Halový turnaj města Adamova v pétanque

Pétanquový spolek Fenyx Adamov uspořádal v sobotu 20. 11. 2021 ve sportovní hale za podpory města Adamova 1. adamovský indoorový turnaj v pétanque. Pro uspořádání turnaje musela být dodržena všechna aktuální bezpečnostní opatření.

Úvodní sovo patřlo adamovskému panu starostovi Romanu Pilátovi a účastníky turnaje přijel přivítat osobně i prezident pétanquových klubů ČR Petr Stoklásek. Moderování celého turnaje se ujala členka Fenyxu Soňa Karásková. O zapůjčení speciálních indoorových koulí, o rozlosování do jednotlivých týmů a o losování jednotlivých kol se postaral Libor Horák z BePec. Hrálo se na čtyři kola. Dle dosažených výsledků se sestavil žebříček a první čtyři týmy hrály o celkového vítěze, zbylé týmy o pořadí.


1. místo: Iva Horáková, Petr Janík, Dušan Kočí

2. místo: Simona Donáczi, Libor Horák, Juraj Hrabovský

3. místo: Tereska Kejíková, Jiří Karásek, Luboš Marček

Z našich hráčů se nejlépe umístila právě Tereska Kejíková na třetím místě, na pátém Zdeněk Handl, na šestém Růžena Hromková, sedmá Jarka Straková, osmá Soňa Karásková a Kamil Řeřucha, devátý Jiří Němec a dvanáctá Jarka Kuchařová.
Celý turnaj proběhl v přátelském duchu a pohodě. Přání účastníků, že by rádi přijeli příště znovu, se budeme snažit vyslyšet a turnaj příští rok opět uspořádat.

Poděkování patří městu Adamovu zastoupenému panem starostou Romanem Pilátem za poskytnutí podpory a věcných darů, bez kterých by se celá akce nemohla uskutečnit. Liboru Horákovi za zapůjčení speciálních koulí určených pro indoor hru a nalosování celého turnaje. Hráčkám a hráčům Fenyxu za pomoc při přípravě a organizaci turnaje a panu Mirkovi Svědínkovi za zajištění skvělého občerstvení.

Největší díky patří ale panu Jiřímu Němcovi st., který byl „srdcem“ celého turnaje. Bez jeho nadšení pro hru a práce by se turnaj vůbec neuskutečnil.


  • Halový turnaj města Adamova v pétanque
  • Halový turnaj města Adamova v pétanque
  • Halový turnaj města Adamova v pétanque
  • Halový turnaj města Adamova v pétanque
  • Halový turnaj města Adamova v pétanque
  • Halový turnaj města Adamova v pétanque
  • Halový turnaj města Adamova v pétanque
  • Halový turnaj města Adamova v pétanque