Fórum 2016

Dne 21. 11. 2016 rozhodla na své 51. schůzi Rada města Adamova o výběru 10 TOP problémů města Adamova, kterými se bude v následujícím období zabývat a schválila garanty odpovědné za jejich řešení.

O způsobu, jak se s těmito úkoly budou moci vypořádat, Vás budeme průběžně informovat.

Doplnění dětských hřišť o herní prvky i o pohybové prvky pro seniory – Jiří Němec

Nepřetržitá služba strážníků MP Adamov – Jiří Němec

Oprava nebo přesun budovy Spartaku na Smetanově náměstí – Jiří Němec

Rozšíření a modernizace prostor Městského kulturního střediska – Bc. Roman Pilát, MBA

Rozšíření kamerového systému ve městě – Bc. Roman Pilát, MBA

Rozšíření spojů MHD o víkendech a svátcích – Ing. Monika Hrubá

Rozmístění kontejnerů na drobné kovy po městě – Ing. Monika Hrubá

Úprava cesty k novému hřbitovu v úseku bývalé skládky – Ing. Radek Malý

Zlepšení stavu nádraží i zastávky včetně bezbariérového přístupu – Bc. Roman Pilát, MBA

Zbudování skateparku – Jiří Němec

Komise PZMA a MA21

  • Fórum 2016