Finanční úřad informuje

Finanční úřad pro Jihomoravský kraj oznamuje, že ve dnech 26. 4. – 26. 5. 2021 bude zpřístupněn k nahlédnutí na všech územních pracovištích Finančního úřadu pro Jihomoravský kraj hromadný předpisný seznam, a to ve dnech pondělí a středa, od 8:00 do 17:00, po předchozí telefonické domluvě.

Hromadným předpisným seznamem se stanovuje daň z nemovitých věcí poplatníkům, u nichž na zdaňovací období roku 2021 došlo ke změně výše daně oproti předchozímu roku, respektive oproti částce dříve vypočtené v daňovém přiznání.

V této souvislosti je Vám samostatnou zprávou zasílána veřejná vyhláška evidovaná pod č. j. 1762984/21/3000-11460-705400, kterou je obecní úřad povinen zveřejnit při doručování hromadným předpisným seznamem ve smyslu ust. § 49 odst. 5 zákona č. 280/2009 Sb., daňový řád, v účinném znění. Žádáme Vás tedy o její zveřejnění po dobu zpřístupnění hromadného předpisného seznamu k nahlédnutí (26. 4. – 26. 5. 2021) a rovněž o zaslání informace o době, po kterou byla vyvěšena, na adresu Finančního úřadu pro Jihomoravský kraj.

Pro případné informování veřejnosti zasíláme v příloze informace k zpřístupnění hromadného předpisného seznamu, aktualizované informace k splatnosti daně a informace k zasílání složenek pro platby daně z nemovitých věcí.

V případě Vašich dotazů k dani z nemovitých věcí se neváhejte obracet na pracovníky oddělení majetkových daní Finančního úřadu pro Jihomoravský kraj:
Bc. Eva Lukášová, mail: [email protected], telefon: 542 192 142
Bc. Andrea Koščová, mail: [email protected], telefon: 542 192 143
Ing. Richard Kunc, mail: [email protected], telefon: 542 192 140Přiložené soubory

  • Finanční úřad informuje


Sdílet článek

Rychlé odkazy

Nejbližší události

Kalendář všech akcí
HC Kometa
Projekt Vaše cesty k bezpečí
Portál krizového řízení JmK