Zadání

Město Adamov na svých oficiálních internetových stránkách chce v co největší míře informovat o službách, firmách a organizacích provozujících svoji činnost v Adamově. Za tím účelem Vám touto cestou nabízíme možnost zveřejnění odkazu i na Váš podnikatelský subjekt.
Pokud budete mít zájem o uveřejnění informací o Vás, pak prosím, vyplňte návratku a doručte ji zpět písemně nebo elektronicky na podatelnu Městského úřadu Adamov – [email protected]

Současně upozorňujeme na skutečnost, že v případě změn v údajích týkajících se Vašeho odkazu, je třeba nám tuto změnu nahlásit, abychom mohli včas údaje opravit.

Návratka - soubor ke stažení RTF nebo PDF