Fórum 2016

Přijďte v úterý 20. září na Fórum 2016 do Městského kulturního střediska.

Členové komise PZMA&MA21 zintenzívnili od druhé poloviny prázdnin práce na přípravě Fóra 2016, aby jeho průběh byl alespoň stejně úspěšný jako loni. Ten ohodnotila zhruba polovina z jeho šesti desítek účastníků v odevzdaných dotaznících známkou 1,7 z pětibodové stupnice. V minulých měsících se garanti problémů, které byly na minulém Fóru odhlasovány a následně potvrzeny ve veřejné anketě, zabývali koordinací prací vedoucích k jejich odstranění. Občané Adamova byli pro většinu problémů o výsledcích úsilí garantů průběžně informování prostřednictvím článků zveřejněných v předchozích číslech Zpravodaje a na webových stránkách města v sekci „Zdravé město“. Souhrnná a zejména aktuální informace o tom, co bylo v každém z loňských TOP10 problémů vykonáno, bude podána v úvodní části Fóra ve zhruba desetiminutové prezentaci.

Fórum ale především umožňuje občanům iniciativně předkládat návrhy ke zlepšení života v našem městě. Tyto návrhy jsou následně prodiskutovány mezi účastníky Fóra a vše vyústí ve zvolení deseti problémů, na jejichž řešení by se mělo vedení města v budoucím období zaměřit. Organizátoři Fóra 2016 přihlédli k připomínkám vzneseným k průběhu toho loňského, a tak se v časovém harmonogramu počítá zejména s delší dobou diskuse u stolů nad jednotlivými tematickými oblastmi. Také byly tyto oblasti ve dvou případech upraveny tak, že by pro ně mělo dojít k rovnoměrnějšímu počtu podávaných podnětů. Přehled oblastí obsahuje zvací plakát, jejich detailněji rozepsaný obsah je následující:

1. SPRÁVA MĚSTA – správa věcí veřejných, hospodaření města, komunikace s občany

2. ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ – udržitelný rozvoj, globální odpovědnost

3. ÚZEMNÍ ROZVOJ, DOPRAVA A SLUŽBY – městská infrastruktura, podpora podnikání

4. VZDĚLÁVÁNÍ A VOLNÝ ČAS – kultura, sport, cestovní ruch, volnočasové aktivity

5. SOCIÁLNÍ PROSTŘEDÍ – zdraví a bezpečnost obyvatel, úroveň bydlení, sociální služby

6. STŮL MLADÝCH – jak vidí město mladší adamovská generace

Fórum se uskuteční v úterý 20. září, opět v prostorách Městského kulturního střediska. Bude zahájeno v 16.30 h předsunutým vystoupením dětí z mateřské školy na Komenského ulici. Jejich asi dvacetiminutové tématicky zaměřené pásmo se skládá z recitace básniček, zpěvu i hraní na zobcové flétny. Věříme, že většina účastníků Fóra si nenechá toto vystoupení nejmenších školáků ujít. Po jeho skončení se přesuneme do velkého sálu klubu, v němž bude zhruba do 10 minut zahájeno samotné Fórum. To by mělo trvat necelé dvě hodiny. Moderovat ho bude stejně jako loni paní Dana Diváková z Národní sítě Zdravých měst.

Pro účastníky jsou opět připraveny dárky. Loni to byly propiska a blok, které propagovaly Zdravé město Adamov a kampaň „Cesty k adamovským studánkám“. Pro letošní dárky naznačíme, že jeden z nich je opatřen logem akce a druhý má opět vztah ke studánkám z okolí Adamova. Každý z účastníků Fóra se dále bude moct zapojit do losování o věcné ceny, které se uskuteční během sčítání hlasů odevzdaných na podporu některého z vybraných podnětů.

Fórum nabízí občanům města unikátní příležitost, kdy se mohou na jednom místě setkat se členy samosprávného vedení města a s vedoucími odborů městského úřadu. Již nyní si můžete začít promýšlet své návrhy, které by měly přispět ke spokojenějšímu životu v našem městě. Na vaši aktivní účast se těší členové pořádající komise.Přiložené soubory

  • Fórum 2016