Fórum 2016 - Tisková zpráva

Zdravého města Adamov a místní Agendy 21 připravila pro občany Adamova v úterý 20. září Fórum 2016, na kterém mohli všichni návštěvníci formou diskuse vybrat 10 TOP problémů města.

CO CHCETE V ADAMOVĚ ZMĚNIT?

Setkání proběhlo v odpoledních hodinách v prostorách Městského kulturního střediska (MKS) v Adamově za účasti 70 občanů města stejně jako tomu bylo v loňském roce.

Počasí se na začátku letošního podzimu vydařilo. Děti z MŠ Komenského 6 si pod vedením svých učitelek paní Hlouškové a Markové tedy mohly připravit pásmo písniček a básniček, které předvedly venku před vstupem do MKS. Podpořit je přišli nejenom jejich rodiče, ale i další návštěvníci Fóra. Potlesk a sladkou odměnu si děti více než zasloužily a za jejich vystoupení jim moc děkujeme.

Když se potom všichni zájemci o setkání s představiteli města přesunuli do hlavního sálu MKS, čekala je výzdoba v oranžové barvě, která letošní Fórum od začátku provází. Obdrželi mimo jiné dárek v podobě oranžové tašky s logem Fóra a letáček, kterým komise Zdravého města Adamov a místní Agendy 21 shrnula publikované texty ze své dlouhodobě fungující kampaně Cesty k adamovským studánkám.

Samotné Fórum začalo…

Po úvodním vystoupení starosty a místostarosty politik Zdravého města Adamov zkušený Karel Truhlář seznámil přítomné se stavem řešení problémů z loňského roku. Moderátorka Dana Diváková delegovaná Národní sítí zdravých měst ČR krátce pojednala potom o smyslu Fóra a jeho dalším průběhu. Následně se stala vyhledávanou osobou nejenom pro samotné pořadatele, ale i pro občany, když si nebyli jistí, kam mají svůj problém u stolu zařadit. Jako nezávislý profesionál dokázala vše zvládnout.

Diskutovalo se u šesti stolů: správa města, životní prostředí, územní rozvoj, doprava a služby, vzdělávání a volný čas, sociální prostředí a stůl mladých. Ten byl letos zcela obsazen mladší adamovskou generací, což nás upřímně potěšilo.

Každý, kdo měl chuť se občerstvit nebo si jen popovídat, se mohl sejít u stolů, které byly za přispění prodejny Limetka v sále připraveny tak, že se prostě nedalo jim odolat.

Garanti u jednotlivých stolů, kterými byli zástupci města, zapisovali všechny problémy, které doporučovali občané napravit. Jenom ty nejvíce očárkované jako důležité ale dostaly potom možnost postoupit do užšího kola tzv. adamovského lístečkování 10 TOP problémů města Adamova.

A tady jsou ty, které budou následně ověřeny anketou: doplnění dětských hřišť o herní prvky i o pohybové prvky pro seniory; nepřetržitá služba strážníků MP Adamov; oprava nebo přesun budovy Spartaku na Smetanově náměstí; rozmístění kontejnerů na drobné kovy po městě; rozšíření a modernizace prostor Městského kulturního střediska; rozšíření kamerového systému ve městě; rozšíření spojů MHD o víkendech a o svátcích; zlepšení stavu nádraží i zastávky včetně bezbariérového přístupu; úprava cesty k novému hřbitovu v úseku bývalé skládky; vybudování veřejného WC (zejména Ptačina); využití prázdných prostor v Adastu kazících vzhled města; zbudování skateparku.

Na závěr setkání došlo nejenom k losování o věcné ceny, které byly letos zaměřeny na vybavení domácnosti v kuchyni, ale i na poděkování všem, kteří se o zdárnou akci zasloužili.

Pokud měl jeden z mnoha účastníků vyslovit svůj názor k tomu, co se mu na Fóru líbí a co by chtěl zlepšit, bylo to nejhezčí, co jsme si mohli přečíst: „Nemám co bych vytknul, byl jsem spokojen se vším“. Tedy děkujeme. Budeme se snažit, abychom Vás nezklamali.

Politik Projektu Zdravé město Adamov a místní Agendy 21: RNDr. Karel Truhlář, e-mail:[email protected]

Koordinátorka Projektu Zdravé město Adamov a místní Agendy 21: Mgr. Dobra Moserová, e-mail: [email protected], Pod Horkou 2, 679 04 Adamov, tel. 516 499 624, 602 788 015, www. https://www.adamov.cz/odkazy-a-rady/zdrave-mesto, e-mail: [email protected]

 • Fórum 2016 - Tisková zpráva
 • Fórum 2016 - Tisková zpráva
 • Fórum 2016 - Tisková zpráva
 • Fórum 2016 - Tisková zpráva
 • Fórum 2016 - Tisková zpráva
 • Fórum 2016 - Tisková zpráva
 • Fórum 2016 - Tisková zpráva
 • Fórum 2016 - Tisková zpráva
 • Fórum 2016 - Tisková zpráva
 • Fórum 2016 - Tisková zpráva
 • Fórum 2016 - Tisková zpráva
 • Fórum 2016 - Tisková zpráva
 • Fórum 2016 - Tisková zpráva
 • Fórum 2016 - Tisková zpráva
 • Fórum 2016 - Tisková zpráva
 • Fórum 2016 - Tisková zpráva
 • Fórum 2016 - Tisková zpráva
 • Fórum 2016 - Tisková zpráva
 • Fórum 2016 - Tisková zpráva
 • Fórum 2016 - Tisková zpráva
 • Fórum 2016 - Tisková zpráva
 • Fórum 2016 - Tisková zpráva
 • Fórum 2016 - Tisková zpráva
 • Fórum 2016 - Tisková zpráva
 • Fórum 2016 - Tisková zpráva
 • Fórum 2016 - Tisková zpráva
 • Fórum 2016 - Tisková zpráva
 • Fórum 2016 - Tisková zpráva
 • Fórum 2016 - Tisková zpráva
 • Fórum 2016 - Tisková zpráva
 • Fórum 2016 - Tisková zpráva
 • Fórum 2016 - Tisková zpráva
 • Fórum 2016 - Tisková zpráva
 • Fórum 2016 - Tisková zpráva
 • Fórum 2016 - Tisková zpráva
 • Fórum 2016 - Tisková zpráva
 • Fórum 2016 - Tisková zpráva
 • Fórum 2016 - Tisková zpráva
 • Fórum 2016 - Tisková zpráva
 • Fórum 2016 - Tisková zpráva
 • Fórum 2016 - Tisková zpráva
 • Fórum 2016 - Tisková zpráva
 • Fórum 2016 - Tisková zpráva
 • Fórum 2016 - Tisková zpráva
 • Fórum 2016 - Tisková zpráva
 • Fórum 2016 - Tisková zpráva
 • Fórum 2016 - Tisková zpráva
 • Fórum 2016 - Tisková zpráva
 • Fórum 2016 - Tisková zpráva
 • Fórum 2016 - Tisková zpráva
 • Fórum 2016 - Tisková zpráva
 • Fórum 2016 - Tisková zpráva
 • Fórum 2016 - Tisková zpráva
 • Fórum 2016 - Tisková zpráva
 • Fórum 2016 - Tisková zpráva
 • Fórum 2016 - Tisková zpráva
 • Fórum 2016 - Tisková zpráva
 • Fórum 2016 - Tisková zpráva
 • Fórum 2016 - Tisková zpráva
 • Fórum 2016 - Tisková zpráva