rychlé odkazy

Nejbližší události
  • PRÁZDNINOVÉ TOULÁNÍ: DIVADLO NA HLÍNĚ / AŤ ŽIJÍ DCHOVÉ

  • PŘEDSTAVUJEME MLADÉ TALENTY: ELENA A NATÁLIE SABOLOVY

  • PRÁZDNINOVÉ TOULÁNÍ: OSTRAVA, FRÝDEK MÍSTEK

  • OPEN turnaje v Adamově

  • HUDEBNÍ LÉTO 2024: LAURA A JULIE ANNA JIRKŮ

  • S DĚTMI DO KRÁSENSKA


  • PRÁZDNINOVÉ TOULÁNÍ: PRAHA S PRŮVODKYNÍ KATEŘINOU + CHOCOTOPIA
Kalendář všech akcí
HC Kometa
Projekt Vaše cesty k bezpečí
Portál krizového řízení JmK