FENYX pétanque v Adamově slaví 20!

V roce 2021 slaví pétanque v Adamově 20 roků své činnosti a k dnešnímu dni má registrováno celkem 20 členů.

Zapsaný spolek FENYX v Adamově vznikl původně jako sportovní sdružení dne 15. 2. 2001 na ustavující valné hromadě a poprvé byl zaregistrován 28. 2. 2001 na Ministerstvu vnitra. Začátky činnosti spolku nebyly snadné, protože se hrálo na různých plochách ve městě Adamově, které současně užívali další lidé. I z důvodu jejich bezpečnosti bylo členy sdružení FENYX rozhodnuto, co nejdříve získat vlastní hrací plochu, která by sloužila výhradně pro hru pétanque.
Jelikož zrovna skončila krátkodobá objížďka po záplavovém území bývalých zahrádek z důvodu opravy opěrné zdi silnice u vlakového nádraží a tento prostor byl částečně rekultivován, požádali členové FENYX město Adamov o pronájem tohoto pozemku, s cílem vybudovat tam hřiště na pétanque. Po mnoha písemných žádostech o různá povolení se dílo za pomocí těžké techniky i ručního nářadí a hlavně díky nasazení společného úsilí všech našich členů zdařilo.
Byla vybudována první dvě hřiště se slavnostním otevřením 24. 6. 2001 i s možností rozšíření až na 5 hřišť. Hudba hrála, stříhaly se pásky a začalo se konečně hrát na vlastním hřišti. Zavedl se systém adamovské ligy, na které se měřily síly mezi vlastními členy. V jiných víkendových dnech se vyjíždělo na soutěže mimo město Adamov.
V dnešních dnech slaví spolek FENYX dvacet roků trvání. Hráči pétanque i veřejnost mají možnost používat 4 hřiště o plochách 4 x 12 metrů u řeky Svitavy. Jsou umístěna asi 50 metrů od hlavníhovlakového nádraží a jsou volně přístupná. Hráči se snaží udržovat tento zelený koutek města v pohledově dobrém stavu, aby jim i ostatním bylo toto prostředí příjemné.

Dne 20. června proběhl výroční turnaj v pétanque, na který členy přišel přivítat i místostarosta pan Jiří Němec. Vítězem tohoto turnaje se stal bývalý prezident FENYX Ing. Pavel Král. Ve čtyřech zápasech nenašel přemožitele a tak s přehledem zvítězil. Obdržel pozlacený pohár a drobné dary. Na druhém místě se umístil Zdeněk Handl a na třetím Jiří Hromek. Na závěr si hráči udělali oheň a opekli si špekáčky. I přes tropickou teplotu se turnaj vydařil a všichni přítomní si to opravdu užili.

V neděli 27. června ve 14 hodin začíná další open turnaj, takže si to se členy FENYX můžete také zkusit.

Prezident FENYX pétanque Adamov Jiří Hromek

  • FENYX pétanque v Adamově slaví 20!
  • FENYX pétanque v Adamově slaví 20!
  • FENYX pétanque v Adamově slaví 20!
  • FENYX pétanque v Adamově slaví 20!


Sdílet článek